Surmajuhtum

Välismaal toimunud surmajuhtumi puhul soovitame võtta ühendust  rahvusvahelist matuseteenust pakkuva ettevõttega.  Juhul, kui oli sõlmitud reisikindlustus, tuleks tingimata ühendust võtta ka kindlustusega. Põrmu tuhastamise ja transpordiga seonduvad kulud katab kindlustus või selle puudumisel sugulased või lähedased.

Konsul nõustab omakseid surma registreerimise ja põrmu Eestisse transportimise osas. Eelkõige tähendab see, et lähedastel palutakse leida rahvusvahelist litsentsi omav matusebüroo (Eestist või surnu asukohariigist), kellelt tuleb tellida vajalike dokumentide vormistamine (surmatunnistus, selle kinnitamine vajadusel apostille’iga või legaliseerimine, tõlke tegemine jne) ning transpordi korraldamine, kui soovitakse põrm tuua Eestisse. Kui lähedastel puudub huvi või rahalised vahendid põrmu Eestisse toomiseks, saab kohalikult matusebüroolt tellida matmise asukohariiki. Surmatunnistus tuleb lähedastel esitada kohalikule omavalitsusele Eestis, et seal kantaks info surma kohta Eesti rahvastikuregistrisse. Seejärel on võimalik pöörduda notari poole pärimismenetluse läbiviimiseks, samuti lahkunu nimel Eestis olnud lepingute lõpetamiseks (pangakonto sulgemine jt tegevused).

Mida konsul saab teha?

  • Nõustab lähedasi põrmu transpordi küsimustes Eestisse.
  • Vahendab vajadusel suhtlemist matusebürooga.
  • Suhtleb vajadusel asukohamaa ametiasutustega.

Mida konsul ei saa teha?

  • Ei maksa põrmu tuhastamise, matmise, transpordi, dokumentide vormistamise jt kulude eest.