Fiktiivabielu

Liidia juhtum

Konsuli päeviku sissekanne 4. maist 2022: Helistab ärritunud kodanik Liidia S, kes on Pärnu perekonnaseisuametis ja tahab seal registreerida poja sündi, aga sealne ametnik väidab, et naine on abielus ja keeldub lapse isana vormistamast meest, kes Liidiaga perekonnaseisuametisse on kaasa tulnud.
Asja uurides selgub, et rahvastikuregistri andmetel on Liidia abielus Bangladeshi kodaniku Parekeesh Sanwar Buttra’ga, nende abielu on sõlmitud 3 aastat tagasi Iirimaal Dublinis. Perekonnaseisuametisse on lapse isana aga tulnud Eesti kodanik Toomas A. Seaduse kohaselt loetakse abielus naise lapse isaks automaatselt naise abikaasa, mistõttu perekonnaseisuametis ei õnnestu lapse sündi kiiresti registreerida.

Abielukande juures rahvastikuregistris on ka abielutunnistuse skaneering. Selle väljatrükki vaadates hakkab Liidiale meenuma, et ta käis tõesti mõned aastad tagasi Iirimaal. Reisile kutsus ta üks tuttav ja paarinädalase puhkuse Iirimaal maksid kinni omakorda viimase sõbrad. Seal olles kohtutigi tuttava sõpradega, kes pakkusid välja, et teatud raha eest võiks Liidia abielluda ühega neist. Kinnitati, et sellest ei saa keegi teada ja et abielu on nagunii rohkem vormitäide, mille alusel Bangladeshi kodanik saab elamisloa Euroopa Liidus (kui EL kodaniku, st Eesti kodaniku, abikaasa). Liidiale pakuti selle eest 2500 eurot ja Liidia, arvates, et sellest keegi teada ei saa, nõustus lõpuks.

Kommentaar
Väide, et keegi fiktiivsest abielust teada ei saa või et pärast võib lahutada sama kiirelt kui abielluti, ei pea paika. Tavaliselt on selliste abielude lahutamine väga aega, kannatlikkust ja rahalist ressurssi nõudev tegevus (fiktiivabikaasat ei leita enam üles, kaasal puudub mistahes soov lahutada, sest nii pole ta enam Euroopa Liidu kodaniku pereliige ja kaotab õiguse viibida Euroopa Liidus). Rääkimata sellest, et kui naine soovib luua tegelikku peret, abielluda ja lapsi saada, siis ametlikul vormistamisel seisavad ees suured takistused. Liidia juhtumi puhul pole Liidial võimalik abielluda oma lapse tegeliku isaga enne, kui eelmine abielu on lahutatud. Samuti on keerukas lapse sünni registreerimine, kuna tegelikuks isaks ei ole Liidia Bangladeshi kodanikust abikaasa, vaid Eesti elukaaslane. Liidia soovib algatada lahutust, aga hetkel pole teada, kus tema abikaasa on.

Meelespea:

• Olgu teine pool nii sümpaatne kui tahes, võta abiellumiseks kui tähtsaks sammuks oma elus aega ja õpi inimest paremini tundma.
• Ära usu lubadusi, et välismaa abielust ei saa keegi teada, et see on puhtalt formaalsus või kehtib ainult tollel maal jms. Abielu on vastavas asutuses sõlmituna alati seaduslik toiming, isegi kui puudus pidulik tseremoonia, pulmakleit või ei vahetatud sõrmuseid. Abielu kehtib nii selles riigis, kus see sõlmiti, kui ka mujal, sh Eestis.• Hoia reisile minnes käepärast Eesti saatkonna kontaktandmed. Kui sind sunnitakse abielluma (võetakse ära pass, ID-kaart, raha, ähvardatakse jne), püüa koheselt ühendust võtta Eesti konsuliga. Vajadusel saame väljastada tagasipöördumistunnistuse ja organiseerida riigist lahkumise.
• Pea meeles, et abielu on juriidiline toiming, millel on kaugeleulatuvad tagajärjed, näiteks varalised kohustused. Abikaasadel on ühisvara ja kui üks abikaasa peaks võtma laenu, saab selle tasumata jätmisel teoreetiliselt võla teiselt abikaasalt sisse nõuda. Kõiki fiktiivabielu tagajärgi saavad vajadusel selgitada MTÜ Living for Tomorrow nõustajad.

Mida välisministeerium/konsul saab teha?

  • Väljastab tagasipöördumistunnistuse.
  • Vahendab rahalist abi isiku sugulastelt või sõpradelt.
  • Vajadusel nõustab isikut vajalikes protseduurides (näit. millises asutuses sõlmitakse abielusid, millised dokumendid on selleks nõutud jms) välisriigis.

Mida välisministeerium/konsul ei saa võimaldada?

  • Ei sõlmi abielu saatkonnas.
  • Ei korralda abielulahutuse asjaajamist asukohariigis. Lahutus tuleb isikul endal algatada ja soovi korral omale advokaat võtta.

Kokkuvõtteks

Veendu enne abiellumist, et teise osapoole tunded on ehtsad ja soovitakse luua peret, mitte ei nähta sinus vabapääset Euroopa Liitu elama asumiseks. Kindlasti ära nõustu abielluma raha eest. Ära usu lubadusi, et abielust ei saa keegi teada või et abielu lahutamine on sama lihtne kui abiellumine ise. Abieluga kaasnevad nii õigused kui kohustused.