Läti

1 Suursaatkond
0 Aukonsulit
Uuendatud 07.04.2021

COVID-19

Riiki sisenemise tingimused: NB! alates 07.12.2020 tugevdati Läti piirikontrolli (eriti põhjalikult kontrollitakse sisenemiseks vajaliku elektroonilise ankeedi täitmist)!

NB! Lätti on lubatud siseneda vaid kiireloomulistel ja olulistel põhjustel: töötamine, õpingud, perekondlikud ja tervislikud põhjused, transiit, alaealise saatmine, alalisse elukohta naasmine, matused (ei puuduta Läti kodanikke ja elanikke, kel on alati õigus riiki siseneda). Reisi eesmärk tuleb märkida https://covidpass.lv/en/ ankeeti ja vajadusel peab olema valmis seda dokumentaalselt tõendama. 

 • Kõikidel Lätti sisenejatel on kohustus esitada koroonaviirus SARS-CoV-2 sertifikaat negatiivse PCR-testi kohta, mis tehtud kuni 72h enne piiriületust (ka maismaatranspordi, transiidi korral, v.a erandid). Kui Covid-19 viirus on hiljuti läbi põetud, tuleb esitada arstitõend, et isik ei ole enam nakkusohtlik (antigeeni testist ei piisa). Sertifikaat negatiivse testi kohta/arstitõend ei vabasta eneseisolatsiooninõudest.

Läti territooriumile on võimalik koroonaviirus SARS-CoV-2 sertifikaadita (PCR-testi tegemata) siseneda: alla 11-aastased lapsed; kauba- ja reisijateveo teostajad (veokijuhid vaid juhul, kui Lätis ei viibita üle 72h või 14 päeva jooksul ei ole kõrge nakatumisega riikides viibitud kauem kui 72h); laevale minevad või sealt tulevad meremehed; diplomaatilise korpuse esindajad; ametlikud delegatsioonid, igapäevaselt töö, õppimise, lapsehoiuteenuse saamise või alaealise/täiskasvanud erivajadusega õpilase saatmise eesmärgil piiriületajad ning Valga ja Valka elanikud, kes liiguvad Valga ja Valka omavalitsuste piires.

 • Kõik Lätti reisijad (ka transiidi, kaubavedude puhul) peavad kuni 48h enne piiriületust täitma elektroonilise ankeedi lehel https://covidpass.lv. Transiidi puhul tuleb Läti läbida 12h jooksul alates elektroonilise ankeedi täitmisest (v.a erandid).
 1. Alaealiste eest täidab ankeedi lapsevanem või seaduslik esindaja.
 2. Ankeeti märgitakse isikuandmed koos kontaktandmetega ja eelneva 14 päeva reisiajalugu.
 3. Ankeedi täitjad saavad QR-koodi, mis tuleb esitada piirivalveametnikule.
 4. Ankeeti tuleb teha ka märge negatiivse koroonaviirus SARS-CoV-2 testi tulemuse kohta.
 5. Erandina võivad igapäevaselt töö, õppimise, lapsehoiuteenuse saamise või alaealise/täiskasvanud erivajadusega õpilase saatmise eesmärgil piiriületajad ning Valga ja Valka elanikud, kes liiguvad Valga ja Valka omavalitsuste piires täita ankeedi korra 30 päeva jooksul. Rahvusvahelise kauba- või reisijateveoga tegelevad juhid võivad samuti täita ankeedi vaid korra 30 päeva jooksul.
 6. Kasutades Lätti sisenemiseks rahvusvahelist reisijateveoteenust, tuleb ankeedi täitmise kinnitus (QR-kood) esitada mobiilseadmes või paberil välja prindituna vedajale.

Lisainfo ankeedi täitmise kohta on siin.

 • Eestist Lätti sisenemisel kehtib 10-päevane eneseisolatsiooninõue (nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on üle 50). Sertifikaat negatiivse testi kohta/arstitõend ei vabasta isolatsiooninõudest.

Läti territooriumile on võimalik ilma eneseisolatsiooninõudeta siseneda, kui igapäevaselt ületatakse piiri töötamise, õppimise eesmärgil, lapsehoiuteenuse saamiseks, alaealise või erivajadusega õpilase saatmiseks, lähedaste hooldamiseks, tervishoiuteenuse saamiseks, matusel osalemiseks, riigi transiidina läbimiseks. Endiselt on lubatud Valga-Valka elanike vaba liikumine, tingimusel, et eelneva 10 päeva jooksul on liigutud vaid kaksiklinna omavalitsuste piires.

 • Läti valitsus otsustas kehtestada 4.02.2021 nõude transpordi- ja reisijateveo töötajatele esitada kutsetegevust tõendav dokument riiki sisenemisel. Lisainfo ja vajalikud ankeedid leitavad Läti Transpordiministeeriumi kodulehelt. Transpordisektori töötajatel on kohustus täita deklaratsioon Covidpass.lv,  aga nad ei pea esitama sertifikaati negatiivse PCR-testi kohta. Veokijuhid ei pea testi tegema juhul, kui Lätis ei viibita üle 72h või 14 päeva jooksul ei ole kõrge nakatumisega riikides viibitud kauem kui 72h.
 • Läti piirivalve operatiivteenistuse telefon: +371 67075616 ja e-mail: od@rs.gov.lv
 • Kui isik on viimase 14 päeva jooksul viibinud kolmandates riikides (EL/EMP,  Šveits, Suurbritannia) ja ei reisi kiireloomulistel põhjustel, peab lisaks seni kehtinud nõuetele (covidpass.lv kuni 48h varem, PCR test kuni 72h varem) tegema oma kulul testi vahetult pärast saabumist. Testi positiivse tulemuse korral (või kui mingil põhjusel testi ei tehta) on kohustuslik karantiin hotellis (enda kulul), negatiivse testi puhul 10-päevane isolatsioon elukohas. Lisatestimise ja karantiininõue ei kehti transiidi puhul.

Transiidi piirangud: transiit on lubatud piirangutega. Läti territooriumi peab läbima 12h jooksul (alates covidpass.lv ankeedi täitmisest), erand tehakse transporditeenuste osutajatele, rahvusvahelistele reisijatele, lennureisijatele ning laevade ja lennukite meeskondadele.

 • Läti-Valgevene piir on suletud, piiriületus on lubatud vaid erijuhtudel. 

Riigisisesed piirangud:

 • 2+2 eraldatuse reegel;
 • kõikjal avalikes siseruumides, töökohtades ja avalikes välisruumides, kus on rohkem inimesi ning ühistranspordis on üle 7-aastastel kohustus kanda maski;
 • suletud on meelelahutusasutused, kultuuriasutused, keelatud avalikud ja eraüritused;
 • vabas õhus võib kohtuda kuni 10 inimest kahest leibkonnast;
 • piirangud kaubanduses, suuremates kaubanduskeskustes töötavad vaid teatud kauplused;
 • toitlustuskohad tohivad toitu vaid kaasa müüa;
 • võimalusel maksimaalne kaugtöö kasutamine;
 • piirangud hariduses, sportimises, huvihariduses, teenustes, ühistranspordis.

Juhime tähelepanu sellele, et Läti võib muuta riiki sisenemise ja seal viibimise tingimusi. Lisaküsimuste korral soovitame pöörduda Läti saatkonna poole Tallinnas. 

Riigi info

TÄHELEPANUKS

 • Euroopa Liidu riikides reisides peab reisidokument kehtima reisi vältel, reisida saab nii kehtiva ID-kaardiga kui ka passiga. Juhime tähelepanu sellele, et juhiluba ei ole reisidokument. Vaatamata sellele, et Euroopa Liidu riikide vahel üldjuhul ei teostata piirikontrolli, peab kehtiv reisidokument  olema reisil alati kaasas (sh lastel).
 • Sõlmige reisikindlustus ning Euroopa Liidus reisides soovitame taotleda lisaks Euroopa Ravikindlustuskaart.
 • Kui reisite Lätis autoga, kontrollige, et juhiluba oleks kehtiv ja autodokumendid korras. Soovitame endale eelnevalt selgeks teha, millised on kohalikud nõuded ja reeglid (sh kiiruspiirangud, joobe piirmäär, parkimiskord jm).

Kasulikud lingid: Läti reisiinfo

Konsulaarabi saab Eesti saatkonnast Riias.

Riiki sisenemise tingimused

Eesti kodanikule on Lätti reisimine viisavaba.

Juhime tähelepanu sellele, et Läti võib muuta riiki sisenemise ja seal viibimise tingimusi, kuid ei pruugi sellest teisi riike kohe teavitada. Seetõttu ei vastuta Välisministeerium teabe õigsuse ega selle kasutamisest tekkinud kahjude eest.

Täiendavate küsimuste korral pöörduge palun lähimasse Läti saatkonda.

Lennufirmad kasutavad riiki sisenemise õiguse kontrollimisel reisiinfo käsiraamatut Travel Information Manual (TIM). Sisestades reisisihi, passiandmed ja reisi eesmärgi, saate teavet viisa vajalikkuse, passi kehtivuse ja lisanõuete kohta.

Välisriikide esindused Eestis

Saatkond

Läti Vabariigi Suursaatkond
Tõnismägi 10, 15190 Tallinn
E-mail: embassy.estonia@mfa.gov.lv
https://www.mfa.gov.lv/ee/

Aukonsulid

Läti Vabariigi Aukonsulaat
Hr Gert Tartlan
Lääne 1B, 41543 Jõhvi
E-mail: gert@ferdmaster.ee

Eesti välisesindused

Saatkond

Suursaatkond Riias
Skolas 13 LV-1010 Riia
Faks: +371 6781 2029
E-mail: embassy.riga@mfa.ee
https://riga.mfa.ee