Reisiinfo

Mari juhtum

Konsuli päeviku sissekanne 11. jaanuar 2024: Välisministeeriumiga võttis ühendust Mari M. ning andis teada, et teda koos lastega ei lubata Helsingist väljuvale lennule Vancouver’isse. Naisel on Kanadas sugulased ja plaan oli minna neid külastama. Väidetavalt on vajalik end eelnevalt registreerida elektroonses reisile registreerimise süsteemis eTA. Kui seda ei ole tehtud, siis on vajalik omada Kanada viisat või elamisluba. Maril ega lastel viisasid ei olnud. Ta jõudis siiski kiiresti tasuda 7 Kanada dollarit ning endale ja lastele taotleda elektroonsed reisiload (saabuvad mõne minuti jooksul alates makse laekumisest).

Kommentaar

Paljusid intsidente piiril või võõras riigis annaks vältida, kui enne reisile minekut pisut kodutööd teha. Välisministeeriumi hallataval lehel Reisi Targalt on iga riigi kohta informatsioon, millega enne reisile minekut tasub tutvuda. Näiteks: milliseid dokumente nõutakse riiki sisenemisel, millised on kohalikud tavad ja seadused, mida tuleks võimalusel selles riigis vältida jms. Samuti on ära toodud võimalused lisainformatsiooni hankimiseks. Lisaks leiab huviline lehelt palju soovitusi selle kohta, mida teha enne reisi või mida tähele panna reisil olles.

Küsimusi saab esitada ka välisministeeriumi veebikonsulile Facebookis. Lisaks küsimustele vastamisele kajastame veebikonsuli seinal olulisi reisimisega seotud teemasid ja eestlaste elu puudutavaid konsulaaruudiseid.

Meelespea:

·         Enne reisile minekut tutvu välisministeeriumi Reisi Targalt lehel oleva infoga külastatava riigi kohta.

·         Vajadusel võta ühendust külastatava riigi saatkonnaga. Nemad teavad kõige täpsemalt oma riigi nõudmisi.

·         Uuri, kas lastega reisimisel nõutakse riiki sisenemisel lisadokumente või mitte. Eriti oluline on see juhul, kui lapsega reisiv täiskasvanu (näit. vanavanem, peretuttav, õpetaja, treener jne) ei ole tema seaduslik hooldaja.

·         Kui sul on mõni krooniline haigus ja soovid vajalikku ravimit piisavas koguses reisile kaasa võtta, siis ole veendunud, et teed seda legaalsel viisil. See tähendab, et sõltuvalt ravimi toimeainest, kogusest ja külastavast riigist võib vaja minna eraldi arstitõendit ja eriluba. Eriluba vajavate rohtude nimekirja tuleks täpsustada külastatava riigi saatkonnast.

·         Kui mõni küsimus on enne reisi veel lahtine, konsulteeri vajadusel välisministeeriumi konsulaarosakonnaga tel 6377440, [email protected] või küsi Facebookis veebikonsulilt lisa.

·         Välisministeeriumi valveametniku telefon on +372 5301 9999, kust vastatakse hättasattunud inimeste kõnedele 24h ööpäevas.

Mida välisministeerium/konsul saab teha?

  • Uuendab pidevalt reisiinfot, sh reisihoiatusi.
  • Ööpäevaringselt on võimalik hädaolukorda sattumisel nõu küsida tel +372 53019999.

Mida välisministeerium/konsul ei saa teha?

  • Välisriigi reeglite rikkumisel ei saa konsul isiku eest trahvi tasuda ega nõuda isikule erikohtlemist (s.o karistuse ärajätmist või vähendamist).

Kokkuvõtteks

Külasta välisministeeriumi Reisi Targalt lehte (reisiinfo otsing riikide kaupa on kohe avalehel), nii oled kursis oma reisisihiks võetud riigi reisiinfoga.

HEA TEADA RUBRIIK

Reisi Targalt lehelt võib leida üldise reisihoiatuse, mis on toodud avalehe ülaosas kollases kastis ning sisaldab hoiatust kas mõne regiooni, mandri või kogu maailma kohta. Seda hoiatust kuvatakse ka kõikide riikide reisiinfo lehtedel.

Täpsem reisihoiatus konkreetse riigi kohta võib kollases kastis olla esitatud kohe riiki käsitleva reisiinfo alguses (peale üldist hoiatust).