Valgevene

1 Suursaatkond
0 Aukonsulit
Uuendatud 26.06.2020

Riigi info

TÄHELEPANUKS

Valgevenes reisides tuleb säilitada tavapärane ettevaatlikkus. Vältida tasub sõjaväelisi -ja radioaktiivselt saastunud piirkondi, mis on enamasti erimärgistatud, samuti suuremaid rahvakogunemisi.

Valgevenes mootorsõidukit juhtides peab Eesti kodanikust turistil olema kehtiv Eesti juhiluba koos rahvusvahelise juhiloaga. Lisainfot rahvusvahelise juhiloa taotlemise kohta siit.

Kasulikud lingid:
Valgevene reisiinfo 
Info välismaalase riigis viibimise kohta.

Riiki sisenemise tingimused

Eesti kodanikud vajavad üldjuhul Valgevenesse sisenemiseks viisat. Viisainfo on leitav Valgevene saatkonna Tallinnas kodulehelt

Erandlikel juhtudel võib Eesti kodanik Valgevenesse siseneda viisavabalt

1. Alates 27.07.2018 saavad Eesti kodanikud ja Eesti välismaalase passiga alalist elamisluba omavad elanikud viibida Valgevenes viisavabalt kuni 30 päeva, tingimusel, et sisenetakse Minski lennujaama kaudu (Venemaalt saabunud lennu puhul viisavabadus ei kehti).

Viisavabaks sisenemiseks on vaja kehtivat reisidokumenti (pass), tervisekindlustust 10 000 €kindlustuskattega ja vähemalt 25 € väärtuses raha iga viibitava päeva kohta. Viisavabadus kehtib ainult saabumisel ja lahkumisel Minski lennujaama kaudu. Viisavabalt ei saa tulla lennuga Venemaalt ja lahkuda lennuga Venemaale. Täpsem info siin.

2. Alates 2018.a jaanuarist muudeti presidendi ukaasiga nr 462 viisavaba viibimise aega ja geograafilist ulatust. Täpsem info erisustest on leitav siit

3. Valgevenes on kaks turismipiirkonda, mille külastamine on viisavaba.

Kuni 3 päeva võib viisavabalt viibida Belavežskaja puštša rahvuspargi territooriumil.  Rahvuspargi külastamiseks vajalikud dokumendid on kehtiv reisidokument, rahvuspargi pilet, mille saab osta kas reisibüroost või rahvuspargi kodulehelt end ise registreerides, reisikindlustus ja piiril täidetav migratsioonikaart. Antud tingimustel saab siseneda riiki ainult kindlatest piiripunktidest. Täpsem info rahvuspargi kodulehelt

Samuti saab viisavabalt viibida Grodno oblastis Augustowi Kanali piirkonnas. Kaasas peab olema kehtiv reisidokument, Augustowi kanali külastamist tõendav dokument, reisikindlustus ja piiril täidetud migratsioonikaart. Antud tingimustel saab siseneda riiki ainult kindlatest piiripunktidest. Rohkem infot antud piirkonna ja viisavaba sisenemise kohta leiab siit

Reisimine Valgevene ja Venemaa vahel.

Alates 2016.a septembrist ei ole kolmandate riikide kodanikel, sh Eesti kodanikel, lubatud ületada Valgevene-Venemaa piiri autoga või rongiga. Valgevene-Venemaa piiri ületamine on võimalik ainult Valgevene ja Venemaa kodanikele. Võimalik on piiriületus lennukiga ning sealjuures peab reisija omama nii Vene kui Valgevene viisat. Kui Eesti kodanik soovib autoga reisida Venemaalt Valgevenesse (või vastupidi), siis tuleb seda teha mõne teise riigi (näit. Läti, Ukraina) kaudu.

Juhime tähelepanu sellele, et  Valgevene võib muuta riiki sisenemise ja seal viibimise tingimusi, kuid ei pruugi sellest teisi riike kohe teavitada. Seetõttu ei vastuta Välisministeerium teabe õigsuse ega selle kasutamisest tekkinud kahjude eest.

Täiendavate küsimuste korral pöörduge palun lähimasse Valgevene saatkonda.

Lennufirmad kasutavad riiki sisenemise õiguse kontrollimisel reisiinfo käsiraamatut Travel Information Manual  (TIM). Sisestades reisisihi, passiandmed ja reisi eesmärgi, saate teavet viisa vajalikkuse, passi kehtivuse ja lisanõuete kohta.

 

Välisriikide esindused Eestis

Saatkond

Valgevene Vabariigi Suursaatkond
Magdaleena 3B, Tallinn
E-mail: estonia@mfa.gov.by
https://www.estonia.mfa.gov.by

Eesti välisesindused

Saatkond

Suursaatkond Minskis
Platonova 1B 220034 Minsk
Faks: +375 1 7217 7069
E-mail: embassy.minsk@mfa.ee
https://minsk.mfa.ee