Reisija õigustest

Reisimine on seotud tihti üsna suurte väljaminekutega ja selleks, et hoiduda hilisemast pettumusest või muudest probleemidest, on vajalik teada oma õigusi.

Eesti turismiturgu on viimastel aastatel kummitanud ka reisifirmade maksejõuetused. Tarbija saab teatud riske maandada reisikindlustuse abiga, kuid peamiseks abimeheks kriitilises olukorras on siiski oma õiguste tundmine.

Reisija õiguste osas on pädevaks nõuandvaks asutuseks või kaebuste lahendajaks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet. Eesti saatkonnad ega välisministeerium ei oma pädevust kodaniku eest reisifirmaga läbirääkimisi pidada, kaebusi lahendada jms.

Meelespea:

• Enne reisile minekut loe läbi Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehel olev info reisimise kohta.
• Võta enne lepingu sõlmimist mõtlemisaega ja võrdle erinevaid pakkumisi.
• Lase tingimused kirjalikult vormistada, sest suulisi kokkuleppeid on keeruline tõestada.
• Reisitõrkekindlustus ei pruugi kohe kehtida. Üldjuhul jõustub see 2 kuni 5 päeva pärast lepingu sõlmimist. Seega on mõistlik end varakult enne reisi kindlustada.
• Hoia alles kõik dokumendid reisi lõpuni, need teevad lihtsamaks võimalike probleemide lahendamise.
• Reisi hinna tõstmine on lubatud üksnes juhul, kui see on sinu ja reisifirma vahel sõlmitud lepingus lubatud ning sulle antakse sellest teada vähemalt 21 päeva enne reisi algust.• Pakettreisi ostmisel vaata üle allolev kontrollnimekiri:
– põhjalik info reisi ja sihtkoha kohta olemas,
– reisi lõpphind teada,
– reisifirma tagatise olemasolu kontrollitud,
– reisifirma registreering kontrollitud,
– reisifirma taust tarbijakaitseametist ja reisifoorumitest kontrollitud,
– pakettreisileping hoolikalt läbi loetud,
– reisist taganemise tingimused selged,
– probleemide lahendamise kord selge,
– makset tõendav dokument olemas,
– reisikorraldaja sihtkohas oleva esindaja kontaktandmed olemas,
– dokument reisi lõpliku ajakava ja täpsete tingimustega olemas,
– reisikindlustus olemas,
– päev enne reisi väljasõiduaeg üle täpsustatud.

Mida Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet teeb?

  • Uuendab pidevalt musta nimekirja kantud reisiettevõtjate nimekirja.
  • Lahendab juriidilise ja eraisiku vahel tekkinud vaidlusi ja annab nõu ameti infotelefonil +372 6 201 707 või e-posti aadressil [email protected]. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametisse tuleb esita kaebus siis, kui reisifirma ei vasta talle esitatud kirjalikule kaebusele või pakub firma lahendit, millega sa nõus pole.