Reisidokumendi kaotus, vargus, kehtetuks muutumine või aegumine

Konsuli päeviku sissekanne 25. juunist 2022: Välisministeeriumi valveametnikuga võttis ühendust Varnas, Bulgaarias puhkusel viibiv abielupaar, kellel varastati linnaliini bussis seljakotist dokumendid. Kohapeal tehti politseis avaldus. Konsuli soovitusel suheldi lennufirmaga (Ryanair), et uurida, kas ID-kaartidest tehtud fotoga saaks lennule, aga selle osas vastas lennufirma kohe eitavalt. Ajutise reisidokumendi vormistamiseks tuli abikaasadel ette võtta teekond Eesti aukonsuli juurde Burgasesse. Eelnevalt tehti vajalikud pildid, kontoris täideti avaldus ning aukonsul väljastas abivajajatele tagasipöördumistunnistused. Õnneks läks neil ülejäänud reis murevabalt.

Kommentaar
Antud juhtum on üks kõige sagedamini ettetulev konsulaarabi liik. Kui välismaal isiku kehtiva reisidokumendiga midagi juhtub (vargus, kadumine või kasutamiskõlbmatuks muutumine), tuleb ühendust võtta asukohariigis asuva saatkonnaga. Juhul, kui kehtivast dokumendist on Euroopa Liidus asuval isikul eelnevalt tehtud pilt, soovitame võtta ühendust transpordifirmaga ja uurida, kas politseitõendi ja tehtud pildi abil on võimalik tagasi liikuda Eesti poole (paljudel juhtudel on). Kui siiski ei ole või on dokument üldsegi aegunud, siis tuleb isiklikult kas saatkonda või aukonsulaati kohale minna ja taotleda omale tagasipöördumistunnistus, mille eest on ette nähtud riigilõiv (varastatud, kadunud või kasutuskõlbmatuks muutumise puhul 20 EUR, aegumise puhul 100 EUR). Tagasipöördumisdokumendi puhul on vajalik silmas pidada, et see võimaldab vaid Eestisse naasta, poolelijäänud reisi sellega jätkata ei saa. Lisaks tuleb arvestada, et selle dokumendiga ei ole võimalik tee peale jäävatesse riikidesse siseneda (lahkuda transiittsoonist). Samuti pole võimalik siseneda ega vahemaandumiste puhul läbida USAt, selleks on vajalik biomeetriline pass.

Riikides, kus Eestil välisesindust ei ole, soovitame kõigepealt konsulteerida välisministeeriumi hädaabitelefoniga +372 53019999. Eesti kodanik saab pöörduda abi saamiseks Euroopa Liidu ükskõik millise liikmesriigi esindusse, kus väljastatakse peale teatud protseduure talle EL tagaspöördumistunnistus (Emergency Travel Document). Teiste liikmesriikide esindusest saavad Eesti kodanikud abi samadel alustel kui tolle riigi kodanikud, muu hulgas tuleb maksta ka teenustasusid samas ulatuses.

Meelespea

•        Välismaal olles hoia pass kindlas kohas. Passi ja ID-kaarti hoia eraldi.
•        Registreeri reisidokumendi vargus politseis, väldid hilisemaid sekeldusi.
•        Enne reisi tee passi- ja viisalehekülgedest koopiad, pildista need omale telefoni või saada e-mailile, see kiirendab asjaajamist olukordades, kus on vaja tõendada asukohariiki sissesõiduloa omamist juhul, kui pass on kadunud või varastatud.
•        Tagasipöördumistunnistuse eesmärk on võimaldada isikul Eestisse tulla.
•        Vaatamata piirikontrolli puudumisele Schengeni liikmesriikides võidakse isikuid pisteliselt kontrollida ja ilma kehtiva reisidokumendita üle piiri mitte lasta. Rahvusvahelisi liine teenindavad lennu-, rongi-, laeva- ja bussifirmad nõuavad check-in’i tegemisel või pardale minekul samuti isikuttõendavat dokumenti või selle asendusdokumenti.•        Kui kavatsed asuda pikemale reisile, kontrolli oma passi kehtivusaega. Eriti reisides piirkonda, kus Eestil on saatkondi vähe või puuduvad need üldse. Kui passiga peaks midagi juhtuma, siis on hea teada, et kui passi taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 6 aastat, saab passitaotluse esitada ka posti teel. Pass tehakse valmis ja saadetakse lähimasse Eesti saatkonda, aukonsulaati või EL esindusse. Kui sõrmejäljed on antud enam kui 6 aastat tagasi või pole neid üldse antud, tuleb planeerida vähemalt paarikuune vahepeatus mõnes riigis, kus Eestil on saatkond. Teine variant on mõnest EL esindusest saadud tagasipöördumistunnistusega (Emergency Travel Document) kodutee ette võtta.

Mida välisministeerium/konsul saab teha?

  • Väljastab abivajajale tagasipöördumistunnistuse.
  • Nõustab suhtlemisel kohalike ametivõimudega.
  • Vahendab vajadusel suhtlust abivajaja sugulaste ja sõpradega Eestis.
  • Vahendab suhtlust EL saatkondadega kui riigis puudub Eesti esindus ja EL tagasipöördumistunnistus tuleb väljastada teise riigi esinduse poolt.

Mida välisministeerium/konsul ei saa võimaldada?

  • Ei väljasta tagasipöördumistunnistust tasuta ega maksa teise EL riigi poolt väljastatud tagasipöördumistunnistuse eest (sõltuvalt riigist 5 – 180 EUR).

Kokkuvõtteks

Tagasipöördumistunnistust saab taotleda juhul, kui välisriigis on pass või ID-kaart kadunud, varastatud, kasutamiskõlbmatuks muutunud või aegunud. Käitumisjuhised selleks olukorraks on leitavad Reisi Targalt lehelt.