Riigi info Uuendatud 18.11.2019

TÄHELEPANUKS

Välisministeerium soovitab Gruusiasse reisimisel vältida sisenemist Lõuna-Osseetiasse ja Abhaasiasse, mis ei ole Gruusia keskvalitsuse kontrolli all ning kus Eesti riigi võimalused kodanike abistamiseks on väga piiratud. Gruusia lubab nimetatud aladele siseneda üksnes keskvalitsuse hallatavalt territooriumilt ja teadmisel. Illegaalne sisenemine okupeeritud aladele (näit üle Venemaa piiri) on kriminaalkorras karistatav. Ka kontrolljoone läheduses tuleb säilitada ettevaatlikus ning jälgida võimude korraldusi. Piiri tohib ületada ainult selleks avatud piiripunktides. Gruusia territooriumile sisenemine ilma ametliku piirikontrollita (kaasa arvatud territooriumile, mis ei ole ajutiselt Gruusia võimude kontrolli all) on illegaalne. Piiririkkumist karistatakse rahatrahviga või vabadusekaotusega kolmest kuni viie aastani. Täpsemate juhiste saamiseks soovitame pöörduda Gruusia saatkonna poole Tallinnas

Kasulikud lingid:
Gruusia reisiinfo

Konsulaarabi saab Eesti saatkonnast Tbilisis või Eesti aukonsulaadist Batumis.

RIIKI SISENEMISE TINGIMUSED

Välisministeeriumi andmetel võivad Eesti kodanikud viibida Gruusias viisavabalt kuni 1 aasta, pass peab kehtima kogu reisi vältel.

NBEestist otse lennates on vajalik pass ja ei piisa ainult ID-kaardi olemasolust. Teiste liikmesriikide kaudu Schengeni välispiiri ületamise nõuete kohta palume uurida vastavate riikide pädevatest asutustest.

Juhime tähelepanu sellele, et Gruusia võib muuta riiki sisenemise ja seal viibimise tingimusi, kuid ei pruugi sellest teisi riike kohe teavitada. Seetõttu ei vastuta Välisministeerium teabe õigsuse ega selle kasutamisest tekkinud kahjude eest.

Täiendavate küsimuste korral pöörduge palun:

Gruusia saatkond Tallinnas
Viru väljak 2, 10111 Tallinn
Tel: (+372) 6988 590
Faks: (+372) 641 3000
E-mail: tallinn.emb@mfa.gov.ge
http://estonia.mfa.gov.ge/default.aspx?sec_id=407&lang=2

Konsulaarteenused
Tel: (+372) 6988 593
Faks: (+372)  6413 000
E-mail: tallinn.emb@mfa.gov.ge

Lennufirmad kasutavad riiki sisenemise õiguse kontrollimisel reisiinfo käsiraamatut Travel Information Manual  (TIM). Sisestades reisisihi, passiandmed ja reisi eesmärgi, saate teavet viisa vajalikkuse, passi kehtivuse ja lisanõuete kohta.

Kontaktid

Saatkonnad

Aukonsulid

 • Eesti Vabariigi aukonsul Batumis

  Hr. Otar Sharadze

  Vazha Pshavela 39

  Batumi

  995 422 270910, 995 59955 5846

  batumiconsulate@gmail.com


  Konsulaarpiirkond: Adžaaria Autonoomne Vabariik