Läti

1 Suursaatkond
0 Aukonsulit
Uuendatud 16.10.2020

COVID-19

Alates 17.10 ei ole Eestist Lätti reisides eneseisolatsioonikohustust. Nimekirja erinevatest riikidest tulijate liikumispiirangute kohta, mida uuendatakse igal reedel, leiab Läti haiguste ennetuse ja kontrollikeskuse kodulehelt.

NB! Alates 12.10 peavad kõik Lätti reisijad (ka transiidi, kaubavedude puhul) täitma kuni 48h enne piiriületust elektroonilise ankeedi lehel https://covidpass.lv/.

 • Alaealiste eest täidab ankeedi lapsevanem või seaduslik esindaja.
 • Ankeeti märgitakse isikuandmed koos kontaktandmetega ja eelneva 14 päeva reisiajalugu.
 • Ankeedi täitjad saavad QR-koodi, mis tuleb esitada piirivalveametnikule piirikontrolli või pistelise kontrolli puhul.
 • Erandina võivad igapäevaselt töö, õppimise, lapsehoiuteenuse saamise või alaealise/täiskasvanud erivajadusega õpilase saatmise eesmärgil piiriületajad ning Valga ja Valka elanikud, kes liiguvad Valga ja Valka omavalitsuste piires täita ankeedi korra 30 päeva jooksul. Rahvusvahelise kauba- või reisijateveoga tegelevad juhid võivad samuti täita ankeedi vaid korra 30 päeva jooksul.
 • Kasutades Lätti sisenemiseks rahvusvahelist reisijateveoteenust, tuleb ankeedi täitmise kinnitus (QR-kood) esitada mobiilseadmes või paberil välja prindituna vedajale.

Lisainfo ankeedi täitmise kohta on siin.

Riigisisesed piirangud:

 • Haigusohu vältimiseks tuleb võimalusel hoida 2m distantsi, desinfitseerida käsi, järgida ametlikke juhiseid ja püsida haigustunnuste korral kodus;
 • Ühistranspordis ja avalikes kohtades on kohustus kanda maski (kaubandusettevõtetes, bussi-, lennu- ja raudteejaamades, tanklates, kultuuri- ja religioossetes asutustes);
 • Haiguspuhangute tõttu kehtivad mitmes Läti piirkonnas suuremad piirangud, eelkõige kogunemistel ja ürituste korraldamisel;
 • Toitlustusasutused võivad olla avatud kuni kella 24:00. Ühes lauas võib istuda kuni 4 inimest, kes ei kuulu ühte leibkonda;
 • Ajutised piirangud on kehtestatud era- ja avalike ürituste osalejate arvule ja harrastustegevusele, huviharidusele ning harrastussporditegevusele.

Transiidi piirangud: transiit on lubatud piirangutega. Läti välispiiri ületamine on lubatud Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna ja Šveitsi kodanikele, nende pereliikmetele ning EL, EMP riikides ja Šveitsis alaliselt elavatel isikutele, et naasta oma alalisse elukohta (üldjuhul ühe korra).

Läti-Valgevene ja Läti-Venemaa piiriületus: piiriületus Lätist Valgevenesse või Venemaale on lubatud piirangutega – vaid oma alalisse elukohta või kodakondsusjärgsesse riiki naasmiseks.

Juhime tähelepanu sellele, et Läti võib muuta riiki sisenemise ja seal viibimise tingimusi. Lisaküsimuste korral soovitame pöörduda Läti saatkonna poole Tallinnas. 

Riigi info

TÄHELEPANUKS

 • Euroopa Liidu riikides reisides peab reisidokument kehtima reisi vältel, reisida saab nii kehtiva ID-kaardiga kui ka passiga. Juhime tähelepanu sellele, et juhiluba ei ole reisidokument. Vaatamata sellele, et Euroopa Liidu riikide vahel üldjuhul ei teostata piirikontrolli, peab kehtiv reisidokument  olema reisil alati kaasas (sh lastel).
 • Sõlmige reisikindlustus ning Euroopa Liidus reisides soovitame taotleda lisaks Euroopa Ravikindlustuskaart.
 • Kui reisite Lätis autoga, kontrollige, et juhiluba oleks kehtiv ja autodokumendid korras. Soovitame endale eelnevalt selgeks teha, millised on kohalikud nõuded ja reeglid.

Kasulikud lingid: Läti reisiinfo

Konsulaarabi saab Eesti saatkonnast Riias.

Riiki sisenemise tingimused

Eesti kodanikule on Lätti reisimine viisavaba.

Juhime tähelepanu sellele, et Läti võib muuta riiki sisenemise ja seal viibimise tingimusi, kuid ei pruugi sellest teisi riike kohe teavitada. Seetõttu ei vastuta Välisministeerium teabe õigsuse ega selle kasutamisest tekkinud kahjude eest.

Täiendavate küsimuste korral pöörduge palun lähimasse Läti saatkonda.

Lennufirmad kasutavad riiki sisenemise õiguse kontrollimisel reisiinfo käsiraamatut Travel Information Manual (TIM). Sisestades reisisihi, passiandmed ja reisi eesmärgi, saate teavet viisa vajalikkuse, passi kehtivuse ja lisanõuete kohta.

Välisriikide esindused Eestis

Saatkond

Läti Vabariigi Suursaatkond
Tõnismägi 10, 15190 Tallinn
E-mail: embassy.estonia@mfa.gov.lv
https://www.latvia.ee

Eesti välisesindused

Saatkond

Suursaatkond Riias
Skolas 13 LV-1010 Riia
Faks: +371 6781 2029
E-mail: embassy.riga@mfa.ee
https://riga.mfa.ee