Valgevene

1 Suursaatkond
0 Aukonsulit
Uuendatud 09.06.2021

COVID-19

Riiki sisenemise tingimused: maismaa kaudu on välismaalastele piiriületus peatatud, v.a diplomaatilise või teenistuspassiga reisijad; ametlikud delegatsioonid; Valgevenele tagastamatut abi osutavad välismaalased; rahvusvaheliste autovedude autojuhid; postisaadetisi ja raudteevedusid teenindav personal; välismaalased, kes töötavad Valgevenes või kelle pereliikmed on Valgevene kodanikud; välismaalased, kes saabuvad külastama raskelt haigestunud lähisugulast, saabuvad matustele või saabuvad ravile, juriidiliste isikute poolt kutsutud külalised.

Eelnimetatud juhtudel tuleb piiril tõendada reisi eesmärki paberile trükitud vene- või valgevenekeelse kutsega ning pärast lühiajalist viibimist riigis tuleb ka väljumisel olla valmis andma selgitusi reisi eesmärgi osas. NB! Jalgsi maismaapiiri ületamine pole lubatud.

  • Minski rahvusvahelise lennujaama kaudu saabumisel muudatusi ei ole, st Eesti kodanikele on riiki sisenemine lubatud, kuid piiril tuleb piirivalvele tõendada oma reisi eesmärki – vastasel juhul riiki ei lubata.
  • Kohustuslik on riiki sisenemisel omada koroonaviirus SARS-CoV-2 sertifikaati (inglise, vene või valgevene keeles) kolme ööpäeva sees tehtud negatiivse tulemusega PCR-testi kohta. Kõrge nakkusohuga piirkondadest (sh alates 03.12.2020 Eestist) Valgevenesse saabujad peavad olema 10 päeva eneseisolatsioonis, riikide nimekiri on leitav Valgevene Tervishoiuministeeriumi kodulehelt.
  • Lahkuda saab pärast 10-päevase eneseisolatsiooniperioodi lõppemist, st alates 11. päevast. Pärast riiki sisenemist eneseisolatsiooniperioodi üldjuhul lühendada ei saa.

Transiit läbi Valgevene: maismaatranspordiga lubatud ainult erandjuhtudel (nimetatud ülalpool).

Riigisisesed piirangud: maski kandmine on Minskis kohustuslik kõigis üldkasutatavates ruumides ja ühistranspordis, samuti taksos.

Lisainfo riiki sisenemise ja väljumise ning transiidi kohta (nii vene kui ka inglise keeles).

Juhime tähelepanu sellele, et Valgevene võib muuta riiki sisenemise ja seal viibimise tingimusi. Lisaküsimuste korral soovitame pöörduda Valgevene saatkonna poole Tallinnas.

Riigi info

TÄHELEPANUKS

Valgevenes reisides tuleb säilitada tavapärane ettevaatlikkus. Vältida tasub sõjaväelisi -ja radioaktiivselt saastunud piirkondi, mis on enamasti erimärgistatud, samuti suuremaid rahvakogunemisi.

Liiklus. Valgevenes mootorsõidukit juhtides peab Eesti kodanikust turistil olema kehtiv Eesti juhiluba koos rahvusvahelise juhiloaga. Lisainfot rahvusvahelise juhiloa taotlemise kohta vaata siit.

Kasulikud lingid: Valgevene reisiinfo, info välismaalase riigis viibimise kohta.

Riiki sisenemise tingimused

Eesti kodanikud vajavad üldjuhul Valgevenesse sisenemiseks viisat. Viisainfo on leitav Valgevene saatkonna Tallinnas kodulehelt.

Erandlikel juhtudel võib Eesti kodanik Valgevenesse siseneda viisavabalt

1. Alates 27.07.2018 saavad Eesti kodanikud ja Eesti välismaalase passiga alalist elamisluba omavad elanikud viibida Valgevenes viisavabalt kuni 30 päeva, tingimusel, et sisenetakse Minski lennujaama kaudu (Venemaalt saabunud lennu puhul viisavabadus ei kehti).

Viisavabaks sisenemiseks on vaja kehtivat reisidokumenti (pass), tervisekindlustust 10 000 € kindlustuskattega ja vähemalt 25 € väärtuses raha iga viibitava päeva kohta. Viisavabadus kehtib ainult saabumisel ja lahkumisel Minski lennujaama kaudu. Viisavabalt ei saa tulla lennuga Venemaalt ja lahkuda lennuga Venemaale. Täpsem info siin.

2. Alates 2018. aasta jaanuarist muudeti presidendi ukaasiga nr 462 viisavaba viibimise aega ja geograafilist ulatust. Täpsem info erisustest on leitav siit.

3. Valgevenes on kaks turismipiirkonda, mille külastamine on viisavaba.

Kuni 3 päeva võib viisavabalt viibida Belavežskaja puštša rahvuspargi territooriumil.  Rahvuspargi külastamiseks vajalikud dokumendid on kehtiv reisidokument, rahvuspargi pilet, mille saab osta kas reisibüroost või rahvuspargi kodulehelt end ise registreerides, reisikindlustus ja piiril täidetav migratsioonikaart. Antud tingimustel saab siseneda riiki ainult kindlatest piiripunktidest. Täpsem info rahvuspargi kodulehelt.

Samuti saab viisavabalt viibida Grodno oblastis Augustowi Kanali piirkonnas. Kaasas peab olema kehtiv reisidokument, Augustowi kanali külastamist tõendav dokument, reisikindlustus ja piiril täidetud migratsioonikaart. Antud tingimustel saab siseneda riiki ainult kindlatest piiripunktidest. Rohkem infot antud piirkonna ja viisavaba sisenemise kohta leiab siit

Reisimine Valgevene ja Venemaa vahel.

Alates 2016. aaasta septembrist ei ole kolmandate riikide kodanikel, sh Eesti kodanikel, lubatud ületada Valgevene-Venemaa piiri autoga või rongiga. Valgevene-Venemaa piiri ületamine on võimalik ainult Valgevene ja Venemaa kodanikele. Võimalik on piiriületus lennukiga ning sealjuures peab reisija omama nii Vene kui ka Valgevene viisat. Kui Eesti kodanik soovib autoga reisida Venemaalt Valgevenesse (või vastupidi), siis tuleb seda teha mõne teise riigi (näit. Läti, Ukraina) kaudu.

Juhime tähelepanu sellele, et  Valgevene võib muuta riiki sisenemise ja seal viibimise tingimusi, kuid ei pruugi sellest teisi riike kohe teavitada. Seetõttu ei vastuta Välisministeerium teabe õigsuse ega selle kasutamisest tekkinud kahjude eest.

Täiendavate küsimuste korral soovitame pöörduda lähimasse Valgevene saatkonda.

Lennufirmad kasutavad riiki sisenemise õiguse kontrollimisel reisiinfo käsiraamatut Travel Information Manual (TIM). Sisestades reisisihi, passiandmed ja reisi eesmärgi, saate teavet viisa vajalikkuse, passi kehtivuse ja lisanõuete kohta.

 

Välisriikide esindused Eestis

Saatkond

Valgevene Vabariigi Suursaatkond
Magdaleena 3B, Tallinn
E-mail: estonia@mfa.gov.by
http://estonia.mfa.gov.by/ru/

Eesti välisesindused

Saatkond

Suursaatkond Minskis
Platonova 1B 220034 Minsk
Faks: +375 1 7217 7069
E-mail: embassy.minsk@mfa.ee
https://minsk.mfa.ee