VENEMAA piirid

Venemaa sulges alates 30.03 kõik piiripunktid, kuid Euroopa Liidu kodanikel võimaldatakse Venemaalt lahkuda. Täpsem info: http://government.ru/docs/39307/.

Alates 29.04 saavad riigist lahkuda ka topeltkodakondsust omavad kodanikud ning Vene Föderatsiooni kodanikud, kellel on alaline elamisõigus või muu legaalne alus teises riigis elamiseks. Seda õigust saab kasutada ainult üks kord. Täpsem info: korralduse muutmise täistekst.

Riigisiseselt kehtivad liikumispiirangud. Loe täpsemat infot: Eesti saatkond Moskvas ja Eesti Peakonsulaat Peterburis