Raha kaotus

Maarika juhtum

Konsuli päeviku sissekanne 25. juunist 2023: Saatkonda helistas abipalvega Eesti kodanik Maarika R., kes teavitas, et temalt olevat Oslos, Norras ära varastatud rahakott ja mobiiltelefon ning palus nõu Eestisse tagasipöördumiseks. Konsul selgitas talle, mida olukorra lahendamiseks teha saab. Saatkonnast helistati üheskoos Maarika R-i lähedastele, kes ostsid talle lennupileti ning saatsid rahvusvahelise rahakaardi Moneygram vahendusel veidi lisaraha ka söögiks ja lennujaama sõiduks. Marika pääses koduteele.

Kommentaar
Rahalise abi andmisel kehtib hädasolija suhtes eelkõige põhimõte “oska ennast ise aidata”. Konsul saab hädasolijat abistada eelkõige ühenduse võtmisel pereliikmete või tuttavatega. Kiireim viis rahalise abi saamiseks on rahvusvaheliste rahakaartide Western Union või MoneyGram kasutamine.

Kui lähedased, tuttavad, tööandja jt ei saa isikule raha laenata (igaüks kasvõi väikese summa kaupa, näit. 10 EUR), tuleb puudujääva summa osas pöörduda oma kohaliku omavalitsuse poole Eestis. Kui lähedastel pole võimalik raha saata rahvusvahelise maksekaardiga, saab korraldada rahalise abi andmist selliselt, et tuttavad-sõbrad kannavad välisministeeriumi arvelduskontole vajaliku summa, mis makstakse hädasolijale saatkonnas välja asukohariigi valuutas. Selle eest ostab uued piletid või katab muud Eestisse tulekuga seotud kulud (majutus, väljasõiduviisa riigilõiv jms) isik ise. Kui lähedastelt ja kohalikult omavalitsuselt kogu vajaminevat summat ei õnnestu koguda, on äärmise variandina võimalik puuduoleva osa katteks saada laenu Välisministeeriumilt. Selleks sõlmitakse hädasolijaga leping, mille järgi isik peab laenu tagasi maksma hiljemalt 3 kuu möödumisel peale Eestisse tagasijõudmist.

Tuleb arvestada, et laenu saab vaid tagasisõidukulude katteks ja sellega pole võimalik tasuda haigla-, advokaadi- jms arvete eest, mis isikul võisid välismaal tekkida. Ka reisi jätkamiseks laenu ei anta – kui laen saadakse, siis ainult Eestisse tagasipöördumiseks. Nii nagu kõik muud laenud, trahvid jt rahalised kohustused, pööratakse ka laenu tagasimaksmine kohtutäituri kaudu sissenõudmisele, kui isik ettenähtud aja jooksul seda riigile tagasi ei maksa.

Meelespea:

• Tee omale selgeks asukohariigi valuuta ja hoia oma rahakotti hoolega – kanna kaasas vaid niipalju sularaha, kuipalju seda igapäevaselt võiks kuluda.
• Pangakaarte hoia eraldi. Kui need varastatakse või kaovad, sulge ajutiselt kaardid.
• Ära kuluta raha viimse sendini ära, jäta omale alati mingi tagavarasumma plaan B jaoks.

Mida välisministeerium/konsul saab teha?

Kokkuvõtteks

Raha saavad laenata eelkõige inimese enda pere, sõbrad, tuttavad, tööandja jt. Käitumisjuhised selleks olukorraks on leitavad Reisi Targalt lehelt.