Läti

1 Suursaatkond
0 Aukonsulit
Uuendatud 14.01.2021

COVID-19

Riiki sisenemise tingimused: NB! alates 07.12.2020 tugevdati Läti piirikontrolli (eriti põhjalikult kontrollitakse sisenemiseks vajaliku elektroonilise ankeedi täitmist)!

 • Eestist Lätti sisenemisel kehtib 10-päevane eneseisolatsiooninõue.
 • Alates 15.01.2021 on kõikidel Lätti sisenejatel kohustus esitada kinnitus negatiivse Covid-19 testi tulemuse kohta (mis tehtud kuni 72h enne piiriületust) või muu dokument, mis tõendab, et inimene ei ole nakkusohtlik. Negatiivne test ei vabasta eneseisolatsiooninõudest.
 • Kõik Lätti reisijad (ka transiidi, kaubavedude puhul) peavad kuni 48h enne piiriületust täitma elektroonilise ankeedi lehel https://covidpass.lv.

Läti territooriumile on võimalik ilma eneseisolatsiooninõudeta siseneda, kui igapäevaselt ületatakse piiri töötamise, õppimise eesmärgil, lapsehoiuteenuse saamiseks, alaealise või erivajadusega õpilase saatmiseks, lähedaste hooldamiseks, tervishoiuteenuse saamiseks, matusel osalemiseks, riigi transiidina läbimiseks. Endiselt on lubatud Valga-Valka elanike vaba liikumine, tingimusel, et eelneva 10 päeva jooksul on liigutud vaid kaksiklinna omavalitsuste piires. NB! 10-päevane isolatsiooninõue riikidest, mille nakatumisnäitaja on üle 50, jääb kehtima.

Läti territooriumile on alates 15.01.2021 võimalik ilma Covid-19 testi tegemata siseneda: alla 11-aastased lapsed; Covid-19 vastu vaktsineeritud isikud, seda tõendava dokumendi alusel; kauba- ja reisijateveo teostajad; laevale minevad või sealt tulevad meremehed; transiitreisijad, kes ei lahku lennujaama kontrollialalt; Eesti kodanikud/elanikud ja nende pereliikmed, kes sisenevad Lätti, et suunduda lennule Riia lennujaama; diplomaatilise korpuse esindajad; igapäevaselt töö, õppimise, lapsehoiuteenuse saamise või alaealise/täiskasvanud erivajadusega õpilase saatmise eesmärgil piiriületajad ning Valga ja Valka elanikud, kes liiguvad Valga ja Valka omavalitsuste piires.

Kõik Lätti reisijad peavad (ka transiidi, kaubavedude puhul) täitma kuni 48h enne piiriületust elektroonilise ankeedi lehel https://covidpass.lv/.

 • Alaealiste eest täidab ankeedi lapsevanem või seaduslik esindaja.
 • Ankeeti märgitakse isikuandmed koos kontaktandmetega ja eelneva 14 päeva reisiajalugu.
 • Ankeedi täitjad saavad QR-koodi, mis tuleb esitada piirivalveametnikule.
 • Erandina võivad igapäevaselt töö, õppimise, lapsehoiuteenuse saamise või alaealise/täiskasvanud erivajadusega õpilase saatmise eesmärgil piiriületajad ning Valga ja Valka elanikud, kes liiguvad Valga ja Valka omavalitsuste piires täita ankeedi korra 30 päeva jooksul. Rahvusvahelise kauba- või reisijateveoga tegelevad juhid võivad samuti täita ankeedi vaid korra 30 päeva jooksul.
 • Kasutades Lätti sisenemiseks rahvusvahelist reisijateveoteenust, tuleb ankeedi täitmise kinnitus (QR-kood) esitada mobiilseadmes või paberil välja prindituna vedajale.
 • Lisainfo ankeedi täitmise kohta on siin.

Riigisisesed piirangud: NB! Lätis kehtib eriolukord 09.11.2020 – 07.02.2021. Kuni 25.01.2021 kehtivad rangemad piirangud eelkõige kaubanduses ja teeninduses samuti kehtib nädalavahetustel liikumispiirang. Kõik avalikud ja eraüritused on keelatud, lubatud on suhtlus vaid oma leibkonna piires.

 • Liikumiskeeld reedest pühapäevani ajavahemikul 22.00-05.00.
 • 2+2 eraldatuse reegel.
 • kõikjal siseruumides (lisaks ka vabaõhu müügikohtades) ja ühistranspordis on üle 7-aastastel kohustus kanda maski.
 • suletud on kõik meelelahutus- ja kultuuriasutused, keelatud kõik avalikud üritused.
 • avatud on toidupoed, apteegid, tanklad.
 • toitlustuskohad tohivad toitu vaid kaasa müüa.

Transiidi piirangud: transiit on lubatud piirangutega. Läti välispiiri ületamine on lubatud Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna ja Šveitsi kodanikele, nende pereliikmetele ning EL, EMP riikides ja Šveitsis alaliselt elavatel isikutele, et naasta oma alalisse elukohta (üldjuhul ühe korra) või humanitaarsetel põhjustel.

 • Läti-Valgevene piir on suletud, piiriületus on lubatud vaid erijuhtudel. 

Juhime tähelepanu sellele, et Läti võib muuta riiki sisenemise ja seal viibimise tingimusi. Lisaküsimuste korral soovitame pöörduda Läti saatkonna poole Tallinnas. 

Riigi info

TÄHELEPANUKS

 • Euroopa Liidu riikides reisides peab reisidokument kehtima reisi vältel, reisida saab nii kehtiva ID-kaardiga kui ka passiga. Juhime tähelepanu sellele, et juhiluba ei ole reisidokument. Vaatamata sellele, et Euroopa Liidu riikide vahel üldjuhul ei teostata piirikontrolli, peab kehtiv reisidokument  olema reisil alati kaasas (sh lastel).
 • Sõlmige reisikindlustus ning Euroopa Liidus reisides soovitame taotleda lisaks Euroopa Ravikindlustuskaart.
 • Kui reisite Lätis autoga, kontrollige, et juhiluba oleks kehtiv ja autodokumendid korras. Soovitame endale eelnevalt selgeks teha, millised on kohalikud nõuded ja reeglid (sh kiiruspiirangud, joobe piirmäär, parkimiskord jm).

Kasulikud lingid: Läti reisiinfo

Konsulaarabi saab Eesti saatkonnast Riias.

Riiki sisenemise tingimused

Eesti kodanikule on Lätti reisimine viisavaba.

Juhime tähelepanu sellele, et Läti võib muuta riiki sisenemise ja seal viibimise tingimusi, kuid ei pruugi sellest teisi riike kohe teavitada. Seetõttu ei vastuta Välisministeerium teabe õigsuse ega selle kasutamisest tekkinud kahjude eest.

Täiendavate küsimuste korral pöörduge palun lähimasse Läti saatkonda.

Lennufirmad kasutavad riiki sisenemise õiguse kontrollimisel reisiinfo käsiraamatut Travel Information Manual (TIM). Sisestades reisisihi, passiandmed ja reisi eesmärgi, saate teavet viisa vajalikkuse, passi kehtivuse ja lisanõuete kohta.

Välisriikide esindused Eestis

Saatkond

Läti Vabariigi Suursaatkond
Tõnismägi 10, 15190 Tallinn
E-mail: embassy.estonia@mfa.gov.lv
https://www.latvia.ee

Aukonsulid

Läti Vabariigi Aukonsulaat
Hr Gert Tartlan
Lääne 1B, 41543 Jõhvi
E-mail: gert@ferdmaster.ee

Eesti välisesindused

Saatkond

Suursaatkond Riias
Skolas 13 LV-1010 Riia
Faks: +371 6781 2029
E-mail: embassy.riga@mfa.ee
https://riga.mfa.ee