Kontakt (E-R kl 8.30-17.00) +372 637 7440
Hädaabi 24h +372 5301 9999

Saksamaa

1 Suursaatkond
8 Aukonsulit
Uuendatud 21.01.2022

COVID-19

Reisi planeerides arvestage, et Saksamaal COVID-19 haigestumise või positiivse testitulemuse korral tuleb haigus läbi põdeda asukohariigis ning jääda isolatsiooni vastavalt asukohariigis kehtestatud korrale. Veenduge, et reisile minnes on tehtud COVID-kindlustus, mis katab koroonaviiruse tõttu tekkinud ravi- ja majutuskulud.

Riiki sisenemise tingimused

Alates 09.01.2022 on Eesti kõrge ohuga riskipiirkond ja Eestist Saksamaale reisimisel tuleb eelnevalt täita registreerimisvorm ning vaktsineerimata ja koroonaviirust mitte läbipõdenud isikutele kohaldub liikumispiirang. 

 • Saabudes Saksamaale kõrge ohuga riskipiirkonnast (sh Eestist) või viiruse mutatsioonide levikuga riigist, tuleb eelnevalt täita elektrooniline registreerimisvorm, kuhu tuleb lisada andmed ka kõigi kaasareisivate laste kohta nende vanusest sõltumata. Vajalik on saada vastav registreerimiskinnitus. Saksamaa poolt määratletud riskipiirkondade aktuaalse loendi leiab Robert Koch Instituudi veebilehelt.

Riiki saavad siseneda (lennukiga, autoga, rongiga ja laevaga):

 • täielikult vaktsineeritud isikud, kes tõendavad vastava sertifikaadiga, et 2. vaktsiinidoosi saamisest on möödunud 14 päeva. Jannseni vaktsiinide puhul loetakse isikud täielikult vaktsineerituks a) kui teisest vaktsiinidoosist on möödas 14 päeva b) kui koroonaviirus on läbi põetud ja saadud üks Jannseni vaktsiinidoos;
 • koroonaviiruse läbipõdenud, kes esitavad positiivse PCR-, LAMP- või TMA-testi tõendi, mis on väljastatud 28 kuni 90 päeva enne Saksamaale sisenemist;
 • isikud, kes esitavad koroonaviiruse SARS-CoV-2 sertifikaadi kas 48h jooksul enne Saksamaale saabumist tehtud PCR-, LAMP-, TMA-testi või antigeeni testi negatiivse tulemuse kohta.

Nii negatiivse testi sertifikaate kui ka läbipõdemist ja vaktsineerimist tõendavaid dokumente tunnustatakse nii paberkandjal kui ka elektroonilise dokumendina (ELi COVID digitõend) saksa, inglise, prantsuse, itaalia või hispaania keeles.

Liikumispiirangud Saksamaa siseselt

 • Saabudes Saksamaale kõrge ohuga riskipiirkonnast (sh Eestist), rakendub kohustuslik liikumispiirang 10 päeva. Sellest on vabastatud vaktsineeritud ja koroonaviiruse läbipõdenud isikud, kui nad esitavad vastava tõendi, mis tuleb eelnevalt üles laadida registreerimisvormi portaali. Vaktsineerimata isikud saavad piirangu ennetähtaegselt lõpetada 5. päeval tehtud negatiivse testi läbi.
 • Saabudes riikidest, kus levivad koroonaviiruse uued mutatsioonid, rakendub liikumispiirang 14 päeva, sh ka vaktsineeritutele ja koroonaviiruse läbipõdenutele ning seda lühendada ei ole võimalik. Reisides Saksamaale koroonaviiruse mutatsioonide levikuga riigist, peavad end eelnevalt testima ka vaktsineeritud ja tervenenud isikud alates 6 eluaastast.

Alates 30.01.2021 kehtib reisijateveo keeld riikidest, kus levivad koroonaviiruse uued mutatsioonid. Nimekiri riikidest on leitav Robert Kochi Instituudi kodulehelt. 14.01.2022 seisuga ei kuulu sellesse kategooriasse ühtegi riiki. Vastavalt reisijateveo keelule on lennufirmadel lubatud tagasilennul Saksamaale tüvemutatsiooniga riikidest võtta pardale vaid reisijaid, kelle alaline elukoht on Saksamaal või kes omavad Saksamaa elamisluba. Enne reisi alustamist palun täpsustage lennuinfot valitud lennufirmaga. Kõikidele reisijatele, kes sisenevad Saksamaale riikidest, kus levivad koroonaviiruse uued mutatsioonid, rakendub koheselt 14-päevane karantiininõue olenemata sellest, kas inimene on vaktsineeritud või haiguse läbi põdenud.

Lapsed: kõrge ohuga riskipiirkonnast (sh Eestist) saabudes tuleb elektroonilisel registreerimisvormil esitada ka laste andmed nende vanusest sõltumata. Alla 6-aastastel lastel ei ole vaja esitada tõendeid vaktsineerituse, läbipõdemise või testimise kohta, kuid neile rakendub siiski liikumispiirang. See lõpeb automaatselt 5 päeva möödudes Saksamaale sisenemisest (ei ole kohustuslik testida). Liikumispiirangut saab testimisega ennetähtaegselt lõpetada erandlikel juhtudel nt lähisugulase külastus, arstivisiit jm (testi tulemus tuleb üles laadida elektroonilise registreerimisvormi juurde).

Lisainfo: infot nõuete (sh inglise keeles) kohta leiab Saksamaa tervishoiuministeeriumi kodulehelt.

Transiit läbi Saksamaa Eestisse: transiitreisijatele kehtivad alates 6 eluaastast üldised riiki sisenemise tingimused (vaktsineeritud, läbipõdenud või testitud). Transiitreisijatele ei rakendu aga liikumispiirang ja neil ei tule esitada elektroonilist registreerimisvormi. Vajadusel tuleb olla valmis transiidi eesmärgi tõendamiseks (edasisõidupiletid, broneeringud jms). Küsimuste korral soovitame täpsustada tingimusi enda lennufirma või vastava Saksa lennujaama liidupolitsei (Bundespolizei) esindusega.

Riigisisesed piirangud: enne reisi on vajalik tutvuda täpsemalt külastatavas piirkonnas või linnas kehtivate piirangutega (nt liidumaa, linna või kohaliku omavalitsuse koduleht), kuna nõuded võivad olla piirkonniti erinevad.

 • Täielikult vaktsineeritud (teise vaktsiinidoosi saamisest on möödas 14 päeva) ja koroonaviiruse läbipõdenud (positiivsest PCR-testist on möödas 28 kuni 90 päeva) on isikud on enamasti vabastatud kontaktipiirangutest ja omavad vaba juurdepääsu teenustele, kuid 07.01.2022 karmistati nõudeid toitlustusettevõtete külastajale. Toitlustusettevõtetes ning paljudes meelelahutusasutustes kohaldatakse edaspidi nn 2G+ reeglit (isik peab esitama nii vaktsineerimise või läbipõdemise tõendi kui ka samal päeval tehtud negatiivse koroonatesti). Täiendava negatiivse testitulemuse esitamise nõudest on vabastatud tõhustusdoosi saanud isikud. Reeglid tuleb igal liidumaal kehtestada kohalike õigusaktidega, siis on 2G+ reegli jõustumise täpset aega ning piirangute ulatust vaja vaadata iga liidumaa osas eraldi. Nt Berliinis kehtib alates 15.01.2022 nn 2G+ reegel kõikide kinnistes ruumides peetavate ürituste puhul, kus on rohkem kui 10 inimest, samuti restoranides ja muudes toitlustusasutustes, kinodes, klubides, teatrites, kontserdisaalides ja muudes sarnastes meelelahutuasutustes.
 • Mittevaktsineeritud isikutele on paljudes Saksamaa piirkondades piiratud juurdepääsu suurele hulgale teenustele. Piirangud võivad puudutada lisaks toitlustus- ja meelelahutusasutusetele ka teisi teenuseid. Mõnes piirkonnas on mittevaktsineeritute puhul teenuste saamiseks jätkuvalt aktsepteeritud ka samal päeval tehtud (24h) antigeeni testi negatiivse tulemuse esitamine. Lähtuvalt reisi sihtkohaks olevast liidumaast tuleb igal reisijal ennast kohalike reeglitega kurssi viia asjakohase liidumaa ametlikul veebilehekülje abil.

Jätkuvalt kehtib maski kandmise nõue alates 6 eluaastast avalikes siseruumides (nt kauplused, arstipraksised jms) ja ühiskondlikus transpordis. Osades kohtades ja situatsioonides on nõutud ainult FFP2 maski kandmine. Saksamaal kehtib ka ühistranspordis (nii linnasiseses ühistranspordis kui ka linnadevahelises rongiliikluses) 3G nõue (vaktsineeritud/läbipõdenud/testitud – testi puhul PCR test mitte vanem kui 48h, antigeenitest 24h).

Juhime tähelepanu sellele, et Saksamaa võib muuta riiki sisenemise ja seal viibimise tingimusi. Lisaküsimuste korral soovitame pöörduda Saksamaa saatkonna poole Tallinnas.

Riigi info

TÄHELEPANUKS

 • Euroopa Liidu riikides reisides peab reisidokument kehtima reisi vältel, reisida saab nii kehtiva ID-kaardiga kui ka passiga. Juhime tähelepanu sellele, et juhiluba ei ole reisidokument. Vaatamata sellele, et Euroopa Liidu riikide vahel üldjuhul ei teostata piirikontrolli, peab kehtiv reisidokument  olema reisil alati kaasas (sh lastel).
 • Sõlmige reisikindlustus ning Euroopa Liidus reisides soovitame taotleda lisaks Euroopa Ravikindlustuskaart.
 • Kui reisite Saksamaal autoga, kontrollige, et juhiluba oleks kehtiv ja autodokumendid korras. Soovitame endale eelnevalt selgeks teha, millised on kohalikud nõuded ja reeglid (sh kiiruspiirangud, joobe piirmäär, tasulised teelõigud ja nende eest maksmine, parkimiskord jm).

Kasulikud lingid: Saksamaa reisiinfo

Konsulaarabi saab Eesti saatkonnast Berliinis või Eesti  aukonsulitelt Saksamaal.

Riiki sisenemise tingimused

Eesti kodanikule on Saksamaale reisimine viisavaba.

Juhime tähelepanu sellele, et Saksamaa võib muuta riiki sisenemise ja seal viibimise tingimusi, kuid ei pruugi sellest teisi riike kohe teavitada. Seetõttu ei vastuta Välisministeerium teabe õigsuse ega selle kasutamisest tekkinud kahjude eest.

Täiendavate küsimuste korral pöörduge palun lähimasse Saksamaa saatkonda.

Lennufirmad kasutavad riiki sisenemise õiguse kontrollimisel reisiinfo käsiraamatut Travel Information Manual (TIM). Sisestades reisisihi, passiandmed ja reisi eesmärgi, saate teavet viisa vajalikkuse, passi kehtivuse ja lisanõuete kohta.

Välisriikide esindused Eestis

Saatkond

Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkond
Toom-Kuninga 11, 15048 Tallinn
Faks: +49 30 1 8176 7255
https://www.tallinn.diplo.de

Eesti välisesindused

Saatkond

Suursaatkond Berliinis
Hildebrandstraße 5 10785 Berliin
Faks: (4930) 2546 0601
https://berlin.mfa.ee

Aukonsulid

Eesti Vabariigi aukonsul Leipzigis
Hr. Mark Aretz
August Bebel Straße 58
04275 Leipzig
+49 (0)341 3069 0105
Konsulaarpiirkond: Saksi, Tüüringi ja Saksi-Anhalti liidumaad
Eesti Vabariigi aukonsul Bremenis
Dr Til Julius Niels Eberhard Assmann
Am Wall 199
28195 Bremen
+49 (0)1522 133 6866
Konsulaarpiirkond: Bremeni ja Alam-Saksi liidumaa
Eesti Vabariigi aukonsul Heidelbergis
Prof. h. c. Dr. Karl Alfred Lamers
Vangerwstrasse18/1
69115 Heidelberg Heidelberg
Tel.: +49 (0) 6221 3 54 54 75
Konsulaarpiirkond: Baden-Württembergi liidumaa
Eesti Vabariigi aukonsul Hamburgis
Hr. Ulf Lange
Alsterufer 45
20354 Hamburg
+49 40 450 4026
Konsulaarpiirkond: Hamburg
Eesti Vabariigi aukonsul Schwerinis
Hr Jens Otto Leisse
Mozartstr. 21
19053 Schwerin
+49 (0) 385 734 466
Konsulaarpiirkond: Mecklenburg-Vorpommerni liidumaa
Eesti Vabariigi aukonsul Bonnis
Hr. Horst Werner Maier-Hunke
Münsterstr. 18
53111 Bonn
0228-60 46 917
Konsulaarpiirkond: Nordrhein Westfaleni liidumaa
Eesti Vabariigi aukonsul Kielis
Hr. Klaus-Hinrich Vater
Bergstraße 2
24103 Kiel
+49 431 519 4494
Konsulaarpiirkond: Schleswig-Holsteini liidumaa
Eesti Vabariigi aukonsl Frankfurdis
Pr. Astrid von der Malsburg
Arndstr. 46
D 60325 Frankfurt am Main
+49 69-874030750
Konsulaarpiirkond: Hesseni ja Rheinland-Pfalzi liidumaad