Läti

1 Suursaatkond
0 Aukonsulit
Uuendatud 29.07.2020

COVID-19

Riiki sisenemise tingimused: Eesti kodanikel ning Eestis seaduslikult viibivatel inimestel on võimalik reisida Lätti ilma 14-päevast eneseisolatsiooni nõuet rakendamata (välja arvatud juhul, kui tullakse riigist, kus haigestumus on kõrgem – uute haigusjuhtumite arv 100 000 inimese kohta viimasel 14 päeval üle 16. Riikide nimekirja leiab haiguste ennetamise ja kontrollikeskuse kodulehelt).

Alates 16. juulist peavad kõik Lätti rahvusvaheliste reisidega saabujad täitma küsimustiku (veel paberil, aga töös on elektrooniline küsimustik), kus märgitakse ära kõik riigid, kus ollakse oldud viimasel 14 päeval koos kontaktinfoga ja elukohaga, kus plaanitakse eneseisolatsioonis olla. Andmeid hoiab nakkuste ennetamisekeskus 14 päeva ning täitmist kontrollib politsei.

Alates 28. juulist peavad küsimustiku täitma kõik Läti välispiiri ületajad (Venemaalt, Valgevenest), olenemata transpordiviisist.

Riigisisesed piirangud: Haigusohu vältimiseks tuleb võimalusel hoida 2m distantsi, desinfitseerida käsi, järgida ametlikke juhiseid ja püsida haigustunnuste korral kodus. Alates 1.07 on suu ja nina katmine ühistranspordis soovituslik (eriti neil, kel hingamisteede haiguste sümptomid). Kõrgema riskiga välisriigist saabujatel on eneseisolatsioonikohta liikudes kohustuslik katta ühistranspordis suu ja nina.

Tähelepanu! 28.07-12.08 kehtivad koroonaviirusega nakatunute arvu järsu tõusu tõttu Gulbene piirkonnas rangemad piirangud (sarnased neile, mis kehtisid eriolukorra ajal üleriigiliselt): piiratud otsekontakt teenuste osutamisel, kõik kultuuri- ja spordiüritused on tühistatud, piirangud sotsiaalhoolekandeasutustes, lasteaedades avatakse valverühmad.

Transiit läbi Läti Eestisse: transiit on lubatud piirangutega. Läti välispiiri ületamine on lubatud Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna ja Šveitsi kodanikele, nende pereliikmetele ning EL, EMP riikides ja Šveitsis alaliselt elavatel isikutele, et naasta oma alalisse elukohta.

Läti-Valgevene ja Läti-Venemaa piiriületus: piiriületus Lätist Valgevenesse või Venemaale on lubatud piirangutega: vaid oma alalisse elukohta või kodakondsusjärgsesse riiki naasmiseks.

Lisainfo: Läti valitsuse erileht

 

Juhime tähelepanu sellele, et Läti võib muuta riiki sisenemise ja seal viibimise tingimusi. Lisaküsimuste korral soovitame pöörduda Läti saatkonna poole Tallinnas. 

Riigi info

TÄHELEPANUKS

  • Euroopa Liidu riikides reisides peab reisidokument kehtima reisi vältel, reisida saab nii kehtiva ID-kaardiga kui passiga. Juhime tähelepanu sellele, et juhiluba ei ole reisidokument. Vaatamata sellele, et Euroopa Liidu riikide vahel üldjuhul ei teostata piirikontrolli, peab kehtiv reisidokument (sh lastel) olema reisil kaasas.
  • Sõlmi reisikindlustus ning Euroopa Liidus reisides soovitame taotleda lisaks Euroopa Ravikindlustuskaart.
  • Kui reisite Lätis autoga, kontrollige, et juhiluba oleks kehtiv ja autodokumendid korras. Soovitame endale eelnevalt selgeks teha, millised on kohalikud nõuded ja reeglid.

Kasulikud lingid: Läti reisiinfo

Konsulaarabi saab Eesti saatkonnast Riias.

Riiki sisenemise tingimused

Eesti kodanikule on Lätti reisimine viisavaba.

Juhime tähelepanu sellele, et Läti võib muuta riiki sisenemise ja seal viibimise tingimusi, kuid ei pruugi sellest teisi riike kohe teavitada. Seetõttu ei vastuta Välisministeerium teabe õigsuse ega selle kasutamisest tekkinud kahjude eest.

Täiendavate küsimuste korral pöörduge palun lähimasse Läti saatkonda.

Lennufirmad kasutavad riiki sisenemise õiguse kontrollimisel reisiinfo käsiraamatut Travel Information Manual  (TIM). Sisestades reisisihi, passiandmed ja reisi eesmärgi, saate teavet viisa vajalikkuse, passi kehtivuse ja lisanõuete kohta.

Välisriikide esindused Eestis

Saatkond

Läti Vabariigi Suursaatkond
Tõnismägi 10, 15190 Tallinn
E-mail: embassy.estonia@mfa.gov.lv
https://www.latvia.ee

Eesti välisesindused

Saatkond

Suursaatkond Riias
Skolas 13 LV-1010 Riia
Faks: +371 6781 2029
E-mail: embassy.riga@mfa.ee
https://riga.mfa.ee