Ukraina piirkonnad reisihoiatus 24.01.2022

Venemaa sõjalise tegevuse suurenenud ohust tulenevalt soovitame ilma tungiva vajaduseta mitte reisida Ukrainasse. Ukrainas viibivatel Eesti kodanikel palume kaaluda Ukrainas viibimise olulisust ja võimalusel tagasi pöörduda Eestisse.

Ukrainas viibivatel Eesti kodanikel palume kindlasti oma viibimine registreerida Välisministeeriumi kodulehel.