Venemaa 27.02.2022

Venemaa sõjalisest tegevusest tulenevalt soovitame ilma tungiva vajaduseta mitte reisida Venemaale. Täielikult vältida reisimist Ukrainaga piirnevatele aladele. Venemaal viibivatel Eesti kodanikel palume kaaluda Venemaal viibimise olulisust ja võimalusel tagasi pöörduda Eestisse. Venemaal viibivatel Eesti kodanikel palume kindlasti oma viibimine registreerida Välisministeeriumi kodulehel.