II OSA. VÕÕRSIL HÄDAS

Enamlevinud olukorrad, mis võivad reisijatega juhtuda

 

  • Kui oled välismaal viibides sattunud hädaolukorda, saab abi Eesti välisesindustest.
  • Kui antud riigis ei ole Eesti saatkonda ega aukonsulit, saab pöörduda lähimasse Euroopa Liidu liikmesriigi esindusse.
  • Ööpäevaringselt annab nõu välisministeeriumi hädaabitelefon +372 53 01 9999.