Konsulaarosakond E-N 8:30-12:00 ja 13:00-15:00; R 8:30-12:00
+372 6377 440
Hädaabi 24h
+372 5301 9999
REGISTREERI REIS
Konsulaarosakond E-N 8:30-12:00 ja 13:00-15:00; R 8:30-12:00
+372 6377 440
Hädaabi 24h
+372 5301 9999

Reisidokumendi kaotus

Kuhu pöörduda

Riigis, kus Eestil on välisesindus ja/või aukonsul, väljastab konsul või aukonsul teile Eestisse tagasi sõitmiseks tagasipöördumistunnistuse (TPT) või -loa (TPL).

 • Tagasipöördumistunnistus on mõeldud tagasi pöördumiseks Eestisse – sellega ei saa jätkata pooleliolevat reisi või elada asukohariigis.

Kui dokument läheb kaduma riigis, kus Eestil ei ole välisesindust ega aukonsulit, saate tagasipöördumiseks vajaliku dokumendi taotleda mõnest Euroopa Liidu liikmesriigi välisesindusest ja sellisel juhul väljastatakse teile Emergency Travel Document. Te võite Euroopa Liidu saatkondade poole pöörduda ka otse või võtta vajalike kontaktide saamiseks ühendust Välisministeeriumi valvetelefoniga +372 5301 9999. Pöördumisel teise EL liikmesriigi välisesinduse poole, peate neile tõestama oma isikusamasuse (nt muude dokumentidega), ning antud välisriigi välisesindus võib teie isiku tuvastamiseks pöörduda Eesti Välisministeeriumi poole. Dokumendi väljastamiseks on vajalik esitada 2 dokumendifotot, kuid täpsemaid taotlusvorme jms tuleb küsida sellest esindusest, kust dokumenti taotlete. Dokumendi väljastamise eest tuleb väljastavale riigile maksta riigilõivu, mille suurus on riigiti erinev.

Kui reisidokument on kaotsi läinud kuriteo tulemusena, soovitame juhtumi registreerida kohalikus politseis ning küsida vastavasisuline tõend politseisse pöördumise kohta.

Tuleb meeles pidada, et dokumendi taotlemiseks peab isiklikult esindusse kohale minema, kuid alates 4.06.2024 on võimalik kasutada ka kaugtuvastamist. Seda teenust pakuvad reeglina ainult saatkonnad (erandina ka konsulaarosakond Välisministeeriumis) ja see toimub videokõne teel.

 • Vajalik on ise omada internetiga arvutit, nutifoni jne või kasutada avalikku netipunkti, tasuda riigilõiv, organiseerida dokumendi kullerpostiga kohaletoimetamine (maksta otse teenusepakkujale) ning 3-5 tööpäeva jooksul on valmis dokument käes.
 • See variant sobib reisijatele, kes asuvad saatkonnast või aukonsulaadist kaugel ja kellel on Eestisse sõiduni aega (lennuk, laev, rong või buss ei lahku paari tunni pärast või järgmise päeva hommikul).
 • Täpsemad juhised saab saatkonna konsulilt või Välisministeeriumi konsulaarosakonnast.

Nii Eesti kui ka teiste EL riikide poolt väljastatavate dokumentide puhul kontrollige palun kohe, kui politseid passi kadumisest või vargusest teavitate, kas riigist lahkumiseks on vajalik saada väljasõiduviisa, registreeruda immigratsiooniasutuses või läbida muid protseduure. Palun arvestage, et täiendavate toimingute tegemiseks võib kuluda lisaaega. Seega ei tohi mingil juhul väljasõiduviisa või -loa taotlemist jätta vahetult riigist lahkumise hetkele.

Üksikutel juhtumitel, eelkõige olukorras, kus reisitakse Euroopa Liidu piires ja ollakse tagasi pöördumas Eestisse, võib transpordifirma lubada pardale ka reisidokumendi koopiaga (aga näiteks ei kehti see Ryanairiga lennates). Juhime tähelepanu, et see tuleb alati transpordifirmalt üle küsida.

TPT ega TPLiga ei ole võimalik lahkuda lennujaama transiittsoonist (st riiki siseneda, et lennujaama või terminali vahetada) ning ümberistumise aeg kahe lennu vahel peab jääma mõistliku aja piiridesse, vastasel juhul võib lennufirma keelduda pardale võtmast.

Lisaks ei ole TPT ega TPLiga võimalik siseneda ega teisest riigist transiidi korras läbida USAd, sest riiki sisenemiseks on nõutav biomeetriline dokument.

Riigilõiv

 • Kui pass või ID-kaart on välisriigis varastatud või kaotatud, on tagasipöördumistunnistuse või -loa väljastamise eest küsitav riigilõiv 20 eurot.
 • Kui pass või ID-kaart välisriigis aegus (kehtivusaeg sai läbi), on tagasipöördumistunnistuse või -loa väljastamise eest küsitav riigilõiv 100 eurot.
 • Välisriigis sündinud lapsele tagasipöördumistunnistuse väljastamise eest küsitav riigilõiv on 45 eurot kuni lapse 1-aastaseks saamiseni.

Tagasipöördumisdokumendi taotlemine

Tagasipöördumiseks vajaliku dokumendi saamiseks on vaja:

 1. tasuda riigilõiv;
 2. esitada 2 ühesugust fotot mõõtudega 40mm x 50mm;
 3. täita tagasipöördumistunnistuse või -loa taotlusankeet.

TagasipöördumistunnistusPDF/DOC  (Eesti kodanikele)

Tagasipöördumise lubaPDF/DOC (välismaalase passi omanikele)

ID-kaardi sertifikaatide peatamine

Kui teil on kahtlus, et teie ID-kaart on kadunud ning seda võidakse kuritarvitada (nt teie nimel digitaalallkirja anda), helistage esimesel võimalusel ID-abiliini numbril 1777 (välismaalt helistades +372 6773377) ja paluge oma ID-kaardi sertifikaadid peatada. Selleks küsib abiliin teie isikuandmeid: ees- ja perekonnanime, sünniaastat või isikukoodi, sünnikohta või ID-kaardi numbrit. Peatatud sertifikaatidega ei saa anda digitaalallkirja ega teha muid toiminguid elektroonilises keskkonnas.

Kui ID-kaart kaob, teavitage kindlasti ka Politsei- ja Piirivalveametit, kes saab vajadusel tunnistada ID-kaardi kui füüsilise dokumendi kehtetuks.

+  Mida konsul saab teha?
 • Väljastab abivajajale tagasipöördumistunnistuse või tagasipöördumisloa.
 • Nõustab vajadusel suhtlemisel kohalike ametivõimudega.
 • Vahendab vajadusel suhtlust abivajaja lähedastega Eestis.
 • Vahendab suhtlust Euroopa Liidu liikmesriikide saatkondadega, kui riigis puudub Eesti esindus ja ajutine reisidokument tuleb väljastada teise riigi esinduse poolt.
–  Mida konsul ei saa teha?
 • Ei maksa isiku eest teise Euroopa Liidu riigi poolt väljastatud ajutise reisidokumendi väljastamise tasu.