Surmajuhtum

Välismaal toimunud surmajuhtumi puhul soovitame võtta ühendust  rahvusvahelist matuseteenust pakkuva ettevõttega.  Juhul, kui oli sõlmitud reisikindlustus, tuleks tingimata ühendust võtta ka kindlustusega. Põrmu tuhastamise ja transpordiga seonduvad kulud katab kindlustus või selle puudumisel sugulased või lähedased.

Konsul nõustab omakseid põrmu transportimisel asukohariigist Eestisse. Eelkõige hõlmab see vajalike dokumentide väljastamist ning üksikutel juhtudel ka urni või kirstu pitseerimist.

Mida konsul saab teha?

  • Nõustab lähedasi põrmu transpordi küsimustes Eestisse.
  • Vahendab vajadusel suhtlemist matusebürooga.
  • Suhtleb vajadusel asukohamaa ametiasutustega.
  • Väljastab vajadusel kirstu või urni pitseerimise tõendi.

Mida konsul ei saa teha?

  • Ei maksa põrmu tuhastamise, matmise, transpordi ega muude sellega seotud kulude eest.