Saksamaa

1 Suursaatkond
7 Aukonsulit
Uuendatud 18.06.2021

COVID-19

Riiki sisenemise tingimused: Eesti kodanikud ja elanikud võivad Saksamaale reisida, kuid seoses COVID-19 levikuga tuleb arvestada Saksamaa poolt kehtestatud riiki sisenemise tingimustega. Alates 20.06.2021 ei ole Eesti Saksamaa jaoks enam riskipiirkond. Saksamaa poolt määratletud riskipiirkondade aktuaalse loendi leiab Robert Koch Instituudi veebilehelt.

Riiki sisenemisel on kõikidele lennureisijatele (k.a transiit) alates 6. eluaastast sõltumata sellest, kas tullakse mõnest riskipiirkonnast või mitte, kohustuslik üks järgnevatest tingimustest:

 • enne Saksamaale suunduvale lennule asumist tuleb esitada koroonaviiruse SARS-CoV-2 sertifikaat kas 72h jooksul enne Saksamaale saabumist tehtud PCR-, LAMP-, TMA-testi või 48h jooksul tehtud antigeeni testi negatiivse tulemuse kohta. Informatsioon testide tunnustamise kohta Saksamaale reisimisel;
 • koroonaviirusest tervenenutel on võimalik esitada positiivne PCR-, LAMP- või TMA-testi tulemus, mis on väljastatud 28 päeva kuni 6 kuud enne Saksamaale sisenemist;
 • vaktsineeritud isikud saavad esitada kinnituse vaktsineerituse kohta. Seda tunnustatakse, kui 2. vaktsiinidoosi saamisest on möödunud 14 päeva.

Nii negatiivse testi sertifikaate kui ka läbipõdemist ja vaktsineerimist tõendavaid dokumente tunnustatakse nii paberkandjal kui ka elektroonilise dokumendina saksa, inglise, prantsuse, itaalia või hispaania keeles. Lisainfo (sh inglise keeles) Saksamaa tervishoiuministeeriumi kodulehelt.

Reisides Saksamaale muu liiklusvahendiga ja olles viibinud viimase 10 päeva jooksul mõnes reisi hetkel riskipiirkonna nimistus olevas riigis, tuleb esitada vastav tõend alates 6. eluaastast (negatiivse testi tulemus või tõend tervenemise/vaktsineerituse kohta) 48h jooksul peale riiki saabumist.

Reisides Saksamaale muu liiklusvahendiga ja olles viibinud viimase 10 päeva jooksul mõnes kõrge ohuga riskipiirkonnas, tuleb esitada vastav tõend alates 6. eluaastast (negatiivse testi tulemus või tõend tervenemise/vaktsineerituse kohta) riiki sisenemisel.

Samuti tuleb enne riskipiirkonnast (sh kõrge ohuga riskipiirkonnast) Saksamaale saabumist täita  elektrooniline registreerimisvorm. Kui vormi ei ole erandjuhul võimalik elektrooniliselt täita, tuleb kasutada paberil täidetavat vormi. Registreerimisvormi täitmine ei ole kohustuslik transiitreisijatele.

Liikumispiirangud Saksamaa siseselt: saabudes Saksamaale riskipiirkonnast sh kõrge ohuga riskipiirkonnast, rakendub kohustuslik liikumispiirang 10 päeva. Liikumispiirangu saab ennetähtaegselt lõpetada, esitades tõendi tervenemise, vaktsineerituse või negatiivse testitulemuse kohta. Vastavad tõendid saab üles laadida samasse portaali (Einreiseanmeldung), kust avaneb reisieelne elektrooniline registreerimisvorm.

Riskipiirkonnast saabujad, kes ei sisene riiki lennureisiga (eelnev testimine kohustuslik), peavad end testima 48h tunni jooksul peale riiki saabumist (kui test ei olnud eelnevalt tehtud). Kui test on eelnevalt tehtud ja selle negatiivne tulemus registreerimisportaali üles laetud juba enne Saksamaale jõudmist, siis ollakse kohustuslikust liikumispiirangust vabastatud. Sama kehtib eelnevalt vaktsineeritutele ja tervenenutele, kui on esitatud vastavad tõendid.

Kõrge ohuga riskipiirkonnast saabumise järgselt on liikumispiirangut testimisega võimalik lühendada alates 5. päevast. Saabudes riikidest, kus levivad koroonaviiruse uued mutatsioonid, rakendub liikumispiirang 14 päeva ja seda lühendada ei ole võimalik.

Elektroonilist registreerimisvormi ei pea täitma ja liikumispiirangud ei rakendu nt juhtudel, kui riskipiirkonnast on peatumata läbi sõidetud, Saksamaad läbitakse transiidi korras või kui riigis viibitakse alla 24h.

 • Alates 30.01.2021 kehtib Saksamaal valitsuse korraldusega reisijateveo keeld eriti kõrge nakatumisriskiga riikidest, kus levivad koroonaviiruse uued mutatsioonid. 18.06.2021 seisuga puudutab keeld järgmisi riike: Suurbritannia, Brasiilia, Botswana, eSwatini, India, Malawi, Lesotho, LõunaAafrika Vabariik, Mosambiik, Namiibia, Nepal, Sambia, Uruguai, Zimbawe. Nimekiri riikidest on leitav Robert Kochi Instituudi kodulehelt. Keeld ei puuduta reisijaid, kelle alaline elukoht on Saksamaal või kes omavad Saksamaa elamisluba ning transiitreisijaid, kes saabuvad Saksamaale edasilennuks Schengeni ala välisesse riiki ja ei välju lennujaama transiitalalt. Seoses keeluga võivad lennufirmad vähendada või tühistada lende Saksamaa suunal. Enne reisi alustamist palun täpsustage lennuinfot valitud lennufirmaga.

Transiit läbi Saksamaa Eestisse: transiit on Eesti kodanikele ja alalistele elanikele lubatud. Vajadusel tuleb olla valmis transiidi eesmärgi tõendamiseks (edasisõidupiletid, broneeringud jms) ja arvestada Saksamaa poolt kehtestatud riiki sisenemise tingimustega.

Riiki sisenemisel on kõikidele lennureisijatele (k.a transiit) alates 6. eluaastast kohustuslik üks järgnevatest tingimustest:

 • enne Saksamaale suunduvale lennule asumist tuleb esitada koroonaviiruse SARS-CoV-2 sertifikaat kas 72h jooksul enne Saksamaale saabumist tehtud PCR-, LAMP-, TMA-testi või 48h jooksul enne Saksamaale saabumist tehtud antigeeni testi negatiivse tulemuse kohta. Informatsioon testide tunnustamise kohta Saksamaale reisimisel;
 • koroonaviirusest tervenenutel on võimalik esitada positiivne PCR-, LAMP- või TMA-testi tulemus, mis on väljastatud 28 päeva kuni 6 kuud enne Saksamaale sisenemist;
 • vaktsineeritud isikud saavad esitada kinnituse vaktsineerituse kohta. Seda tunnustatakse, kui 2. vaktsiinidoosi saamisest on möödunud 14 päeva.

Seoses 30.01.2021 kehtima hakanud reisijateveo keeluga eriti kõrge nakatumisriskiga riikidest, kus levivad koroonaviiruse uued mutatsioonid, võib esineda tõrkeid reisimisel Eestisse ümberistumisega Saksamaal. Soovitame järgida lennufirma juhiseid.

Riigisisesed piirangud: seoses COVID-19 nakkuse levikuga kehtivad erinevad piirangud. Alates 24.04.2021 kehtivad üleriigilised piirkondlike nakkusnäitajatega seotud piirangud. Piirangute leevendamine sõltub uute COVID-19 nakatunute arvust 100 000 elaniku kohta viimase 7 päeva jooksul vastavas piirkonnas (maakond/Landkreis, linn/Stadt). Piirkondlikud nakkusnäitajad leiab Robert Koch Instituudi veebilehelt. Seoses nakkusnäitajate paranemisega on erinevates piirkondades alustatud ka piirangute leevendamisega. Tihtipeale on kas kaupluse või nt välikohviku külastamiseks ja teenuse saamiseks siiski vajalik samal päeval tehtud koroonatesti negatiivse tulemuse esitamine.

Alates 8.05.2021 on täielikult vaktsineeritud (teise vaktsiinidoosi saamisest on möödas 14 päeva) ja koroonaviiruse läbipõdenud (positiivsest PCR-testist on möödas 28 päeva ja test pole vanem kui kuus kuud) vabastatud kontaktipiirangutest, samuti ei laiene vaktsineeritutele ja tervenenuile liikumispiirangud ning nad ei pea reisilt naastes jääma karantiini (v.a juhul kui saabutakse COVID-19 tüvemutatsiooni levikuga riigist). Samuti ei pea vaktsineeritud ja läbipõdenud ennast enne poodi minekut, teenuste tarbimist või nt toitlustuskohtade külastamisel eelnevalt testima. Vaktsineerituse tõestamiseks tuleb esitada, kas kollane vaktsineerimispass või vaktsineerimiskeskusest saadud vaktsineerimistõend ja tervenenud peavad esitama vastava positiivse PCR-testi tulemuse. Maski kandmise nõue avalikus ruumis ja ühiskondlikus transpordis ning vahemaa hoidmise nõue jääb ilma eranditeta kehtima endiselt kõigile.

 • Ühistranspordis, kauplustes, lennujaamades ja teistes avalikes ühiskondlikes siseruumides ning ka rahvarohketel tänavatel on maskide kandmine jätkuvalt kohustuslik. Vastavalt valitsuse 19.01.2021 otsusele tuleb kauplustes ja ühistranspordis kasutada vaid meditsiinilisi või FFP2 standardiga maske. Baierimaal (k.a Münchenis) ja ka Berliinis on kohustuslik kanda ühistranspordis (k.a lennujaamad) ja kauplustes vaid FFP2 standardiga maske. Lisaks kehtib 1,5-meetrise distantsi hoidmise nõue.
 • Toidu- ja esmatarbekauplused, apteegid, hädavajalikud teenindusasutused ja postkontorid on sõltumata nakkusnäitajast avatud, kuid kehtib maski kandmise kohustus ja hoida tuleb nõutud vahemaad.
 • Hotellides ööbimine on reeglina võimalik eelneva negatiivse koroonatesti esitamisel.
 • Restoranides on lubatud kaasamüük ja osaliselt on avatud ka väliterrassid; kultuuri- ja meelelahutusasutused on suletud, kuid piirkonniti on ette valmistamisel ka esimesed avamised (nt muuseumid).

Soovitav on enne reisi tutvuda just täpsemalt külastataval maakonnas (Landkreis) või linnas (Stadt) kehtivate piirangutega, kuna võib esineda piirkondlikke erinevusi.

Juhime tähelepanu sellele, et Saksamaa võib muuta riiki sisenemise ja seal viibimise tingimusi. Lisaküsimuste korral soovitame pöörduda Saksamaa saatkonna poole Tallinnas.

Riigi info

TÄHELEPANUKS

 • Euroopa Liidu riikides reisides peab reisidokument kehtima reisi vältel, reisida saab nii kehtiva ID-kaardiga kui ka passiga. Juhime tähelepanu sellele, et juhiluba ei ole reisidokument. Vaatamata sellele, et Euroopa Liidu riikide vahel üldjuhul ei teostata piirikontrolli, peab kehtiv reisidokument  olema reisil alati kaasas (sh lastel).
 • Sõlmige reisikindlustus ning Euroopa Liidus reisides soovitame taotleda lisaks Euroopa Ravikindlustuskaart.
 • Kui reisite Saksamaal autoga, kontrollige, et juhiluba oleks kehtiv ja autodokumendid korras. Soovitame endale eelnevalt selgeks teha, millised on kohalikud nõuded ja reeglid (sh kiiruspiirangud, joobe piirmäär, tasulised teelõigud ja nende eest maksmine, parkimiskord jm).

Kasulikud lingid: Saksamaa reisiinfo

Konsulaarabi saab Eesti saatkonnast Berliinis või Eesti  aukonsulitelt Saksamaal.

Riiki sisenemise tingimused

Eesti kodanikule on Saksamaale reisimine viisavaba.

Juhime tähelepanu sellele, et Saksamaa võib muuta riiki sisenemise ja seal viibimise tingimusi, kuid ei pruugi sellest teisi riike kohe teavitada. Seetõttu ei vastuta Välisministeerium teabe õigsuse ega selle kasutamisest tekkinud kahjude eest.

Täiendavate küsimuste korral pöörduge palun lähimasse Saksamaa saatkonda.

Lennufirmad kasutavad riiki sisenemise õiguse kontrollimisel reisiinfo käsiraamatut Travel Information Manual (TIM). Sisestades reisisihi, passiandmed ja reisi eesmärgi, saate teavet viisa vajalikkuse, passi kehtivuse ja lisanõuete kohta.

Välisriikide esindused Eestis

Saatkond

Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkond
Toom-Kuninga 11, 15048 Tallinn
E-mail: info@tallinn.diplo.de
http://tallinn.diplo.de/

Eesti välisesindused

Saatkond

Suursaatkond Berliinis
Hildebrandstraße 5 10785 Berliin
Faks: +49 30 2546 0601
E-mail: embassy.berlin@mfa.ee
https://berlin.mfa.ee/

Aukonsulid

Eesti Vabariigi aukonsul Leipzigis
Hr. Mark Aretz
August Bebel Straße 58
04275 Leipzig
+49 (0)341 3069 0105
Honorarkonsul-Estland@Aretz-Leipzig.de
Konsulaarpiirkond: Saksi, Tüüringi ja Saksi-Anhalti liidumaad
Büroo suletud: 15.06.2021 - 05.07.2021
Eesti Vabariigi aukonsul Bremenis
Dr Til Julius Niels Eberhard Assmann
Am Wall 199
28195 Bremen
+49 (0)1522 133 6866
honorarkonsul@estland-bremen.de
Konsulaarpiirkond: Bremeni ja Alam-Saksi liidumaa
Eesti Vabariigi aukonsul Hamburgis
Hr. Ulf Lange
Alsterufer 45
20354 Hamburg
+49 40 450 4026
estland@t-online.de
Konsulaarpiirkond: Hamburg
Eesti Vabariigi aukonsul Schwerinis
Hr Jens Otto Leisse
Mozartstr. 21
19053 Schwerin
+49 (0) 385 734 466
j.leisse@ra-leisse.de
Konsulaarpiirkond: Mecklenburg-Vorpommerni liidumaa
Eesti Vabariigi aukonsul Bonnis
Hr. Horst Werner Maier-Hunke
Münsterstr. 18
53111 Bonn
0228-60 46 917
honorarkonsul@estland-nrw.de
Konsulaarpiirkond: Nordrhein Westfaleni liidumaa
Eesti Vabariigi aukonsul Kielis
Hr. Klaus-Hinrich Vater
Bergstraße 2
24103 Kiel
+49 431 519 4494
info@estonian-consulate-sh.de
Konsulaarpiirkond: Schleswig-Holsteini liidumaa
Eesti Vabariigi aukonsl Frankfurdis
Pr. Astrid von der Malsburg
Liebigstraße 20
D 60323 Frankfurt am Main
+49 69-874030750
honorarkonsulin@estland-hessen.de
Konsulaarpiirkond: Hesseni liidumaa