Konsulaarosakond E-N 8:30-12:00 ja 13:00-15:00; R 8:30-12:00
+372 6377 440
Hädaabi 24h
+372 5301 9999
REGISTREERI REIS
Konsulaarosakond E-N 8:30-12:00 ja 13:00-15:00; R 8:30-12:00
+372 6377 440
Hädaabi 24h
+372 5301 9999

Lastekaitse

Kui välisriigis elav Eesti kodanikust alaealine (ehk alla 18-aastane) vajab mingil põhjusel välismaal abi, alustavad kohalikud võimud kõigi asjaolude väljaselgitamiseks juurdlust ja peavad tagama lapse heaolu ning turvalisuse. Seetõttu võidakse juurdluse ajaks laps paigutada asendusperre või asenduskodusse.

Tuleb arvestada, et juhtumite lahendamine toimub lapse tegelikus elukohariigis ning vastavalt tolle (välis)riigi seadustele. Lapse Eesti kodakondsuse alusel erandeid ega erisusi ei rakendu. Lisaks on vaja arvesse võtta, et kui lapsel on topeltkodakondsus (nt Eesti ja Norra kodakondsus) ja ta viibib oma teises kodakondsusriigis (Norras), siis too riik käsitleb last kui ainult oma kodanikku. Kui laps või tema vanemad on varem elanud Eestis, teevad võimud koostööd Eesti Sotsiaalkindlustusameti ja pere elukohajärgse omavalitsuse lastekaitsetöötajaga Eestis.

Üha enam tuleb ette rahvusvahelisi lapserööve – vanemalt on võetud ära noorem kui 16-aastane laps ja viidud välisriiki või last hoitakse välisriigis kinni. Tavaliselt paneb säärase teo toime teine lapsevanem. Lähemad juhised ja selgitus lapse tagasisaamiseks vajalike sammude kohta.

+  Mida konsul saab teha?
  • Vahendada Eesti ja välisriigi lastekaitsetöötajate kontakte.
  • Jälgida, et lapsega välisriigis toimuv oleks seaduslik. Lapse õigused tagatakse enamikus riikides kohapealsete lastekaitsetöötajate kaasabil.
  • Aidata kaasa kodust plehku pannud lapse Eestisse toimetamisele, mis toimub üldjuhul lapsevanemate ja kohaliku sotsiaaltöötaja koostöös.
  • Anda ka soovitusi, kas ja kus võiksid lapsevanemad saada välisriigis erapooletut nõustamist.
–  Mida konsul ei saa teha?
  • Täita lastekaitsetöötaja ülesandeid ja/või esindada peret või last kohtus.