Konsulaarosakond
E-N 8:30-12:00 ja 13:00-15:00; R 8:30-12:00
+372 637 7440
Hädaabi 24h +372 5301 9999

Valgevene

1 Suursaatkond
0 Aukonsulit
Uuendatud 19.09.2023

Riigi info

TÄHELEPANUKS

  • Valgevenesse reisides tuleb olla tavapärasest ettevaatlikum. Vältida tasub sõjaväelisi -ja radioaktiivselt saastunud piirkondi, mis on enamasti erimärgistatud, samuti suuremaid rahvakogunemisi.
  • Piiril tuleb tõendada reisi eesmärki – vastasel juhul ei pruugita riiki ei lubada. NB! Jalgsi maismaapiiri ületamine pole lubatud.
  • Valgevenes ei pruugi toimida mittekohalike pangakaartidega tasumine.

Läänesuunalistest piiripunktidest naaberriikidega on avatud järgmised piiripunktid:

  • Leedu – rahvusvaheliseks liikluseks (reisijate- ja kaubavedu) on avatud Lavoriškes (Leedu) – Kotlovka (Valgevene), Medininkai (Leedu) – Kamenny Log (Valgevene), Šalčininkai (Leedu) – Benyakoni (Valgevene) ja Raigardas (Leedu) – Privalka (Valgevene) piiripunktid;
  • Läti – rahvusvaheliseks liikluseks (reisijate- ja kaubavedu) Valgevenega on avatud ainult Paternieki (Läti) – Grigorovshchina (Valgevene) piiripunkt;
  • Poola – rahvusvaheliseks liikluseks Valgevenega on avatud Terespol (Poola) – Brest (Valgevene) piiripunkt (eraautod, bussid) ja Kukuryki (Poola) – Kozlovichi (Valgevene) piiripunkt (ainult kaubaveokid).

Liiklus. Valgevenes mootorsõidukit juhtides peab Eesti kodanikust turistil olema kehtiv Eesti juhiluba, mis on täielikult Viini 1968. a konventsiooni nõuetele vastav. Seega peavad teised osalisriigid seda tunnustama ilma täiendavalt rahvusvahelist juhiluba esitamata. Loe rahvusvahelise juhiloa kohta Eesti Transpordiameti veebilehelt.

Kasulikud lingid: Valgevene reisiinfo, info välismaalase riigis viibimise kohta.

Konsulaarabi saab Eesti saatkonnast Minskis.

Riiki sisenemise tingimused

Eesti kodanikud vajavad üldjuhul Valgevenesse sisenemiseks viisat. Viisainfo on leitav Valgevene saatkonna Tallinnas kodulehelt.

Erandlikel juhtudel võib Eesti kodanik Valgevenesse siseneda viisavabalt

1. Alates 27.07.2018 saavad Eesti kodanikud ja Eesti välismaalase passiga alalist elamisluba omavad elanikud viibida Valgevenes viisavabalt kuni 30 päeva, tingimusel, et sisenetakse Minski lennujaama kaudu (Venemaalt saabunud lennu puhul viisavabadus ei kehti).

Viisavabaks sisenemiseks on vaja kehtivat reisidokumenti (pass), tervisekindlustust 10 000 € kindlustuskattega ja vähemalt 25 € väärtuses raha iga viibitava päeva kohta. Viisavabadus kehtib ainult saabumisel ja lahkumisel Minski lennujaama kaudu. Viisavabalt ei saa tulla lennuga Venemaalt ja lahkuda lennuga Venemaale. Täpsem info siin.

2. Alates 2018. aasta jaanuarist muudeti presidendi ukaasiga nr 462 viisavaba viibimise aega ja geograafilist ulatust. Täpsem info erisustest on leitav siit.

3. Valgevenes on kaks turismipiirkonda, mille külastamine on viisavaba.

  • Kuni 3 päeva võib viisavabalt viibida Belavežskaja puštša rahvuspargi territooriumil.  Rahvuspargi külastamiseks vajalikud dokumendid on kehtiv reisidokument, rahvuspargi pilet, mille saab osta kas reisibüroost või rahvuspargi kodulehelt end ise registreerides, reisikindlustus ja piiril täidetav migratsioonikaart. Antud tingimustel saab siseneda riiki ainult kindlatest piiripunktidest. Täpsem info rahvuspargi kodulehelt.
  • Samuti saab viisavabalt viibida Grodno oblastis Augustowi Kanali piirkonnas. Kaasas peab olema kehtiv reisidokument, Augustowi kanali külastamist tõendav dokument, reisikindlustus ja piiril täidetud migratsioonikaart. Antud tingimustel saab siseneda riiki ainult kindlatest piiripunktidest. Rohkem infot antud piirkonna ja viisavaba sisenemise kohta leiab siit.

Reisimine Valgevene ja Venemaa vahel.

Alates 2016. aaasta septembrist ei ole kolmandate riikide kodanikel, sh Eesti kodanikel, lubatud ületada Valgevene-Venemaa piiri autoga või rongiga. Valgevene-Venemaa piiri ületamine on võimalik ainult Valgevene ja Venemaa kodanikele. Võimalik on piiriületus lennukiga ning sealjuures peab reisija omama nii Vene kui ka Valgevene viisat. Kui Eesti kodanik soovib autoga reisida Venemaalt Valgevenesse (või vastupidi), siis tuleb seda teha mõne teise riigi (näit. Läti, Ukraina) kaudu.

Juhime tähelepanu sellele, et  Valgevene võib muuta riiki sisenemise ja seal viibimise tingimusi, kuid ei pruugi sellest teisi riike kohe teavitada. Seetõttu ei vastuta Välisministeerium teabe õigsuse ega selle kasutamisest tekkinud kahjude eest.

Täiendavate küsimuste korral soovitame pöörduda lähimasse Valgevene saatkonda.

Lennufirmad kasutavad riiki sisenemise õiguse kontrollimisel reisiinfo käsiraamatut Travel Information Manual (TIM). Sisestades reisisihi, passiandmed ja reisi eesmärgi, saate teavet viisa vajalikkuse, passi kehtivuse ja lisanõuete kohta.

 

Välisriikide esindused Eestis

Saatkond

Valgevene Vabariigi Suursaatkond
Magdaleena 3B, Section "B", 11312 Tallinn
Faks: +372 655 8001
http://www.estonia.mfa.gov.by/

Eesti välisesindused

Saatkond

Suursaatkond Minskis
Platonova 1B 220034 Minsk
Faks: (375 17) 217 7069
https://minsk.mfa.ee