Haigestumine või õnnetus

Taavi juhtum


Konsuli päeviku sissekanne 18. juulist 2022: 35-aastane Taavi Ü. oli külas oma heal sõbral Taanis. Korraga vajus ta kokku. Kiirabi viis isiku haiglasse arstide järelevalve alla. Konsul suhtles haigla ja Taavi perekonnaga Eestis. Ravi kestis üle 2 nädala ning arstid nõustusid, et isik võiks nüüd siirduda kodumaale, kuid peaks minema otse mõnda Eesti raviasutusse järelkontrolli. Reisikindlustust Taavil ei olnud, seetõttu nõuti isikult sisse haiglatasu omavastutuse määra ulatuses. Kuna lennureisi ei peetud veel ohutuks, tuli talle vend oma autoga järele, et lõpuks üheskoos Eestisse sõita.

Kommentaar
Õnnetusjuhtumi või haigestumise korral välisriigis nõustab konsul hädasolijat kohalike ametiasutustega suhtlemises ja juhatab arsti, advokaadi või tõlgi juurde. Isiku palvel või kui tema soovide küsimine pole võimalik (näit. kannatanu on koomas), võtab ühendust tema perekonna või lähedastega. Haiglaarved on välisriikides väga suured ning selliste juhtumite korral on inimestel abi reisikindlustusest. Sageli loodetakse Euroopas rännates vaid Euroopa Liidu ravikindlustussertifikaadile, see aga ei kata välismaal kõiki haigestunud inimese ja õnnetusjuhtumis vigastatu kulusid (näit. tuleb tasuda omavastutuse määr haigla voodikoha ja ravi eest; sertifikaat ei kata põrmu transporti, kui haigestunu peaks välisriigis surema ja lähedased soovivad tema matmist Eestisse jms).

Meelespea:

• Sõlmi enne reisi reisikindlustus.
• Haigestumisel või õnnetusse sattumisel teavita juhtunust kindlustusfirmat.
• Hädaolukorras saad konsulteerida lähima Eesti saatkonna või välisministeeriumi hädaabitelefonile helistades +(372) 53019999.

Mida välisministeerium/konsul saab teha?

  • Aitab suhelda haiglaga ja vahendab infot hättasattunu lähedastele Eestis.
  • Vahendab raviasutuse, kannatanu ja lähedaste suhtlust isiku Eestisse tagasipöördumise osas. Otsus meditsiinilise transpordi (erilennuki või kiirabiauto) kasutamiseks tehakse sõltuvalt patsiendi seisukorrast ja raviarstide ettekirjutustest. Kindlustuse olemasolul katab kulud kindlustus, kuid kindlustuse puudumisel jäävad kulud lähedaste kanda.
  • Vajadusel vahendab õnnetusse sattunule rahalise abi andmist. Raha tuleb isiku perelt või sõpradelt.
  • Nõustab kohalike ametiasutustega suhtlemises ja juhatab advokaadi või tõlgi juurde.

Mida välisministeerium/konsul ei saa teha?

  • Ei saa tasuda vajaminevate ravimite ostu eest, ei kompenseeri haigla raviarveid ega meditsiinilise transpordi maksumust Eestisse.
  • Ei saa nõuda haiglas teistest paremat kohtlemist.

Kokkuvõtteks

Reisile minnes sõlmi alati reisikindlustus. Arvesta, et Euroopa ravikindlustuskaart ei kata kõiki haigestumise või õnnetusjuhtumi kulusid. Lähemalt saab lugeda Reisi Targalt lehelt