Ukraina 24.02.2022

  • Venemaa sõjalisest tegevusest tulenevalt soovitame täielikult Ukrainasse reisimist vältida. Ukrainas viibivatel Eesti kodanikel palume kindlasti oma viibimine registreerida Välisministeeriumi kodulehel.
  • Ukraina õhuruum on suletud, toimib ainult maismaatransport. Riigis kehtib paljudes kohtades komandanditund.
  • Ukrainas viibides järgige õhurünnakute hoiatusi ja ametivõimude korraldusi. Õhurünnaku ajaks tuleb minna varjendisse ja kindlasti vältida väljas viibimist.