Valgevene reisihoiatus seoses UA sõjaga 27.02.2022

Venemaa sõjalisest tegevusest tulenevalt soovitame ilma tungiva vajaduseta mitte reisida Valgevenesse. Valgevenes ajutiselt viibivatel Eesti kodanikel palume kaaluda Valgevenes viibimise olulisust ja võimalusel tagasi pöörduda EestisseTäielikult vältida reisimist Ukrainaga piirnevatele aladele.

  • Valgevenes ajutiselt viibivatel Eesti kodanikel palume kindlasti oma viibimine registreerida Välisministeeriumi kodulehel.
  • Mitmed EL esindused (sh Eesti esindus) töötavad vähendatud koosseisudes, mistõttu on konsulaarabi osutamine aeglasem, Eesti-Valgevene topeltkodanikke käsitletakse Valgevene poolt riigis Valgevene kodanikena ning Eesti võimalused konsulaarabi osutamisel on sel juhul piiratud.