Reisidokumendi kaotus

Riigis, kus Eestil on välisesindus ja/või aukonsul, väljastab konsul või aukonsul teile Eestisse tagasi sõitmiseks tagasipöördumistunnistuse või -loa.

  • Kui pass või ID-kaart on välisriigis varastatud või kaotatud, on tagasipöördumistunnistuse või -loa väljastamise eest küsitav riigilõiv 20 eurot.
  • Kui pass või ID-kaart välisriigis aegus (kehtivusaeg sai läbi), on tagasipöördumistunnistuse või -loa väljastamise eest küsitav riigilõiv 100 eurot.
  • Välisriigis sündinud lapsele tagasipöördumistunnistuse väljastamise eest küsitav riigilõiv on 45 eurot kuni lapse 1-aastaseks saamiseni.

Tagasipöördumistunnistuse saamiseks on vaja esitada:

  1. Kaks ühesugust fotot mõõtudega 40mmx50mm,
  2. Täita tagasipöördumistunnistuse või -loa taotlusankeet:

Tuleb meeles pidada, et dokumendi taotlemiseks peab isiklikult esindusse kohale minema.

Tagasipöördumistunnistus on mõeldud tagasi pöördumiseks Eestisse – sellega ei saa jätkata pooleliolevat reisi või elada asukohariigis.

Üksikutel juhtumitel, eelkõige olukorras, kus reisitakse Euroopa Liidu piires ja ollakse tagasi pöördumas Eestisse, võib transpordifirma lubada pardale ka reisidokumendi koopiaga. Juhime tähelepanu, et see tuleb alati transpordifirmalt üle küsida.

Kui reisidokument on kaotsi läinud  kuriteo tulemusena, soovitame juhtumi registreerida kohalikus politseis ning küsida vastavasisuline tõend politseisse pöördumise kohta.

Kui dokument läheb kaduma riigis, kus Eestil ei ole välisesindust ega aukonsulit, saate tagasipöördumiseks vajaliku dokumendi taotleda mõnest Euroopa Liidu liikmesriigi välisesindusest ja sellisel juhul väljastatakse teile Emergency Travel Document. Te võite Euroopa Liidu saatkondade poole pöörduda ka otse või võtta vajalike kontaktide saamiseks ühendust Välisministeeriumi valvetelefoniga +372 5301 9999. Pöördumisel teise EL liikmesriigi välisesinduse poole, peate neile tõestama oma isikusamasuse (näiteks muude dokumentidega), ning  antud välisriigi välisesindus võib teie isiku tuvastamiseks pöörduda Eesti Välisministeeriumi poole. Ka selle dokumendi väljastamiseks on vajalik esitada 2 dokumendifotot, kuid täpsemaid taotlusvorme jms tuleb küsida sellest esindusest, kust dokumenti taotlete. Dokumendi väljastamise eest tuleb väljastavale riigile maksta riigilõivu, mille suurus on riigiti erinev.

Nii Eesti kui ka teiste EL riikide poolt väljastatavate dokumentide puhul kontrollige palun kohe, kui politseid passi kadumisest või vargusest teavitate, kas riigist lahkumiseks on vajalik saada väljasõiduviisa, registreeruda immigratsiooniasutuses või läbida muid protseduure. Palun arvestage, et täiendavate toimingute tegemiseks võib kuluda lisaaega. Seega ei tohi mingil juhul väljasõiduviisa või -loa taotlemist jätta vahetult riigist lahkumise hetkele.

ID-kaardi sertifikaatide peatamine

Kui teil on kahtlus, et teie ID-kaart on kadunud ning seda võidakse kuritarvitada (näiteks teie nimel digitaalallkirja anda), helistage esimesel võimalusel ID-abiliini numbril 1777 (välismaalt helistades +372 6773377) ja paluge oma ID-kaardi sertifikaadid peatada. Selleks küsib abiliin teie isikuandmeid: ees- ja perekonnanime, sünniaastat või isikukoodi, sünnikohta või ID-kaardi numbrit. Peatatud sertifikaatidega ei saa anda digitaalallkirja ega teha muid toiminguid elektroonilises keskkonnas.

Kui ID-kaart kaob, teavitage kindlasti ka Politsei- ja Piirivalveametit, kes saab vajadusel tunnistada ID-kaardi kui füüsilise dokumendi kehtetuks.

Mida konsul saab teha?

  • Väljastab abivajajale ajutise reisidokumendi.
  • Nõustab vajadusel suhtlemisel kohalike ametivõimudega.
  • Vahendab vajadusel suhtlust abivajaja lähedastega Eestis.
  • Vahendab suhtlust Euroopa Liidu liikmesriikide saatkondadega, kui riigis puudub Eesti esindus ja ajutine reisidokument tuleb väljastada teise riigi esinduse poolt.

Mida konsul ei saa teha?

  • Ei maksa isiku eest teise Euroopa Liidu riigi poolt väljastatud ajutise reisidokumendi väljastamise tasu.