Surmajuhtum

Aleksei lugu

Konsuli päeviku sissekanne 3.augustist 2021: Saksamaa politsei teatel on liiklusõnnetusse sattunud 25-aastane Eesti kodanik Aleksei I., kes suri saadud vigastustesse kohapeal. Selgub, et isikul polnud reisikindlustust, mis tähendab, et omaksed peavad ise leidma rahalised vahendid tema põrmu toomiseks Eestisse. Saatkonna vahendusel saadakse kahe rahvusvahelise matusebüroo pakkumised lähedastele. Selgub, et kirstuga äratoomine maksab 5200 eurot ning kohapeal kremeerimine ja urni transport 1800 eurot.

Konsuli päeviku sissekanne 5. augustist 2021: Hukkunu sugulased jõudsid otsusele, et põrm tuuakse Eestisse urniga.

 

Kommentaar
Konsuli jaoks üks emotsionaalselt raskemaid ülesandeid on välismaal surnud Eesti kodaniku surmajuhtumiga tegelemine. Konsul nõustab siis lähedasi tegevuste osas, mis on vajalikud põrmu Eestisse toimetamiseks. Samuti suhtleb konsul kohalike võimudega ning saadab neile info surnu isikuandmetest, et oleks võimalik vormistada surmatunnistus. Vajadusel vahendab lähedaste ja matusebüroo suhtlust. Kehtiva reisikindlustuse korral organiseerib põrmu Eestisse saatmist kindlustusfirma ning ka kulud saavad kaetud kindlustuse poolt. Sellistel puhkudel on konsulil lähedastega seoses vaid konsulteeriv roll. Juhul, kui reisikindlustuslepingut sõlmitud ei olnud, saab konsul küll abistada pereliikmeid põrmu Eestisse toomise korraldamisel, kuid kõik sellega seotud kulud (transport, matmine, dokumentide vormistamine jne) tuleb katta omastel.

Meelespea:

  1. • Põrmu transport on kallis, seetõttu soovitame enne välisriiki reisile minekut teha kõiki riske kattev reisikindlustus.
  2. • Surmajuhtumi korral ei pea lähedased asukohamaale kohale sõitma. Kõiki tegevusi aitab korraldada kas kindlustusfirma või Eesti välisesindus.
  3. • Kui lähedased ei soovi põrmu Eestisse matmist (näit. rahalistel põhjustel, st see oleks liiga kulukas), saab põrmu matta välisriiki. Selle korraldamiseks on perel vaja võtta ühendust välisriigi matusebürooga, kelle vahendusel muldasängitamine toimub. Kui omaksed ei huvitu surnust, matab põrmu välisriigi kohalik omavalitsus, mille territooriumil surm registreeriti ning see toimub lihtmatusena (minimaalsete kuludega, haud jääb tähistamata).

Mida välisministeerium/konsul saab teha?

  • Surmajuhtumi korral aitab konsul lähedasi asjaajamisel, mis on vajalik põrmu Eestisse toimetamiseks.
  • Vajadusel suhtleb asukohamaa ametiasutustega.

Mida välisministeerium/konsul ei saa võimaldada?

  • Ei maksa põrmu tuhastamise, matmise, transpordi, dokumentide vormistamise jt kulude eest.

Kokkuvõtteks

Sõlmi reisile minnes omale alati reisikindlustus – nii säästad peret liigsete kulutuste eest kui peaks juhtuma halvim. Lähemalt saab lugeda Reisi Targalt lehelt.[/list-item]
[/list]