Kontrolli reisidokumente

 

Enne reisile minekut kontrollige oma reisidokumentide kehtivust.

Eesti kodanikud võivad siseneda teiste Euroopa Liidu (EL) ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liikmesriikide – Austria, Andorra, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Hollandi, Horvaatia, Iirimaa, Islandi, Itaalia, Kreeka, Küprose, Liechtensteini, Luksemburgi, Läti, Leedu, Malta, Monaco, Norra, Poola, Portugali, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, San Marino, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi, Ungari – ning Šveitsi Konföderatsiooni territooriumile nii kehtiva passi kui ka isikutunnistuse (ID-kaardi) alusel.

 • Lisaks ülalloetletud riikidele on Eesti kodanikel lubatud isikutunnistuse (ID-kaardi) alusel siseneda ka Albaaniasse, Bosnia ja Hertsegoviinasse, Gruusiasse, Moldovasse, Montenegrosse*, Kosovosse, Põhja-Makedooniasse ja Serbiasse. Loetletud riikides on Eesti kodanikel võimalik viibida kuni kolm kuud (*v.a Montenegros, kus võib kehtiva ID-kaardi alusel viibida kuni 30 päeva). Teiste liikmesriikide kaudu Schengeni välispiiri ületamise nõuete kohta palume uurida vastavate riikide pädevatest asutustest.
 • EL ja EMP liikmesriikides peab EL kodaniku ID kaart ja/või pass olema kehtiv reisi ajal – ei ole nõuet selle kohta, et pass peab kehtima 3 või 6 kuud pärast reisi.
 • Väljaspool Euroopat reisides on reisidokumendiks pass, mille kehtivuse nõue võib riigiti erineda. Vaata konkreetse sihtkoha kohta riikide info alt (riigi kiiremaks leidmiseks kasuta otsingut) või küsi üle selle riigi saatkonnast.  Täpsema teabe saamiseks tuleks kindlasti üle küsida  külastatava riigi saatkonnast.

Eesti välismaalase passi  (nn hall pass) omanikud peavad nii Euroopa Liidus kui ka EL-ist väljaspool reisimiseks kaasas kandma kehtivat passi ja Eesti elamisloakaarti (ID-kaart). Vajadusel tuleks sihtriiki sisenemise tingimusi täpsustada sihtriigi saatkonnast.

 • Juhul kui reisid mitmesse riiki, kontrolli kindlasti üle reisidokumendi kehtivuse nõuded kõikides sihtkohtades.
 • Reisi broneerides uuri välja, kas on vaja taotleda viisat sisenemiseks sihtriiki või ka riiki, kus reisi jätkamiseks tuleb ümber istuda teisele lennukile. Viisa vajaduse korral tuleb teha selgeks viisa väljastamiseks vajalikud nõuded ja dokumendid ning varuda viisa taotlemise ja reisi toimumise vahele piisavalt aega.
 • Mõnda riiki ei lubata siseneda, kui passis on sellele riigile ebasoovitava riigi viisa või piiriületuse tempel. Sellise kahtluse tekkimisel soovitame suhelda konkreetse riigi saatkonna või välisministeeriumiga.
 • Passi ja/või ID-kaardi väljavahetamist ei maksa jätta viimasele minutile, vältimaks ebameeldivaid üllatusi vahetult enne reisi. Kuna osal riikidel on nõue, et reisidokument peab kehtima 6 kuud pärast reisi lõppu, võib uut passi taotleda ka varem. Passi ja/või ID kaarti võib hakata välja vahetama vähemalt pool aastat enne kehtivusaja lõppu.

Tüüpolukordi, kust inimesed võivad ennast leida, kui pole reisimise eel oma dokumentidele piisavalt tähelepanu pööranud:

  • peamiselt avastatakse reisile minnes alles lennujaamas, et sihtriiki sisenemiseks peab pass kehtima kuus kuud, kuid hetkel kehtiv pass seda aega ei kata;
  • ei leita päev enne reisiaega pakkima asudes üles oma dokumenti.

Kummalgi juhul ei ole võimalik planeeritavale reisile minna. Uute dokumentide saamiseks tuleb pöörduda Politsei-ja Piirivalveametisse.