Venemaa 27.02.2022

Venemaa sõjalisest tegevusest tulenevalt soovitame ilma tungiva vajaduseta mitte reisida Venemaale. Täielikult vältida reisimist Ukrainaga piirnevatele aladele. Venemaal ajutiselt viibivatel Eesti kodanikel palume kaaluda Venemaal viibimise olulisust ja võimalusel tagasi pöörduda Eestisse. Venemaal ajutiselt viibivatel Eesti kodanikel palume kindlasti oma viibimine registreerida Välisministeeriumi kodulehel.

NB! Konsulaarabi on võimalik saada vaid Eesti Suursaatkonnast Moskvas, kuhu nt passi kaotamise korral tuleb isiklikult kohale minna, et saada ajutine asendusdokument, millega riigist lahkuda. Muudes olukordades abistamine (eriti juhul, kui abisaaja ei viibi Moskvas) on äärmiselt raskendatud ning aeganõudev.