Egiptus

1 Suursaatkond
0 Aukonsulit
Uuendatud 28.05.2021

COVID-19

Riiki sisenemise tingimused: kõigile välismaalastele on riiki sisenemine lubatud, kuid nõutakse koroonaviirus SARS-CoV-2 originaal sertifikaati (inglise või araabia keeles) negatiivse PCR-testi (alates 6. eluaastast) kohta, mis peab olema tehtud mitte varem kui 72h enne Egiptusesse saabumist. Isikud, kes on vaktsineeritud vastavalt täielikule vaktsineerimiskavale, peavad samuti esitama nõuetekohase sertifikaadi negatiivse PCR-testi kohta.

  • Regulaarlendude puhul kontrollitakse sertifikaadi olemasolu nii saabumisel kui ka väljuvas lennujaamas lennukile sisenemisel ja sertifikaadi puudumisel lennule ei lubata.
  • Lennujaamas peab riiki siseneja täitma ankeedi enda andmete ja kontaktinfoga ning kohustuslik on kehtiva tervisekindlustuse olemasolu. Karantiininõuet ei kohaldata.

Transiit läbi Egiptuse: transiit on lubatud.

Riigisisesed piirangud: ametiasutustes ja teenindusasutustes ning ühistranspordis on kohustuslik kanda maski (kohustuse mittetäitmisel on kohene trahv 50 EGP). Kohvikud, restoranid ja poed on avatud piirangutega.

Lisainfo: Egiptuse turismiinfo

Juhime tähelepanu sellele, et Egiptus võib muuta riiki sisenemise ja seal viibimise tingimusi. Lisaküsimuste korral soovitame pöörduda lähima Egiptuse saatkonna poole.

Riigi info

TÄHELEPANUKS

Turvalisus. Egiptust külastades soovitab Välisministeerium olla kogu aeg hästi tähelepanelik ja ettevaatlik. Ohutuse eesmärgil vältida meeleavaldusi ja rahvakogunemisi, sh vältida kirikute ja mošeede külastamist. Võimalike terrorirünnakute sihtmärgiks on olnud eeskätt Egiptuse julgeolekujõud, politsei ning sõjaväe kontrollpunktid, üksikuid rünnakuid on toimunud ka turistide vastu. Külastades  Hurghada või Sharm el Sheikh kuurorte, soovitame hoida ennast kursis ümbritsevaga ning säilitada oludele vastav ettevaatlikkus. Reise kuurortidest välja soovitame teha ainult turvatud konvoides. Segastes olukordades juhinduda kohalike ametivõimude korraldustest. Välisministeerium soovitab täielikult vältida reisimist Põhja-Siinaile ja kõikidele kõrbealadele Niilusest läänes.

  • Kindlasti tuleb enne reisile asumist konsulteerida kindlustusfirmaga reisikindlustuse osas, sest võimalike rahutuste puhkemisel ei pruugi kindlustuskate enam kehtida.

Liiklus. Eesti juhiload kehtivad riigis alates 1. maist 2021 koos Genfi teeliikluse konventsiooni kohase rahvusvahelise juhiloaga, mida saab taotleda Eesti Transpordiameti teenindusbüroost (vt siit).

Konsulaarabi saab Eesti saatkonnast Kairos.

Riiki sisenemise tingimused

Välisministeeriumi andmetel vajab Eesti kodanik Egiptusse reisimiseks viisat.
Alates 2018. a saab viisat taotleda nii piirilt, kui enne reisi elektroonselt. E-viisa taotlemisel peab pass olema kehtiv 8 kuud.
Täpsem info e-viisa taotlemise tingimustest ja protseduuridest on leitav Egiptuse siseministeeriumi lehelt visa2egypt.gov.eg.

Pass peab piirilt viisa taotlemiseks kehtima vähemalt 6 kuud riiki saabumise kuupäevast.

Määratlemata kodakondsusega välismaalase passi omanikel palume viisainfo saamiseks pöörduda Egiptuse saatkonda Helsingis (e-post: embegypthelsingki.diplo@hotmail.com)

Juhime tähelepanu sellele, et Egiptus võib muuta riiki sisenemise ja seal viibimise tingimusi, kuid ei pruugi sellest teisi riike kohe teavitada. Seetõttu ei vastuta Välisministeerium teabe õigsuse ega selle kasutamisest tekkinud kahjude eest.

Täiendavate küsimuste korral pöörduge palun lähimasse Egiptuse saatkonda.

Lennufirmad kasutavad riiki sisenemise õiguse kontrollimisel reisiinfo käsiraamatut Travel Information Manual (TIM). Sisestades reisisihi, passiandmed ja reisi eesmärgi, saate teavet viisa vajalikkuse, passi kehtivuse ja lisanõuete kohta.

Välisriikide esindused Eestis

Saatkond

Egiptuse Araabia Vabariigi Suursaatkond
Puistokatu 5A 3, 00140 Helsinki
E-mail: consulategypthelsinki@hotmail.com
http://www.mfa.gov.eg

Eesti välisesindused

Saatkond

Suursaatkond Kairos
Abou El Feda Street 3 8th Floor, Abou El 11211 Kairo
Faks: +20 2 2738 4189
E-mail: embassy.cairo@mfa.ee
https://cairo.mfa.ee