Venemaa 27.02.2022

Venemaa sõjalisest tegevusest tulenevalt soovitame ilma tungiva vajaduseta Venemaale mitte reisida. Vältima peab reisimist Ukrainaga piirnevatele aladele. Venemaal ajutiselt viibivatel Eesti kodanikel palume kaaluda Venemaal viibimise vajadust ja võimalusel Eestisse tagasi pöörduda. Venemaal ajutiselt viibivatel Eesti kodanikel palume kindlasti oma viibimine registreerida Välisministeeriumi kodulehel.

  • Eesti-Vene topeltkodanikke käsitleb Venemaa Föderatsioon Venemaal kui Vene kodanikke ning Eesti võimalused konsulaarabi osutamisel on piiratud, sealhulgas mobilisatsiooni puudutavates küsimustes.
  • Piiriületusel on esinenud juhtumeid, kus Vene piirivalve kontrollib piiriületajate isiklikke elektroonikaseadmeid ning nende sisu, sealhulgas sotsiaalmeedia postitusi.

NB! Konsulaarabi on võimalik saada vaid Eesti Suursaatkonnast Moskvas, kuhu nt passi kaotamise korral tuleb isiklikult kohale minna, et saada ajutine reisidokument, millega riigist lahkuda.