Olete registreeritud!

Aitäh! Täname, et olete registreerinud oma välisriigis viibimise!

Reisi õnnestumine võib tihtipeale sõltuda väikestest pisiasjadest. Mõned soovitused, millele võiksite enne reisi tähelepanu pöörata:

  • Vormistage endale sobiv reisikindlustus
  • Uurige, mis sihtkohas võib ees oodata (kohalikud kombed, tavad, võimalikud ohud, looduskatastroofid jms)
  • Uurige perearstilt, kuidas oma tervist reisil olles hoida
  • Kontrollige, kas pass on kehtiv kogu reisi vältel
  • Võtke kaasa piisavalt raha ja ärge hoidke seda ühes kohas
  • Teavitage oma lähedasi, kuhu lähete ja kuidas saab teiega vajadusel ühendust
  • Võtke kaasa lähima Eesti saatkonna ja valvekonsuli kontaktid

Meeldivat ja turvalist reisi soovides!

Välisministeeriumi konsulaarosakond