Liibanon

0 Suursaatkonda
1 Aukonsul
Uuendatud 13.05.2020

Riigi info

TÄHELEPANUKS

Liibanoni reisides soovitame olla väga tähelepanelik, kuna julgeolekuolukord võib ootamatult muutuda. Soovitame vältida reisimist Liibanoni idaossa, eriti Süüriaga piirnevatele aladele.

Eestil puudub Liibanonis välisesindus, seetõttu soovitame tutvuda teiste riikide reisiinfo ja reisihoiatustega (Suurbritannia, Saksamaa, Soome, Prantsusmaa, Ameerika ÜhendriigidKanada, Austraalia).

Poliitiline olukord Liibanonis on ebastabiilne, olukorda pingestavad sündmused Süürias. Liibanonis on mitmeid kuritegelikke grupeeringuid, mis tegelevad salakaubaveo, narkokaubanduse ja inimröövidega ning tuleb arvestada võimaliku terrorismiohuga.

Liibanonis mootorsõidukit juhtides peab Eesti kodanikust turistil olema kehtiv Eesti juhiluba koos rahvusvahelise juhiloaga. Lisainfot rahvusvahelise juhiloa taotlemise kohta siit.

Konsulaarabi saab Eesti aukonsulilt Beirutis või lähimast Euroopa Liidu liikmesriigi esindusest.

Riiki sisenemise tingimused

Välisministeeriumi andmetel vajab Eesti kodanik Liibanoni reisimiseks viisat.

Passis ei tohi olla Iisraeli piiriületustempleid. Liibanonist ei ole võimalik reisida otse Iisraeli ega Iisraelist Liibanoni.

Juhime tähelepanu sellele, et Liibanon võib muuta riiki sisenemise ja seal viibimise tingimusi, kuid ei pruugi sellest teisi riike kohe teavitada. Seetõttu ei vastuta Välisministeerium teabe õigsuse ega selle kasutamisest tekkinud kahjude eest.

Täiendavate küsimuste korral pöörduge palun lähimasse Liibanoni saatkonda.

Lennufirmad kasutavad riiki sisenemise õiguse kontrollimisel reisiinfo käsiraamatut Travel Information Manual  (TIM). Sisestades reisisihi, passiandmed ja reisi eesmärgi, saate teavet viisa vajalikkuse, passi kehtivuse ja lisanõuete kohta.

 

Välisriikide esindused Eestis

Saatkond

Liibanoni Vabariigi Suursaatkond
Ul. Starościńska 1B m. 10-11, 02-516 Warsaw
E-mail: embassy@lebanon.com.pl
https://www.lebanon.com.pl

Eesti välisesindused

Aukonsulid

Eesti Vabariigi aukonsul Beirutis
Hr Fouad Fadel
96 St. Joseph's street, T. Fadel Bldg # 50, 1st floor
Bauchrieh
ffadel@fadelgroup.com
Konsulaarpiirkond: Beiruti kubernerkond