Konsulaarabi EL kodanikule

Kui Euroopa Liidu kodanik, sh Eesti kodanik on hädas väljaspool Euroopa Liitu, kus tema kodakondsusjärgsel riigil puudub välisesindus, on tal õigus saada abi mõnelt teiselt Euroopa Liidu riigilt (EL riikide saatkondade kontaktid). Abi saab selle riigi kodanikega võrdsetel tingimustel.

Nii nagu Eesti kodanikul on õigus abi tekkimise riigis, kus Eesti saatkond puudub, pöörduda mõne EL riigi saatkonna poole (nt Saksamaa, Soome jt riikide saatkondade poole), abistab ka Eesti ise teiste EL riikide kodanikke kohtades, kus abivajava kodaniku enda kodakondsusjärgse riigi saatkonda ei ole (nt on Eesti aidanud Läti, Leedu ja Soome kodanikke, seda eelkõige ühekordselt kasutatava reisidokumendi väljastamisega, et võimaldada hättasattunul tagasi pöörduda oma riiki).

Mida konsul saab teha?

  • EL kodaniku abistamiseks on vajalik taotlus vastava riigi välisministeeriumist või lähimast välisesindusest.
  • Konsuli peamine roll on vahendada infot abivajava isiku, asukohariigi asutuste ja asjaomase liikmesriigi asutuste vahel, mille käigus selgitatakse välja vajamineva abi olemus ja ulatus. Abi andmist korraldatakse koostöös asjaomase liikmesriigiga.
  • Reisidokumendi kaotuse, varguse või aegumise korral saab konsul väljastada ühekordse ajutiselt kasutatava reisidokumendi, et võimaldada hättasattunul tagasi pöörduda oma riiki (väljastamisele eelnevalt on selleks vajalik saada asjaomase liikmesriigi nõusolek ja isikuandmete kinnitus).

Mida konsul ei saa teha?

  • Konsul ei osuta õigusabiteenust.
  • Konsul ei tasu isiku poolt maksmata majutus-, meditsiiniabi- vms arveid ega kata lennu- jt transpordikulusid.
  • Konsul ei saa osutada abi suuremas ulatuses, kui seda on abi, mida ta seaduse järgi pakub ka oma riigi kodanikele (Eesti poolt antava abi kirjeldus erinevate olukordade lõikes).