Läti

1 Suursaatkond
0 Aukonsulit
Uuendatud 21.06.2021

COVID-19

Riiki sisenemise tingimused: Lätti sisenemise piirangud sõltuvad riigist, kust isik siseneb ja sellest, kas isik on Covid-19 vastu täielikult vaktsineeritud või viimase 180 päeva jooksul Covid-19 viiruse läbi põdenud või mitte. Lisainfo uue korra kohta.

Kõik Lätti reisijad (ka transiidi, kaubavedude puhul) peavad kuni 48h enne piiriületust täitma elektroonilise ankeedi lehel https://covidpass.lv. Transiidi puhul tuleb Läti läbida 12h jooksul alates elektroonilise ankeedi täitmisest (v.a erandid).

 1. Alaealiste eest täidab ankeedi lapsevanem või seaduslik esindaja.
 2. Ankeeti märgitakse isikuandmed koos kontaktandmetega ja eelneva 14 päeva reisiajalugu.
 3. Ankeedi täitjad saavad QR-koodi, mis tuleb esitada piirivalveametnikule.
 4. Erandina võivad igapäevaselt töö, õppimise, lapsehoiuteenuse saamise või alaealise/täiskasvanud erivajadusega õpilase saatmise eesmärgil piiriületajad täita ankeedi korra 30 päeva jooksul. Rahvusvahelise kauba- või reisijateveoga tegelevad juhid võivad samuti täita ankeedi vaid korra 30 päeva jooksul.
 5. Kasutades Lätti sisenemiseks rahvusvahelist reisijateveoteenust, tuleb ankeedi täitmise kinnitus (QR-kood) esitada mobiilseadmes või paberil välja prindituna vedajale.

Lisainfo ankeedi täitmise kohta.

Vaktsineeritud ja koroonaviiruse läbipõdenud isikud. Eestist saavad Lätti siseneda negatiivse PCR-testi tõendita ning ei pea jääma eneseisolatsiooni isikud, kes on täielikult vaktsineeritud (alates 15. päevast vaktsineerimiskuuri lõpetamisest vaktsiiniga, millel on Euroopa Ravimiameti luba või mis on WHO poolt tunnustatud) või koroonaviiruse viimase 180 päeva jooksul läbipõdenud. Vaktsineerimist või läbipõdemist tuleb tõendada vastava EL sertifikaadiga. Kuni 01.09.2021 on digisertifikaadiga samaväärne ka inglise- või lähteriigikeelne elektrooniline või paberil tõend.

Vaktsineerimata ja koroonaviiruse läbipõdemata isikud. Isikud, kes ei ole täielikult vaktsineeritud (vaktsineerimine lõpetamata) või ei ole koroonaviirust läbipõdenud peavad esitama koroonaviirus SARS-CoV-2 sertifikaadi negatiivse PCR-testi (tehtud kuni 72h varem) või antigeeni testi (tehtud kuni 24h varem) kohta. Nõue kehtib ka riiki  maismaatransiidina läbides. 10-päevasesse eneseisolatsiooni tuleb jääda juhul, kui saabutakse kõrge riskiga riigist (14 päeva nakatumisnäitaja üle 75/100 000 elaniku kohta). Eneseisolatsiooni võib lõpetada, kui 7. päeval tehtud PCR-testi tulemus on negatiivne. Kõrge riskiga kolmandatest riikidest (mitte EL, EMP riigid, Šveits, Suurbritannia) tulles on Lätti lubatud siseneda vaid põhjendatud vajadusel, uus PCR test tehakse 24h jooksul pärast piiriületust ning samuti tuleb jääda 10-päevassesse eneseisolatsiooni. Alates 19.06.2021 ei ole Eestist tulles vaja jääda eneseisolatsiooni (kuid säilib testimise nõue).

Väga kõrge riskiga riikide puhul jääb kõigile kehtima mittehädavajalike reiside keeld ja testimise ning isolatsiooni kohustus.

Alla 12-aastased lapsed ei pea Lätti sisenedes esitama negatiivset testi tulemust, kuid nende suhtes kehtivad samad isolatsioonireeglid kui täiskasvanule, kellega nad reisivad. 10-päevast eneseisolatsiooni ei pea järgima alla 12-aastased lapsed (kuni 01.09.2021 – ka ülejäänud alaealised), kes reisivad koos vanematega, kes on vabastatud eneseisolatsiooninõudest. Juhul, kui tullakse kõrge riskiga riikidest, peavad lapsed vältima 10 päeva otseseid kontakte isikutega väljaspool oma majapidamist, ei külasta avalikke üritusi, laste kollektiive, ei kasuta ühistransporti.

Erandid: vaktsineerimise ja viiruse läbipõdemise kinnituse esitamisest ja testide tegemise nõuetest on vabastatud: alla 12-aastased lapsed, kauba- ja reisijateveo teostajad, laevale minevad või sealt tulevad meremehed, lennureisijad, kes transiidi ajal ei lahku lennuvälja kontrollialalt ja viibivad seal kuni 24h, Lätti akrediteeritud diplomaadid ja nende pereliikmed, diplomaatilised kullerid, ametlikud delegatsioonid, Valka ja Valga omavalitsuste elanikud, kes liiguvad nende omavalitsuste piires ja ELi kodanikud ja alalised elanikud, kes igapäevaselt töö, õppimise, lapsehoiuteenuse saamise või alaealise/täiskasvanud erivajadusega õpilase saatmise eesmärgil ületavad Läti maismaapiiri.

Transiidi piirangud: transiit on lubatud piirangutega. Läti territooriumi peab läbima 12h jooksul (alates covidpass.lv ankeedi täitmisest). 12h nõue ei laiene transporditeenuse osutajatele, rahvusvahelisele reisijateveole, lennureisijatele, laeva- ja lennukimeeskondadele (erandid).

 • Läti-Valgevene piir on suletud, piiriületus on lubatud vaid erijuhtudel. 

Lisainfo: ametlik Covid-19 infolehekülg või Riia lennujaama info.

Läti piirivalve operatiivteenistuse telefon: +371 67075616 ja e-mail: od@rs.gov.lv

Riigisisesed piirangud:

 • 2+2 eraldatuse reegel;
 • kõikjal avalikes siseruumides, töökohtades ning ühistranspordis on üle 7-aastastel kohustus kanda maski;
 • erisused koroonaviiruse vastu vaktsineeritutele/viiruse kuue kuu jooksul läbi põdenutele kogunemisel, üritustel osalemisel, teenuste saamisel

Juhime tähelepanu sellele, et Läti võib muuta riiki sisenemise ja seal viibimise tingimusi. Lisaküsimuste korral soovitame pöörduda Läti saatkonna poole Tallinnas. 

Riigi info

TÄHELEPANUKS

 • Euroopa Liidu riikides reisides peab reisidokument kehtima reisi vältel, reisida saab nii kehtiva ID-kaardiga kui ka passiga. Juhime tähelepanu sellele, et juhiluba ei ole reisidokument. Vaatamata sellele, et Euroopa Liidu riikide vahel üldjuhul ei teostata piirikontrolli, peab kehtiv reisidokument  olema reisil alati kaasas (sh lastel).
 • Sõlmige reisikindlustus ning Euroopa Liidus reisides soovitame taotleda lisaks Euroopa Ravikindlustuskaart.
 • Kui reisite Lätis autoga, kontrollige, et juhiluba oleks kehtiv ja autodokumendid korras. Soovitame endale eelnevalt selgeks teha, millised on kohalikud nõuded ja reeglid (sh kiiruspiirangud, joobe piirmäär, parkimiskord jm).

Kasulikud lingid: Läti reisiinfo

Konsulaarabi saab Eesti saatkonnast Riias.

Riiki sisenemise tingimused

Eesti kodanikule on Lätti reisimine viisavaba.

Juhime tähelepanu sellele, et Läti võib muuta riiki sisenemise ja seal viibimise tingimusi, kuid ei pruugi sellest teisi riike kohe teavitada. Seetõttu ei vastuta Välisministeerium teabe õigsuse ega selle kasutamisest tekkinud kahjude eest.

Täiendavate küsimuste korral pöörduge palun lähimasse Läti saatkonda.

Lennufirmad kasutavad riiki sisenemise õiguse kontrollimisel reisiinfo käsiraamatut Travel Information Manual (TIM). Sisestades reisisihi, passiandmed ja reisi eesmärgi, saate teavet viisa vajalikkuse, passi kehtivuse ja lisanõuete kohta.

Välisriikide esindused Eestis

Saatkond

Läti Vabariigi Suursaatkond
Tõnismägi 10, 15190 Tallinn
E-mail: embassy.estonia@mfa.gov.lv
https://www.mfa.gov.lv/ee/

Aukonsulid

Läti Vabariigi Aukonsulaat
Hr Gert Tartlan
Lääne 1B, 41543 Jõhvi
E-mail: gert@ferdmaster.ee

Eesti välisesindused

Saatkond

Suursaatkond Riias
Skolas 13 LV-1010 Riia
Faks: +371 6781 2029
E-mail: embassy.riga@mfa.ee
https://riga.mfa.ee