Kontakt (E-R kl 8.30-17.00) +372 637 7440
Hädaabi 24h +372 5301 9999

Poola

1 Suursaatkond
6 Aukonsulit
Uuendatud 05.01.2022

COVID-19

Reisi planeerides arvestage, et Poolas COVID-19 haigestumise või positiivse testitulemuse korral tuleb haigus läbi põdeda asukohariigis ning jääda isolatsiooni vastavalt asukohariigis kehtestatud korrale. Veenduge, et reisile minnes on tehtud COVID-kindlustus, mis katab koroonaviiruse tõttu tekkinud ravi- ja majutuskulud.

Riiki sisenemise tingimused

Reeglid Schengeni tsoonist Poola saabuvatele reisijatele:  

 • kõigile reisijatele sõltumata transpordivahendist kehtib 10-päevane karantiin, v.a juhul, kui esitatakse poola- või ingliskeelne sertifikaat koroonaviiruse SARS-CoV-2 negatiivse testitulemuse (PCR- või antigeenitest 48h jooksul enne riiki saabumist), koroonaviiruse läbipõdemise (viirus on läbipõetud ja enne Poola saabumist ei ole positiivse testitulemuse saamisest möödunud rohkem kui 6 kuud) või täisvaktsineerituse kohta. Täielikult vaktsineerituks loetakse isikud, kellele on väljastatud tõend (ELi COVID digitõend) vaktsineerimise kohta vaktsiiniga, mis on heaks kiidetud EL-is. Vaktsineerimisprotsessi lõpust peab olema möödunud vähemalt 14 päeva. Läbipõdemise korral on kahedoosiliste vaktsiinide puhul samuti nõutav 2 doosi;
 • karantiinist on vabastatud alla 12-aastased lapsed, kes reisivad koos täielikult vaktsineeritud või negatiivse testitulemuse esitanud hooldajaga;
 • karantiinist vabastamiseks saab teha testi 48h jooksul pärast Poola saabumist, seejuures tasub kulud reisija. Karantiini läbimise kohustus loetakse täidetuks, kui meditsiinidiagnostika labor sisestab negatiivse testitulemuse IKT-süsteemi.

Reeglid väljastpoolt Schengeni/EMP tsooni saabuvate reisijate kohta:

 • väljastpoolt Euroopa Liitu võivad Poola siseneda mh. EL liikmesriikide, Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) lepinguriikide ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanikud ning nende pereliikmed; Valgevene ja Ukraina kodanikud; EL, EMP riikide või Šveitsi alalise elamisloaga isikud juhul kui nad suunduvad transiidina läbi Poola oma elukohta. Viisa alusel Poola siseneda ei saa (v.a humanitaaralustel väljastatud viisa);
 • ajavahemikul 15.12.2021-31.01.2022 kehtib testikohustus kõigile väljastpoolt Schengeni tsooni Poolasse saabuvatele reisijatele (k.a vaktsineeritutele ja transiitreisijatele). Reisijad peavad esitama poola- või ingliskeelse tõendi negatiivse tulemuse kohta (PCR- või antigeeni test; piir tuleb ületada 24h jooksul alates testitulemuse saamisest). Testi saab sooritada ka lennujaamas 3h jooksul pärast piiri ületamist). Testimisest on vabastatud mh. alla 5-aastased lapsed ja isikud, kes reisivad seoses tööülesannete täitmisega (nt rahvusvaheliste vedude autojuhid).
 • kõigile väljastpoolt Schengeni/EMP tsooni saabuvatele reisijatele kehtib 14-päevane karantiin. Väljastpoolt Schengeni/EMP tsooni saabuvate reisijate 14-päevast karantiini lühendatakse, kui nende SARS-Cov-2 testitulemus on negatiivne ja test tehti mitte varem kui 8 päeva pärast piiriületust. Karantiini läbimise kohustus loetakse täidetuks, kui meditsiinidiagnostika labor sisestab negatiivse testi tulemuse IKT-süsteemi. See kohustus ei kehti isikute suhtes, kes alustasid oma reisi ühes Schengeni või EMP tsooni kuuluvatest riikidest;
 • perioodil 30.11.2021-24.01.2022 peatatakse kõik lennud Lõuna-Aafrika Vabariigist, Namiibiast, Mosambiigist, Lesothost, Svaasimaalt, Zimbabwest ja Botswanast. Kõigile, kes saabuvad nendest riikidest, kehtib 14-päevane karantiin, mida lühendada ei saa;
 • karantiinist vabastamiseks tuleb piirivalveametnikule esitada poola- või ingliskeelne tõend koroonaviiruse läbipõdemise (koroonaviirus on läbi põetud ja enne Poola saabumist ei ole positiivse testitulemuse teadasaamisest möödunud rohkem kui 6 kuud) või täieliku vaktsineerimise kohta. See kehtib isikute kohta, kellele on väljastatud tõend vaktsineerimise kohta vaktsiiniga, mis on heaks kiidetud EL-is. Reisijad tunnistatakse täielikult vaktsineerituks alles siis, kui vaktsineerimisprotsessi lõpust on möödunud 14 päeva. Läbi põdemise korral on kahedoosiliste vaktsiinide puhul samuti nõutav 2 doosi;
 • karantiinist on vabastatud EL-i kodanikud ja alalise elamisloa isikud transiidi korral ning kuni 12-aastased lapsed, kes reisivad koos täielikult vaktsineeritud hooldajaga;
 • väljaspool Schengeni piirkonda asuvatest riikidest lennukiga transiidi eesmärgil saabuvad isikud, kes viibivad Poolas mitte kauem kui 24h ja neil on lennupilet, mis kinnitab väljumist 24h jooksul, arvestades Poolasse saabumisest, on karantiinist vabastatud.

Lisainfo: detailne info sisenemise tingimuste kohta.

Transiit läbi Poola: transiit on lubatud. 

Riigisisesed piirangud: 

 • nina ja suu katmine maskiga (ühekordsed, korduvkasutatavad, FFP2, FFP3. Rätik, sall ega visiir ei sobi) on kohustuslik avalikes siseruumides (ühistranspordis, arsti juures, kaupluses, kinos, teatris, kirikus, teenindusasutuses). Erandiks on kuni 5-aastased lapsed, vanemad koos kuni 13-aastase hoolt vajava lapsega, erivajadusega isikud, kes vajavad liikumiseks abi. Isikud, kes ei saa terviseseisundi tõttu nina ja suud katta, peavad esitama arstitõendi;
 • alates 15.12.2021 hotellid, restoranid, kultuuriasutused on avatud kõigile külalistele 30% täituvuse nõudega; piirang ei kehti vaktsineeritud külalistele.
 • alates 15.12.2021 ööklubid on suletud, perioodil 31.12.2021-1.1.2022 võivad olla avatud kuni 100 inimesele.

Lisainfo: detailne info riigisiseste piirangute kohta; soovitatakse kasutada ProteGO safe rakendust.

Juhime tähelepanu sellele, et Poola võib muuta riiki sisenemise ja seal viibimise tingimusi. Lisaküsimuste korral soovitame pöörduda Poola saatkonna poole Tallinnas.

Riigi info

TÄHELEPANUKS

 • Euroopa Liidu riikides reisides peab reisidokument kehtima reisi vältel, reisida saab nii kehtiva ID-kaardiga kui passiga. Juhime tähelepanu sellele, et juhiluba ei ole reisidokument. Vaatamata sellele, et Euroopa Liidu riikide vahel üldjuhul ei teostata piirikontrolli, peab kehtiv reisidokument  olema reisil alati kaasas (sh lastel).
 • Sõlmige reisikindlustus ning Euroopa Liidus reisides soovitame taotleda lisaks Euroopa Ravikindlustuskaart.
 • Kui reisite Poolas autoga, kontrollige, et juhiluba oleks kehtiv ja autodokumendid korras. Soovitame endale eelnevalt selgeks teha, millised on kohalikud nõuded ja reeglid (sh kiiruspiirangud, joobe piirmäär, tasulised teelõigud ja nende eest maksmine, parkimiskord jm).

Kasulikud lingid: Poola reisiinfo

Konsulaarabi saab Eesti saatkonnast või Eesti aukonsulitelt Poolas.

Riiki sisenemise tingimused

Eesti kodanikule on Poolasse reisimine viisavaba.

Juhime tähelepanu sellele, et Poola võib muuta riiki sisenemise ja seal viibimise tingimusi, kuid ei pruugi sellest teisi riike kohe teavitada. Seetõttu ei vastuta Välisministeerium teabe õigsuse ega selle kasutamisest tekkinud kahjude eest.

Täiendavate küsimuste korral pöörduge palun lähimasse Poola saatkonda.

Lennufirmad kasutavad riiki sisenemise õiguse kontrollimisel reisiinfo käsiraamatut Travel Information Manual  (TIM). Sisestades reisisihi, passiandmed ja reisi eesmärgi, saate teavet viisa vajalikkuse, passi kehtivuse ja lisanõuete kohta.

Välisriikide esindused Eestis

Saatkond

Poola Vabariigi Suursaatkond
Suur-Karja 1/Vana-Turg 2, 10140 Tallinn
Faks: +372 627 8200
http://www.tallinn.msz.gov.pl

Eesti välisesindused

Saatkond

Suursaatkond Varssavis
Karwińska 1 02-639 Varssavi
Faks: (48 22) 881 1812
https://warsaw.mfa.ee

Aukonsulid

Eesti Vabariigi aukonsul Poznańis
dr Aleksandra Maria Iwaszkiewicz-Woda
Poznan University of Social Sciences ul. Głogowska 26
61-001 Poznań
+48 602 618 188
Konsulaarpiirkond: Suur-Poola vojevoodkond
Eesti Vabariigi aukonsul Szczecinis
Hr. Robert Kornecki
Ul. Kurza Stopka 5/cd
70-535 Szczecin
+48 91 812 3820
Konsulaarpiirkond: Zachodniopomorskie, Pomorskie ja Lubuskie vojevoodkond
Eesti Vabariigi aukonsul Krakowis
Hr. Piotr Paluch
Florianska 15/4
31-019 Krakow
+48 501 047 044
Konsulaarpiirkond: Malopolska, Karpaatia ja Sileesia vojevoodkonnad
Eesti Vabariigi aukonsul Gdanskis
Hr. Tomasz Posadzki
Ul. Strzelecka 7 B
80-803 Gdansk
+48 601 619 878
Konsulaarpiirkond: Pomorze vojevoodkond
Eesti Vabariigi aukonsul Wroclawis
Waldemar Jan Siemiński
Pilsudskiego 13
50-048 Wroclaw
+48 71 757 55 54
Konsulaarpiirkond: Alam-Sileesia vojevoodkond (województwo dolnośląskie)
Eesti Vabariigi aukonsul Białystokis
Dr. Iwona Wrońska
ul. Nowy Świat 17/3
15-453 Białystok
+48 603 702 500
Konsulaarpiirkond: Podlaasia vojevoodkond