UUS-MEREMAA

Riiki lubatakse ainult Uus-Meremaa kodanikud, alalised elanikud ning nende pereliikmed (abikaasa või partner, seaduslik hooldaja ning alla 24 aastased lapsed), samuti Austraalia kodanikud ning Uus-Meremaal elavad austraallased. Kehtivad teatud erandid, k.a turismiviisa omajatele, kes on ajutise tööviisa või õppeviisa omajate partnerid või neist sõltuvad isikud, juhul kui nad elavad Uus-Meremaal. Kõik riiki sisenejad peavad end 14 päevaks isoleerima.