Ukraina 24.02.2022

Venemaa sõjalisest tegevusest tulenevalt soovitame täielikult Ukrainasse reisimist vältida. Ukrainas viibivatel Eesti kodanikel palume kindlasti oma viibimine registreerida Välisministeeriumi kodulehel. Ukraina õhuruum on suletud, toimib ainult maismaatransport. Ukrainas viibides järgige õhurünnakute hoiatusi ja ametivõimude korraldusi.