Kontakt (E-R kl 8.30-17.00) +372 637 7440
Hädaabi 24h +372 5301 9999

Poola

1 Suursaatkond
6 Aukonsulit
Uuendatud 27.07.2021

COVID-19

Riiki sisenemise tingimused

NB! Kõik lennukiga Poola reisijad peavad täitma asukohadeklaratsiooni

Reeglid Schengeni tsoonist Poola saabuvatele reisijatele:  

 • kõigile reisijatele sõltumata transpordivahendist kehtib karantiin, v.a juhul, kui nad esitavad poola- või ingliskeelse sertifikaadi koroonaviiruse SARS-CoV-2 negatiivse testitulemuse (PCR- või antigeenitest 48h jooksul enne riiki saabumist), koroonaviiruse läbipõdemise (viirus on läbipõetud ja enne Poola saabumist ei ole positiivse testitulemuse teada saamisest möödunud rohkem kui 6 kuud) või täieliku vaktsineerimise kohta. See kehtib isikute kohta, kellele on väljastatud tõend vaktsineerimise kohta vaktsiiniga, mis on heaks kiidetud EL-is. Reisijad tunnistatakse täielikult vaktsineerituks alles siis, kui vaktsineerimisprotsessi lõpust on möödunud 14 päeva. Läbi põdemise korral on kahedoosiliste vaktsiinide puhul samuti nõutav 2 doosi;
 • karantiinist on vabastatud kuni 12-aastased lapsed, kes reisivad koos täielikult vaktsineeritud või negatiivse testitulemuse esitanud hooldajaga;
 • karantiinist vabastamiseks saab teha testi 48h jooksul pärast Poola saabumist. Testi kulud tasub reisija. Negatiivne testitulemus vabastab karantiinist.

Reeglid väljastpoolt Schengeni/EMP tsooni saabuvate reisijate kohta:

 • Väljastpoolt EL võivad Poola siseneda mh. EL liikmesriikide, Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) lepinguriikide ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanikud ning nende pereliikmed; EL, EMP riikide või Šveitsi alalise elamisloaga isikud juhul kui nad suunduvad transiidina läbi Poola oma elukohta. Viisa alusel Poola siseneda ei saa (v.a humanitaaralustel väljastatud viisa);
 • kõigile väljastpoolt Schengeni ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) tsoonist saabuvatele reisijatele kehtib 10-päevane karantiin.
 • Karantiinist vabastamiseks tuleb piirivalveametnikule esitada poola- või ingliskeelne tõend koroonaviiruse läbipõdemise (koroonaviirus on läbi põetud ja enne Poola saabumist ei ole positiivse testitulemuse teadasaamisest möödunud rohkem kui 6 kuud) või täieliku vaktsineerimise kohta. See kehtib isikute kohta, kellele on väljastatud tõend vaktsineerimise kohta vaktsiiniga, mis on heaks kiidetud EL-is. Reisijad tunnistatakse täielikult vaktsineerituks alles siis, kui vaktsineerimisprotsessi lõpust on möödunud 14 päeva. Läbi põdemise korral on kahedoosiliste vaktsiinide puhul samuti nõutav 2 doosi;
 • Karantiinist on vabastatud kuni 12-aastased lapsed, kes reisivad koos täielikult vaktsineeritud hooldajaga ning EL-i kodanikud ja alalise elamisloa isikud transiidi korral.
 • Karantiinist vabastamine 48h jooksul pärast Poola saabumist tehtud testi negatiivse tulemuse põhjal ei ole võimalik. Alates 24.06.2021 lühendatakse väljastpoolt Schengeni/EMP tsooni saabuvate reisijate 10-päevast karantiini, kui nende SARS-Cov-2 testitulemus on negatiivne ja test tehti mitte varem kui 7 päeva pärast piiriületust.  Karantiini läbimise kohustus loetakse täidetuks, kui meditsiinidiagnostika labor sisestab negatiivse testi tulemuse IKT-süsteemi. See kohustus ei kehti isikute suhtes, kes alustasid oma reisi ühes Schengeni või EMP tsooni kuuluvatest riikidest.
 • Alates 10.07.2021 vabastatakse Türgist saabuvad reisijad 10-päevasest karantiinist, kui nende SARS-Cov-2 testitulemus on negatiivne ja test tehti 48h jooksul pärast piiriületust. Karantiini läbimise kohustus loetakse täidetuks, kui meditsiinidiagnostika labor sisestab negatiivse testi tulemuse IKT-süsteemi.
 • Väljaspoolt Schengeni piirkonda asuvatest riikidest lennukiga transiidi eesmärgil saabuvad isikud, kes viibivad Poolas mitte kauem kui 24h ja neil on lennupilet, mis kinnitab väljumist 24h jooksul, alates Poolasse saabumisest, on karantiinist vabastatud.

Vaata lisainfot sisenemise tingimuste kohta.

Transiit läbi Poola: transiit on lubatud. 

Riigisisesed piirangud: 

 • nina ja suu katmine maskiga (ühekordsed, korduvkasutatavad, FFP2, FFP3. Rätik, sall ega visiir ei sobi) on kohustuslik avalikes siseruumides (ühistranspordis, arsti juures, kaupluses, kinos, teatris, kirikus, teenindusasutuses). Erandiks on kuni 5-aastased lapsed, vanemad koos kuni 13-aastase hoolt vajava lapsega, erivajadusega isikud, kes vajavad liikumiseks abi. Isikud, kes ei saa terviseseisundi tõttu nina ja suud katta, peavad esitama arstitõendi;
 • detailsem info riigisiseste piirangute kohta;
 • soovitatakse kasutada ProteGO safe rakendust.

Juhime tähelepanu sellele, et Poola võib muuta riiki sisenemise ja seal viibimise tingimusi. Lisaküsimuste korral soovitame pöörduda Poola saatkonna poole Tallinnas.

Riigi info

TÄHELEPANUKS

 • Euroopa Liidu riikides reisides peab reisidokument kehtima reisi vältel, reisida saab nii kehtiva ID-kaardiga kui passiga. Juhime tähelepanu sellele, et juhiluba ei ole reisidokument. Vaatamata sellele, et Euroopa Liidu riikide vahel üldjuhul ei teostata piirikontrolli, peab kehtiv reisidokument  olema reisil alati kaasas (sh lastel).
 • Sõlmige reisikindlustus ning Euroopa Liidus reisides soovitame taotleda lisaks Euroopa Ravikindlustuskaart.
 • Kui reisite Poolas autoga, kontrollige, et juhiluba oleks kehtiv ja autodokumendid korras. Soovitame endale eelnevalt selgeks teha, millised on kohalikud nõuded ja reeglid (sh kiiruspiirangud, joobe piirmäär, tasulised teelõigud ja nende eest maksmine, parkimiskord jm).

Kasulikud lingid: Poola reisiinfo

Konsulaarabi saab Eesti saatkonnast või Eesti aukonsulitelt Poolas.

Riiki sisenemise tingimused

Eesti kodanikule on Poolasse reisimine viisavaba.

Juhime tähelepanu sellele, et Poola võib muuta riiki sisenemise ja seal viibimise tingimusi, kuid ei pruugi sellest teisi riike kohe teavitada. Seetõttu ei vastuta Välisministeerium teabe õigsuse ega selle kasutamisest tekkinud kahjude eest.

Täiendavate küsimuste korral pöörduge palun lähimasse Poola saatkonda.

Lennufirmad kasutavad riiki sisenemise õiguse kontrollimisel reisiinfo käsiraamatut Travel Information Manual  (TIM). Sisestades reisisihi, passiandmed ja reisi eesmärgi, saate teavet viisa vajalikkuse, passi kehtivuse ja lisanõuete kohta.

Välisriikide esindused Eestis

Saatkond

Poola Vabariigi Suursaatkond
Suur -Karja 1/Vana - Turg 2, 10140 Tallinn
E-mail: eetalamb@msz.gov.pl
http://www.tallinn.msz.gov.pl

Eesti välisesindused

Saatkond

Suursaatkond Varssavis
Karwińska 1, 02-639 Varssavi
Faks: +48 2 2881 1812
E-mail: embassy.warsaw@mfa.ee
https://warsaw.mfa.ee

Aukonsulid

Eesti Vabariigi aukonsul Poznańis
dr Aleksandra Maria Iwaszkiewicz-Woda
Poznan University of Social Sciences ul. Głogowska 26
61-001 Poznań
+48 602 618 188
awoda@wsus.poznan.pl
Konsulaarpiirkond: Suur-Poola vojevoodkond
Eesti Vabariigi aukonsul Szczecinis
Hr. Robert Kornecki
Ul. Kurza Stopka 5/cd
70-535 Szczecin
+48 91 812 3820
Robert.Kornecki@konsul-estonii.pl
Konsulaarpiirkond: Zachodniopomorskie, Pomorskie ja Lubuskie vojevoodkond
Eesti Vabariigi aukonsul Krakowis
Hr. Piotr Paluch
Florianska 15/4
31-019 Krakow
+48 501 047 044
P.Paluch@kppm.pl
Konsulaarpiirkond: Malopolska, Karpaatia ja Sileesia vojevoodkonnad
Eesti Vabariigi aukonsul Gdanskis
Hr. Tomasz Posadzki
Ul. Strzelecka 7 B
80-803 Gdansk
+48 601 619 878
tomasz.posadzki@mfa.ee
Konsulaarpiirkond: Pomorze vojevoodkond
Eesti Vabariigi aukonsul Wroclawis
Waldemar Jan Siemiński
Pilsudskiego 13
50-048 Wroclaw
+48 71 757 55 54
w.s@consulate.wroc.pl
Konsulaarpiirkond: Alam-Sileesia vojevoodkond (województwo dolnośląskie)
Eesti Vabariigi aukonsul Białystokis
Dr. Iwona Wrońska
ul. Nowy Świat 17/3
15-453 Białystok
+48 603 702 500
konsulat.estonii.bialystok@gmail.com
Konsulaarpiirkond: Podlaasia vojevoodkond