Gruusia (Georgia)

1 Suursaatkond
1 Aukonsul
Uuendatud 13.01.2021

COVID-19

Riiki sisenemise tingimused: alates 02.12.2020 on Gruusia peatanud välisriikide kodanike riiki sisenemise, välja arvatud 18 Euroopa riigi kodanikud ja/või alalised elanikud:

 • Viie riigi (vastastikkuse põhimõttel) – Saksamaa, Prantsusmaa, Läti, Leedu, Eesti – kodanikud saavad siseneda Gruusiasse ainult õhutranspordiga, nendest 5 riigist või nende kaudu. Kui saabumisel on ette näidata tõend negatiivse PCR-testi kohta, saab piiri vabalt ületada ning eneseisolatsiooni pole vaja jääda.
 • Kui saabumisel ei ole PCR-testi negatiivse tulemusega tõendit võimalik esitada, võib teha lennujaamas oma kulul PCR-testi, seejärel ületada piiri ja oodata testi tulemusi spetsiaalselt määratud karantiinihotellis. Kui test osutub negatiivseks, saab vabalt liikuda.
 • Seoses COVID-19 pandeemiaga pikendas Gruusia välismaalase passi omanike riigis viibimist kuni 01.07.2021.

Kui Gruusiasse ei saabuta nendest viiest riigist ega nende kaudu, siis:

 • peab jääma 8 päevaks eneseisolatsiooni ning tegema PCR-testi;
 • kui saabutakse ilma negatiivse PCR-testi tõendita, paigutatakse 12 päevaks karantiini.
 • kui 14 päeva jooksul enne Gruusiasse saabumist on viibitud Ühendkuningriigis, kehtib samuti kohustuslik karantiin 12 päeva.

Enne sihtriigist väljumist tuleb täita spetsiaalne e-vorm, loetleda oma eelneva 14 päeva reisimise ajalugu ning teatada Gruusias viibimise asukoht.

Ülejäänud 13 Euroopa riigi (Hispaania, Holland, Luksemburg, Portugal, Poola, Kreeka, Rumeenia, Horvaatia, Rootsi, Küpros, Itaalia, Island, Sloveenia) kodanikud ja/või alalised elanikud võivad siseneda Gruusiasse ainult õhutranspordiga. Kui saabumisel esitatakse tõend negatiivse PCR-test kohta, mis ei ole vanem kui 72h, peab jääma eneseisolatsiooni. Kui saabutakse negatiivse PCR-testi tõendita ja ei tehta seda omal kulul lennujaamas, paigutatakse karantiini. Lisainfo riiki sisenemise tingimuste kohta.

Transiit läbi Gruusia: transiit on keelatud.

Riigisisesed piirangud, mis kehtivad üleriigiliselt alates 28.11:

 • liikumiskeeld ajavahemikul 21.00-05.00, piiratakse linnadevahelist ühistransporti;
 • toitlustusasutused lähevad üle kaasavõtmise teenusele;
 • maski kandmine avalikes siseruumides ja väljas on kohustuslik. Lubatud on kuni 10 inimese kogunemised.

Suuremates linnades (Tbilisi, Batumi, Kutaisi, Rustavi, Gori, Poti, Zugdidi, Telavi) ja suusakuurortides (Bakuriani, Gudairi, Goderdzi, Mestia) on lisapiirangud:

 • Tbilisi, Telavi, Batumi, Kutaisi, Rustavi, Gori, Poti, Zugdidi ühistranspordi korraldamine on piiratud;
 • poed / kaubanduskeskused (v.a toidupoed, lemmikloomakauplused, apteegid, veterinaarapteegid, kodukeemia- ja hügieenipoed ning ajalehekioskid) töötavad kaugrežiimis;
 • suusakuurortides on hotelle lubatud kasutada ainult karantiiniruumidena ning suusarajad ja suusatõstukid ei tööta.

Juhime tähelepanu sellele, et Gruusia võib muuta riiki sisenemise ja seal viibimise tingimusi. Lisaküsimuste korral soovitame pöörduda Gruusia saatkonna poole Tallinnas.

Riigi info

TÄHELEPANUKS

Välisministeerium soovitab Gruusiasse reisimisel vältida sisenemist Lõuna-Osseetiasse ja Abhaasiasse, mis ei ole Gruusia keskvalitsuse kontrolli all ning kus Eesti riigi võimalused kodanike abistamiseks on väga piiratud. Gruusia lubab nimetatud aladele siseneda üksnes keskvalitsuse hallatavalt territooriumilt ja teadmisel. Illegaalne sisenemine okupeeritud aladele (näiteks üle Venemaa piiri) on kriminaalkorras karistatav. Ka kontrolljoone läheduses tuleb säilitada ettevaatlikkus ning jälgida võimude korraldusi. Piiri tohib ületada ainult selleks avatud piiripunktides. Gruusia territooriumile sisenemine ilma ametliku piirikontrollita (kaasa arvatud territooriumile, mis ei ole ajutiselt Gruusia võimude kontrolli all) on illegaalne. Piiririkkumist karistatakse rahatrahviga või vabadusekaotusega kolmest kuni viie aastani. Täpsemate juhiste saamiseks soovitame pöörduda Gruusia saatkonna poole Tallinnas

Gruusias mootorsõidukit juhtides peab Eesti kodanikust turistil olema kehtiv Eesti juhiluba koos rahvusvahelise juhiloaga. Lisainfot rahvusvahelise juhiloa taotlemise kohta siit.

Kasulikud lingid: Gruusia reisiinfo

Konsulaarabi saab Eesti saatkonnast Tbilisis või Eesti aukonsulaadist Batumis.

Riiki sisenemise tingimused

Välisministeeriumi andmetel võivad Eesti kodanikud viibida Gruusias viisavabalt kuni 1 aasta, pass peab kehtima kogu reisi vältel.

Juhime tähelepanu sellele, et Gruusia võib muuta riiki sisenemise ja seal viibimise tingimusi, kuid ei pruugi sellest teisi riike kohe teavitada. Seetõttu ei vastuta Välisministeerium teabe õigsuse ega selle kasutamisest tekkinud kahjude eest.

Täiendavate küsimuste korral pöörduge palun lähimasse Gruusia saatkonda.

Lennufirmad kasutavad riiki sisenemise õiguse kontrollimisel reisiinfo käsiraamatut Travel Information Manual (TIM). Sisestades reisisihi, passiandmed ja reisi eesmärgi, saate teavet viisa vajalikkuse, passi kehtivuse ja lisanõuete kohta.

Välisriikide esindused Eestis

Saatkond

Gruusia Suursaatkond
Viru Väljak 2, Metro Plaza, 10111 Tallinn
E-mail: tallinn.emb@mfa.gov.ge
http://www.estonia.mfa.gov.ge

Eesti välisesindused

Saatkond

Suursaatkond Thbilisis
Likhauri 4 0171 Thbilisi
E-mail: embassy.tbilisi@mfa.ee
https://tbilisi.mfa.ee/

Aukonsulid

Eesti Vabariigi aukonsul Batumis
Hr. Otar Sharadze
Vazha Pshavela 39
Batumi
995 422 270910, 995 59955 5846
batumiconsulate@gmail.com
Konsulaarpiirkond: Adžaaria Autonoomne Vabariik