Kontakt (E-R kl 8.30-17.00) +372 637 7440
Hädaabi 24h +372 5301 9999

Läti

1 Suursaatkond
0 Aukonsulit
Uuendatud 19.01.2022

COVID-19

Reisi planeerides arvestage, et Lätis COVID-19 haigestumise või positiivse testitulemuse korral tuleb haigus läbi põdeda asukohariigis ning jääda isolatsiooni vastavalt asukohariigis kehtestatud korrale. Veenduge, et reisile minnes on tehtud COVID-kindlustus, mis katab koroonaviiruse tõttu tekkinud ravi- ja majutuskulud.

Riiki sisenemise tingimused: Lätti sisenemise piirangud sõltuvad riigist, kust isik siseneb ja sellest, kas isik on koroonaviiruse vastu täielikult vaktsineeritud või viimase 180 päeva jooksul viiruse läbipõdenud või mitte.

 • Kõik Lätti reisijad (ka transiidi, kaubavedude puhul) peavad kuni 48h enne piiriületust täitma elektroonilise ankeedi. Ankeedi täitjad saavad QR-koodi, mis tuleb esitada piirivalveametnikule.

Lisainfo ankeedi kohta: alaealiste eest täidab ankeedi lapsevanem või seaduslik esindaja. Ankeeti märgitakse isikuandmed koos kontaktandmetega ja eelneva 14 päeva reisiajalugu. Erandina võivad igapäevaselt töö, õppimise, lapsehoiuteenuse saamise või alaealise/täiskasvanud erivajadusega õpilase saatmise eesmärgil piiriületajad täita ankeedi korra 30 päeva jooksul. Rahvusvahelise kauba- või reisijateveoga tegelevad juhid võivad samuti täita ankeedi vaid korra 30 päeva jooksul. Kasutades Lätti sisenemiseks rahvusvahelist reisijateveoteenust, tuleb ankeedi täitmise kinnitus (QR-kood) esitada mobiilseadmes või paberil välja prindituna vedajale.

 • Alates 2.12.2021 on Riia lennujaamas kõigil Lätti saabujatel võimalus teha PCR testi (tasuta juhul, kui ei ole testimise kohustust). Lennujaama töötajatel, piirivalve- ja politseiametnikel on vajadusel õigus nõuda saabujate testimist.

 Riiki saavad siseneda:

 • täielikult vaktsineeritud isikud– alates 15. päevast vaktsineerimiskuuri lõpetamisest vaktsiiniga, millel on Euroopa Ravimiameti luba või mis on Maailma Terviseorganisatsiooni poolt tunnustatud;
 • koroonaviiruse läbipõdenud isikud, kes on vaktsineeritud ühe doosiga (Euroopa Ravimiameti või Maailma Terviseorganisatsiooni poolt tunnustatud vaktsiiniga) ja vaktsineerimisest on möödunud üle 14 päeva;
 • viimase 180 päeva jooksul koroonaviiruse läbipõdenud isikud.

Vaktsineerimist või läbipõdemist tuleb tõendada ELi COVID digitõendiga (elektroonilisel kujul või välja prinditult). Alates 1.09.2021 tunnustatakse ka Suurbritannia, Ameerika Ühendriikide, Austraalia, Iisraeli, Uus-Meremaa ja Kanada vaktsineerimistõendeid. Vaktsineeritutele ja koroonaviiruse läbipõdenutele ei kehti testimise ja eneseisolatsiooninõuded.

 • isikud (ei ole täielikult vaktsineeritud, s.t vaktsineerimine lõpetamata või ei ole koroonaviirust läbi põdenud), kes esitavad koroonaviirus SARS-CoV-2 sertifikaadi negatiivse PCR-testi (tehtud 72h jooksul enne riiki sisenemist) või antigeeni testi (tehtud 48h jooksul enne riiki sisenemist). Nõue kehtib ka riiki maismaatransiidina läbides.

Eneseisolatsioon: Eesti kuulub kõrge riskiga riikide hulka ja seetõttu kehtib neile Eestist tulijatele, kes ei ole täielikult vaktsineeritud ega 180 päeva jooksul viirust läbi põdenud lisaks testimise kohustusele ka 10-päevane eneseisolatsiooninõue. Eneseisolatsiooni võib lõpetada, kui 7. päeval tehakse PCR-test ja tulemus on negatiivne.

 • Kontrolli sertifikaadi kehtivust Läti ametiasutuste jaoks (ülalt valida keel ja seejärel valik: vaccination, testing or recovery certificate valid for entry to Latvia).

Kõrge riskiga kolmandatest riikidest (mitte EL, EMP riigid, Šveits, Suurbritannia) tulles on Lätti lubatud siseneda vaid põhjendatud vajadusel, uus PCR test tehakse 24h jooksul pärast piiriületust ning samuti tuleb jääda 10-päevassesse eneseisolatsiooni. Väga kõrge riskiga riikidest sisemise puhul kehtib kõigile mittehädavajalike reiside keeld ja testimise ning isolatsiooni kohustus.

Läti territooriumile on võimalik ilma eneseisolatsiooninõudeta siseneda kauba- ja reisijateveo teostajatel, lähedaste hooldamiseks, tervishoiuteenuse saamiseks, matusel osalemiseks, riigi transiidina läbimiseks, kui igapäevaselt ületatakse piiri töötamise, õppimise eesmärgil, lapsehoiuteenuse saamiseks, alaealise või erivajadusega õpilase saatmiseks.

Endiselt on lubatud Valga-Valka elanike vaba liikumine, tingimusel, et eelneva 10 päeva jooksul on liigutud vaid kaksiklinna omavalitsuste piires.

Lapsed: alla 12-aastased lapsed ei pea Lätti sisenedes esitama negatiivset testi tulemust, kuid nende suhtes kehtivad samad isolatsioonireeglid kui täiskasvanule, kellega nad reisivad. 10-päevast eneseisolatsiooni ei pea järgima alla 12-aastased lapsed, kes reisivad koos vanematega, kes on vabastatud eneseisolatsiooninõudest. Juhul, kui tullakse kõrge riskiga riikidest (sh Eestist), peavad lapsed vältima 10 päeva otseseid kontakte isikutega väljaspool oma majapidamist, ei külasta avalikke üritusi, laste kollektiive, ei kasuta ühistransporti.

Erandid: vaktsineerimise ja viiruse läbipõdemise kinnituse esitamisest ja testide tegemise nõuetest on vabastatud: alla 12-aastased lapsed, kauba- ja reisijateveo teostajad, laevale minevad või sealt tulevad meremehed, lennureisijad, kes transiidi ajal ei lahku lennuvälja kontrollialalt ja viibivad seal kuni 24h (täpsustada lennufirmalt, kas nende poolt on kehtestatud lisatingimusi!), Lätti akrediteeritud diplomaadid ja nende pereliikmed, diplomaatilised kullerid, ametlikud delegatsioonid, Valka ja Valga omavalitsuste elanikud, kes liiguvad nende omavalitsuste piires ja ELi kodanikud ja alalised elanikud, kes igapäevaselt töö, õppimise, lapsehoiuteenuse saamise või alaealise/täiskasvanud erivajadusega õpilase saatmise eesmärgil ületavad Läti maismaapiiri.

Transiidi tingimused

 • Läti territooriumi peab läbima 12h jooksul (alates covidpass.lv ankeedi täitmisest). 12h nõue ei laiene transporditeenuse osutajatele, rahvusvahelisele reisijateveole, lennureisijatele, laeva- ja lennukimeeskondadele (erandid).
 • Juhul, kui te läbite Riia lennujaama transiidi eesmärgil ja te ei lahku lennujaamast (viibite seal vähem kui 24h), ei ole vaja esitada sertifikaati negatiivse testi kohta, kuid kohustuslik on täita Covidpass.lv kuni 48h enne riiki sisenemist. Soovitame enne reisi kindlasti küsida üle oma lennufirmalt, kas nende poolt on kehtestatud lisatingimusi pardale pääsemiseks!
 •  Kõrge riskiga kolmandatest riikidest võib Lätti siseneda (ka transiidi eesmärgil) vaid põhjendatud vajadusel.
 • Läti-Valgevene piir on suletud, piiriületus on lubatud vaid erijuhtudel. 

Venemaalt või Valgevenest Grebneva, Terehova, Peternieki või Silene piiripunktide kaudu Lätti saabujad, kes ei esita sertifikaati (vaktsineerimise, läbipõdemise, testimise kohta) peavad tegema oma kulul Covid-19 kiirtesti piiriületuspunktis. Testi ei nõuta alla 12-aastastelt, samuti on vabastatud teatud isikute kategooriad (Lätti akrediteeritud diplomaadid ja nende pereliikmed, diplomaatilised kullerid, ametlikud delegatsioonid). Sertifikaadi nõue kehtib Valgevenest ja Venemaalt tulles ka rahvusvaheliste vedude teostajatele, kes mujalt Lätti saabudes on sertifikaadi esitamise nõudest vabastatud.

Lisainfo: ametlik Covid-19 infolehekülg või Riia lennujaama info. 

 • Läti piirivalve operatiivteenistuse telefon: +371 67075616 ja e-mail: od@rs.gov.lv

Riigisisesed piirangud

 • Kuni 28.02.2022 kehtib riigis eriolukord ja kehtivad piirangud eelkõige kaubanduses, teeninduses, kogunemises. Enamik teenuseid on lubatud vaid Covid-19 sertifikaadi alusel (täielikult vaktsineeritud või 6 kuu jooksul viiruse läbi põdenud isikutele).
 • Kõikjal avalikes siseruumides, töökohtades ning ühistranspordis on üle 7-aastastel kohustus kanda maski (alates 25.01.2022 võib avalikes kohtades kanda ainult meditsiinilist maski või vähemalt FFP2 klassi klapita respiraatorit, v.a 7-12aastased lapsed, kes võivad kanda ka riidemaske).

Juhime tähelepanu sellele, et Läti võib muuta riiki sisenemise ja seal viibimise tingimusi. Lisaküsimuste korral soovitame pöörduda Läti saatkonna poole Tallinnas. 

 

 

Riigi info

TÄHELEPANUKS

 • Euroopa Liidu riikides reisides peab reisidokument kehtima reisi vältel, reisida saab nii kehtiva ID-kaardiga kui ka passiga. Juhime tähelepanu sellele, et juhiluba ei ole reisidokument. Vaatamata sellele, et Euroopa Liidu riikide vahel üldjuhul ei teostata piirikontrolli, peab kehtiv reisidokument  olema reisil alati kaasas (sh lastel).
 • Sõlmige reisikindlustus ning Euroopa Liidus reisides soovitame taotleda lisaks Euroopa Ravikindlustuskaart.
 • Kui reisite Lätis autoga, kontrollige, et juhiluba oleks kehtiv ja autodokumendid korras. Soovitame endale eelnevalt selgeks teha, millised on kohalikud nõuded ja reeglid (sh kiiruspiirangud, joobe piirmäär, parkimiskord jm).

Kasulikud lingid: Läti reisiinfo

Konsulaarabi saab Eesti saatkonnast Riias.

Riiki sisenemise tingimused

Eesti kodanikule on Lätti reisimine viisavaba.

Juhime tähelepanu sellele, et Läti võib muuta riiki sisenemise ja seal viibimise tingimusi, kuid ei pruugi sellest teisi riike kohe teavitada. Seetõttu ei vastuta Välisministeerium teabe õigsuse ega selle kasutamisest tekkinud kahjude eest.

Täiendavate küsimuste korral pöörduge palun lähimasse Läti saatkonda.

Lennufirmad kasutavad riiki sisenemise õiguse kontrollimisel reisiinfo käsiraamatut Travel Information Manual (TIM). Sisestades reisisihi, passiandmed ja reisi eesmärgi, saate teavet viisa vajalikkuse, passi kehtivuse ja lisanõuete kohta.

Välisriikide esindused Eestis

Saatkond

Läti Vabariigi Suursaatkond
Tõnismägi 10, 15190 Tallinn
https://www2.mfa.gov.lv/en/estonia

Aukonsulid

Läti Vabariigi Aukonsulaat
Mr Gert Tartlan
Lääne 1B, 41543 Jõhvi

Eesti välisesindused

Saatkond

Suursaatkond Riias
Skolas 13 LV-1010 Riia
Faks: (371) 6781 2029
https://riga.mfa.ee