Sõlmi reisikindlustus

Reisikindlustus

Väga oluline on reisil viibimise ajaks hankida nõuetekohane reisikindlustus, mis kataks võimalike ravi-, haigla- ja esmaabikulude kõrval vajadusel ka haigestunu tasuta kodumaale toimetamise ning hõlmaks teisi ootamatusi, nagu näiteks ära jäetud või hilinenud lennud, marsruudimuutused, krediitkaardi, sularaha või pagasi kaotsiminek jne.

  • Tuletame meelde, et reisikindlustus hüvitab need kahjud, mis on kindlustuslepingus kokku lepitud. Alati on lepingutingimustes üldised välistused ehk kahjud või kulud, mida kindlustusselts ei hüvita. Nendeks võivad olla näiteks sõjategevus, terrorism, streik, riigipööre, loodusõnnetus, epideemia, kindlustatud isiku joobeseisund või sellest tingitud kahjujuhtum jne. Erinevatel kindlustusseltsidel võivad olla erinevad välistused. Loe täpsemalt reisikindlustuse kohta.

Reisides Euroopa Liidu liikmesriikides tuleks endale taotleda Euroopa ravikindlustuskaart. Tervisekassas kindlustatud inimesed, kes viibivad ajutiselt teises EL liikmesriigis (või ka Liechtensteinis, Norras, Islandil, Šveitsis või Suurbritannias), saavad ravikindlustuskaardi ettenäitamisel  arstiabi võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatud inimestega.

  • Euroopa Liidu piires reisides on aga soovitav  ravikindlustuskaardile lisaks kaasa teha ka reisikindlustus, mis katab vältimatu arstiabi kulud. Eesti Haigekassa poolt väljastatud ravikindlustuskaart annab küll õiguse saada koheselt vajaminevat arstiabi, kuid seda siiski arstiabi osutaja riigi seadusandluse järgi. See tähendab, et inimene peab kandma ka omavastutustasu, sest enamikes riikides pole arstiabi täiesti tasuta. Samuti ei kaeta ravikindlustuskaardiga transporti ühest riigist teise (näiteks kui juhtub raske õnnetus ja tahetakse ravi jätkata Eestis, kuid patsiendi transportimiseks on võimalik kasutada ainult lennutransporti) – harilikult katab riigist riiki transpordikulu jällegi reisikindlustus.

Liikluskindlustus välismaal

Liikluskindlustus on kohustuslik vastutuskindlustusLiikluskindlustuse kindlustusandja hüvitab liiklusõnnetuse põhjustaja tekitatud kahju teisele isikuleSeega annab liikluskindlustus liiklejale kindluse, et tema tekitatud kahju hüvitatakse ja liiklusõnnetuse põhjustaja ei pea seda ise kandmaTeisalt annab kohustuslik liikluskindlustus liiklusõnnetuses kannatanule kindlustunde, et talle tekitatud kahju hüvitatakse.

Rohelise kaardi büroode nõukogu

Liikluskindlustus Euroopa Majanduspiirkonna riikides