Iisrael

1 Suursaatkond
2 Aukonsulit
Uuendatud 01.04.2021

COVID-19

Riiki sisenemise tingimused: riiki ei lubata siseneda (ega transiiti) v.a:

  • Iisraeli kodanikud ja residendid;
  • reisijad, kellele on väljastatud kinnitatud eriluba (humanitaarpõhjused);
  • Kõik reisijad, kes saabuvad Iisraeli, peavad esitama koroonaviirus SARS-CoV-2 sertifikaadi negatiivse PCR-testi tulemuse (72h enne reisi) kohta. See kehtib ka vaktsineerimistõendi või Covid-19 paranenud inimeste kohta;
  • 24h enne riiki sisenemist tuleb täita  sisenemise/karantiini deklaratsioon, millele peab saabuma elektrooniline kinnitus tervishoiuministeeriumilt;
  • Iisraeli rohelise passi omanikud ei pea karantiinis olema, teistele kehtib reisilt saabumisel karantiini kohustus 10-14 päeva (lühendamiseks lisatestid vastavalt kehtivale protokollile);
  • Lisainfo reisipiirangute kohta.

Transiit läbi Iisraeli: transiit on keelatud.

Riigisisesed piirangud: Iisraeli juhised ja rohelise passi regulatsioon.

Juhime tähelepanu sellele, et Iisrael võib muuta riiki sisenemise ja seal viibimise tingimusi. Lisaküsimuste korral soovitame pöörduda lähima Iisraeli saatkonna poole. Erakorralise Iisraeli sõitmise vajaduse korral tuleb vastava loa saamiseks samuti pöörduda lähimasse Iisraeli saatkonda. 

Riigi info

TÄHELEPANUKS

Terrorismioht Iisraelis on jätkuvalt kõrge. Seoses sõjaliste pingete kasvuga regioonis tuleks Iisraelisse reisi plaanides end kursis hoida viimaste uudistega. 


Info piirkonniti

Iisraeli piirialadel (Gaza, Liibanon, Süüria ja Egiptus) tuleb säilitada suur ettevaatlikkus. Vältida reisimist Gazasse. Tuleb arvestada, et julgeolekuolukord Iisraelis on kiiresti muutuv. Võimalikud on terroriaktid ja vägivaldsed vahejuhtumid (tulistamine, pussitamine, kividega loopimine, autoga ettekavatsetud otsasõit) nii Iisraelis kui ka Palestiina Omavalitsuse territooriumil.

Eriti tähelepanelik tuleb olla Palestiina aladel Jordani jõe läänekaldal ning hoiduda suurematest kogunemistest ja meeleavaldustest. Alates 30.märtsist 2018 on Gaza sektori ümbruses korraldatud regulaarselt massimeeleavaldusi.  Soovitame olla ettevaatlik Jeruusalemma vanalinnas, Ida-Jeruusalemmas, Palestiina Omavalitsuse aladel Jordani jõe läänekaldal ning Gaza sektori läheduses paiknevate asulate külastamisel.  Üksikuid rakette on viimase aasta jooksul tulistatud Gaza sektorit ümbritsevate Iisraeli asulate suunas sh Sderot, Ashkeloni ja Ber Sheva linnadesse.

Tel Aviv on  multikultuurne linn ning  väärib reisil kindlasti rohkesti aega ja tähelepanu. Sealjuures tuleks siiski säilitada tavapärane ettevaatlikkus oma isiklike asjade suhtes (eriti rannas).

Tasub teada

Kasulikud lingid: Iisraeli reisiinfo

Konsulaarabi saab Eesti saatkonnast Tel Avivis või Eesti aukonsulaadist Haifas.

Riiki sisenemise tingimused

Välisministeeriumi andmetel võivad Eesti kodanikud viibida Iisraelis viisavabalt kuni 90 päeva poole aasta jooksul.

Eesti kodanikul peab Iisraeli saabudes olema kaasas pass (kehtiv vähemalt 6 kuud pärast kavandatavat lahkumist Iisraeli territooriumilt), tal peab olema ette näidata tagasisõidupilet ja riigis viibimiseks vajalikud rahalised vahendid.

Riiki saabuja passi vahele asetab piirivalveametnik (lahtiselt, mitte kleebisena) väikeseformaadilise Iisraelis viibimise loa, millel on märgitud ajavahemik, mille jooksul isikul on võimalik Iisraeli riigis viibida (Eesti kodanikul kuni 90 päeva poole aasta jooksul). Viibimisluba tuleb passi vahel säilitada kuni Iisraelis viibimise lõpuni ja Iisraeli ametnikel on õigus selle loa olemasolu kontrollida.

Iisrael võib teha piiranguid riiki sisenemisel. Isikutel, kes on varem Iisraelis töötanud või külastavad Iisraelis elavaid välismaalasi, soovitame enne Iisraeli külastust pöörduda Iisraeli saatkonda Helsingis ja täpsustada piiri ületamisega seotud asjaolusid ja võimalikke piiranguid.

Juhime tähelepanu sellele, et Iisrael võib muuta riiki sisenemise ja seal viibimise tingimusi, kuid ei pruugi sellest teisi riike kohe teavitada. Seetõttu ei vastuta Välisministeerium teabe õigsuse ega selle kasutamisest tekkinud kahjude eest.

Täiendavate küsimuste korral pöörduge palun lähimasse Iisraeli saatkonda.

 

Lennufirmad kasutavad riiki sisenemise õiguse kontrollimisel reisiinfo käsiraamatut Travel Information Manual (TIM). Sisestades reisisihi, passiandmed ja reisi eesmärgi, saate teavet viisa vajalikkuse, passi kehtivuse ja lisanõuete kohta.

 

Välisriikide esindused Eestis

Saatkond

Iisraeli Suursaatkond
Yrjönkatu 36, 6th floor, 00100 Helsinki
E-mail: info@helsinki.mfa.gov.il
https://embassies.gov.il/helsinki-en/Pages/default.aspx

Aukonsulid

Iisraeli Aukonsulaat
Hr Leon Glikman
Maakri 19/1, 10145 Tallinn
E-mail: leon.glikman@glikmanalvin.ee

Eesti välisesindused

Saatkond

Suursaatkond Tel Avivis
Menachem Begin Rd 125/Kaplan STR 44 HaYovel Tower, 24t 6107120 Tel Aviv
Faks: +972 3710 3919
E-mail: embassy.telaviv@mfa.ee
https://telaviv.mfa.ee

Aukonsulid

Eesti Vabariigi aukonsul Haifas
Hr. Haggai Carmon
Khayat 3a
3326125 Haifa
+9724 635 3652
haggai.carmon@mfa.ee
Konsulaarpiirkond: Haifa ja Põhja-Iisraeli piirkond.
Eesti Vabariigi aukonsul Jeruusalemmas
Hr Ami Sagy
Am Veolamo Str. 6
Jerusalem
+972543210305
Ami@sagygroup.com
Konsulaarpiirkond: Jeruusalemma linn