Valgevene reisihoiatus seoses UA sõjaga 27.02.2022

Venemaa sõjalisest tegevusest tulenevalt soovitame ilma tungiva vajaduseta mitte reisida Valgevenesse. Valgevenes ajutiselt viibivatel Eesti kodanikel palume kaaluda Valgevenes viibimise olulisust ja võimalusel tagasi pöörduda Eestisse. Täielikult vältida reisimist Ukrainaga piirnevatele aladele. Valgevenes ajutiselt viibivatel Eesti kodanikel palume kindlasti oma viibimine registreerida Välisministeeriumi kodulehel.