Kontrolli reisidokumente

 

Enne reisile minekut kontrollige oma reisidokumentide kehtivust.

  • Eesti kodanikud võivad siseneda teiste Euroopa Liidu (EL) ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liikmesriikide – Austria, Andorra, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Hollandi, Horvaatia, Iirimaa, Islandi, Itaalia, Kreeka, Küprose, Liechtensteini, Luksemburgi, Läti, Leedu, Malta, Monaco, Norra, Poola, Portugali, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, San Marino, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigi, Taani, Tšehhi, Ungari – ning Šveitsi Konföderatsiooni territooriumile nii kehtiva passi kui ka isikutunnistuse (ID-kaardi) alusel.
  • Lisaks ülalloetletud riikidele on Eesti kodanikel lubatud isikutunnistuse (ID-kaardi) alusel siseneda ka Bosnia ja Hertsegoviinasse, Montenegrosse, Põhja-Makedooniasse ja Serbiasse. NB! Eestist otse lennates on vajalik pass ja ei piisa ainult ID-kaardi olemasolust. Teiste liikmesriikide kaudu Schengeni välispiiri ületamise nõuete kohta palume uurida vastavate riikide pädevatest asutustest.
  • EL ja EMP liikmesriikides peab EL kodaniku ID kaart ja/või pass olema kehtiv reisi ajal, ei ole nõuet selle kohta, et pass peab kehtima 3 või 6 kuud pärast reisi.
  • Väljaspool Euroopat reisides on reisidokumendiks pass, mille kehtivuse nõue võib riigiti erineda. Vaata konkreetse sihtkoha kohta riikide info alt või küsi üle selle riigi saatkonnast. Kas ja kui palju täpselt, tuleks kindlasti üle küsida  külastatava riigi saatkonnast.
  • Eesti välismaalase passi omanikud (nn hall pass) peavad nii Euroopa Liidus kui ka EL-ist väljaspool reisimiseks kaasas kandma kehtivat passi ja Eesti elamisloakaarti (ID-kaart). Vajadusel tuleks sihtriiki sisenemise tingimusi täpsustada üle sihtriigi saatkonnast.
  • Juhul kui reisid mitmesse riiki, kontrolli kindlasti üle reisidokumendi kehtivuse nõuded kõikides sihtkohtades.
  • Reisi broneerides uuri välja, kas on vaja taotleda viisat sisenemiseks sihtriiki või ka riiki, kus reisi jätkamiseks tuleb ümber istuda teisele lennukile. Viisa vajaduse korral tuleb teha selgeks viisa väljastamiseks vajalikud nõuded ja dokumendid ning varuda viisa taotlemise ja reisi toimumise vahele piisavalt aega.
  • Mõnesse riiki ei lubata siseneda, kui passis on mõne sellele riigile ebasoovitava riigi viisa või piiriületuse tempel. Sellise kahtluse tekkimisel soovitame suhelda konkreetse riigi saatkonna või välisministeeriumiga.
  • Passi ja/või ID-kaardi väljavahetamist ei maksa jätta viimasele minutile, vältimaks ebameeldivaid üllatusi vahetult enne reisi. Kuna osadel riikidel on nõue, et reisidokument peab kehtima 6 kuud pärast reisi lõppu, võib uut passi taotleda ka varem. Passi ja/või ID kaarti võib hakata välja vahetama vähemalt pool aastat enne kehtivusaja lõppu.
  • Tüüpolukorrad kust inimesed võivad ennast leida, kui pole reisimise eel oma dokumentidele piisavalt tähelepanu pööranud: peamiselt avastatakse reisile minnes lennujaamas, et sihtriiki sisenemiseks peab pass kehtima kuus kuud, kuid hetkel kehtiv pass seda aega ei kata; teiseks ei leita päev enne reisiaega pakkima asudes üles oma dokumenti. Mõlemal juhul ei ole võimalik planeeritavale reisile minna. Uute dokumentide saamiseks tuleb pöörduda Politsei-ja Piirivalveametisse.