Ukraina

1 Suursaatkond
0 Aukonsulit
Uuendatud 26.11.2020

COVID-19

Riiki sisenemise tingimused: alates 29.09 võivad Ukrainasse siseneda kõik välismaalased ja kodakondsuseta isikud eeldusel, et neil on kehtiv tervisekindlustus, mis katab Covid-19 raviga seotud kulud. Sellest piirangust on vabastatud: Ukraina alalised elanikud olenemata kodakondsusest; rahvusvahelise kaitse saajad; Ukrainasse akrediteeritud saatkondade ja rahvusvaheliste organisatsioonide esinduste töötajad ja nende pereliikmed ning ühisõppusel osalevad NATO ja PfP riikide kaitseväelased. Vaata ka Ukraina valitsuse otsust.

  • Eneseisolatsiooninõue kehtib neile, kes saabuvad riiki “punases nimekirjas” olevatest riikidest (kus viiruse levik on suurem kui Ukrainas).

Transiit läbi Ukraina: transiit pole lubatud.

Riigisisesed piirangud: näomaski kandmine on kohustuslik avalikes kohtades, ühistranspordis ja siseruumides.

Lisainfo: Ukraina valitsuse koduleht  ja interaktiivne kaart toimivatest piiripunktidest.

 

Juhime tähelepanu sellele, et Ukraina võib muuta riiki sisenemise ja seal viibimise tingimusi. Lisaküsimuste korral soovitame pöörduda Ukraina saatkonna poole Tallinnas.

Riigi info

TÄHELEPANUKS

Ukraina suuremates linnades võib esineda stiihilisi meeleavaldusi. Välisministeerium soovitab ohutuse eesmärgil vältida kõiki meeleavaldusi ja rahvakogunemisi. Vajadusel järgige kohalike ametivõimude korraldusi, kohalikke uudiseid ja Eesti Suursaatkonna Kiievis soovitusi.

Soovitame vältida reisimist Krimmi Autonoomsesse Vabariiki ning Donetski ja Luganski oblastitesse (ATO tsooni). Tungiva vajaduseta soovitame vältida reisimist ka Ida- ja Kagu-Ukrainasse.

Ukrainas mootorsõidukit juhtides peab Eesti kodanikust turistil olema kehtiv Eesti juhiluba koos rahvusvahelise juhiloaga. Lisainfot rahvusvahelise juhiloa taotlemise kohta siit.

Krimmi poolsaarel ei saa Eesti mobiilioperaatorite kliendid kasutada oma telefonis rändlusteenust.

Kasulikud lingid:
Ukraina reisiinfo
Ukraina riigipiiri ületamisest

Konsulaarabi saab Eesti saatkonnast Kiievis.

Riiki sisenemise tingimused

Välisministeeriumi andmetel võivad Eesti kodanikud viibida Ukrainas viisavabalt kuni 90 päeva 180 päeva jooksul.

Ukraina valitsus on kehtestanud 04.06.2015 määrusega nr. 367 Ukraina ajutiselt okupeeritud aladele sisenemise ja sealt väljumise korra. Selle eesmärgiks on reguleerida kodanike reisimist Krimmi Autonoomsesse Vabariiki, mille ebaseaduslikku annekteerimist Vene Föderatsiooni poolt rahvusvaheline üldsus, sh Eesti, ei tunnusta. Nimetatud korra alusel sisenevad välismaalased ja kodakondsuseta isikud Ukraina ajutiselt okupeeritud aladele ja väljuvad sealt kontrollpunktide kaudu ainult kehtiva passi ja eriloa alusel. Eriloa väljastavad välismaalaste ja kodakondsuseta isikute viibimiskoha järgsed Ukraina migratsiooniameti üksused.

Ukrainasse sisenemise ja väljumise punktid (sh. Ukraina – Krimmi kontrolljoon).

Juhime tähelepanu sellele, et Ukraina võib muuta riiki sisenemise ja seal viibimise tingimusi, kuid ei pruugi sellest teisi riike kohe teavitada. Seetõttu ei vastuta Välisministeerium teabe õigsuse ega selle kasutamisest tekkinud kahjude eest.

Täiendavate küsimuste korral pöörduge palun lähimasse Ukraina saatkonda.

Lennufirmad kasutavad riiki sisenemise õiguse kontrollimisel reisiinfo käsiraamatut Travel Information Manual  (TIM). Sisestades reisisihi, passiandmed ja reisi eesmärgi, saate teavet viisa vajalikkuse, passi kehtivuse ja lisanõuete kohta.

Välisriikide esindused Eestis

Saatkond

Ukraina Suursaatkond
Lahe 6, 15170 Tallinn
E-mail: emb_ee@mfa.gov.ua, consul_ee@mfa.gov.ua
http://estonia.mfa.gov.ua

Eesti välisesindused

Saatkond

Suursaatkond Kiievis
Pushkinska st. 43B 01901 Kiiev
Faks: +380 4 4590 0781
E-mail: embassy.kyiv@mfa.ee
https://kyiv.mfa.ee/