Konsulaarosakond E-N 8:30-12:00 ja 13:00-15:00; R 8:30-12:00
+372 6377 440
Hädaabi 24h
+372 5301 9999
REGISTREERI REIS
Konsulaarosakond E-N 8:30-12:00 ja 13:00-15:00; R 8:30-12:00
+372 6377 440
Hädaabi 24h
+372 5301 9999

Miks registreerida reis?

Lühiajalise välisriigis viibimise registreerimise eesmärgiks on tagada võimalikult kiire ja efektiivne konsulaarabi Eesti kodanikule või Eestis elavale välismaalase passi (nn halli passi) omanikule, kes viibib välisriigis turistina.

Miks on oluline oma reis registreerida?

Registreerimine on kasulik, sest see võimaldab teie või teie lähedastega kiiresti kontakti saada juhul kui:

  • on põhjust karta tõsist ohtu teie elule või tervisele ning Välisministeerium soovib teile kiiresti edastada mingi olulise juhise edasiseks käitumiseks (näiteks võidakse teile teada anda, et piirkonnas on tõstetud mingi sündmuse tõttu ohutaset, antud looduskatastroofi hoiatus vms);
  • kui välisriigis on juba toimunud mingi sündmus, mis võis ohustada teie turvalisust ning Välisministeerium soovib veenduda, et teiega on kõik korras ja ühtlasi täpsustada, kas vajate Välisministeeriumi abi ohupiirkonnast lahkumiseks (nt on piirkonnas toimunud terrorirünnak, aset leidnud looduskatastroof vms);
  • olete sattunud õnnetusse, kuid mingil põhjusel ei saa te ise lähedastega kontakteeruda – sellisel juhul saab teie poolt esitatud info alusel võtta vajaduse korral kiiresti ühendust teie lähedastega.

Kui reisite reisifirma vahendusel, siis täpsustage oma reisikorraldajaga üle, kas registreerimine on korraldatud ühiselt või mitte. Üldjuhul ei tegele reisifirmad reisijate registreerimisega ning selle võimaluse kasutamine on jäetud iga reisija otsustada.

Registreerimise andmed

Mida täpsemat informatsiooni registreerimisel annate (sh kaasreisijad, andmed grupijuhi, peatumiskohtade ning marsruudi kohta), seda kiiremini saab Välisministeerium teiega ohuolukorras kontakteeruda. Registreerimisel esitatud andmeid kasutatakse ainult konsulaarabi pakkumise eesmärgil ning need on kaitstud isikuandmete seadusega.

Kuidas saab reisi registreerida?

Kõige lihtsam on oma reis registreerida interneti teel aadressil https://reisitargalt.vm.ee/registreeri-reis/.

  • Samuti võite soovi korral või suurema grupi (nt klassireisid, sprordilaagrid- või võistlused) puhul registreerimise taotluse (PDF) (14.12 KB, PDF) või registreerimise soovi esitada välisministeeriumi konsulaarosakonnale e-kirja teel: [email protected].

Kuhu ja millal reisid?

Kuidas saab reisi ajal sinuga kontakti, et teavitada sihtkohas tekkinud ohuolukorrast?

REGISTREERI REIS

Probleemide tekkimisel soovitame pöörduda konsulaarosakonda aadressil [email protected].