Ukraina 24.02.2022

Venemaa sõjalisest tegevusest tulenevalt soovitame täielikult Ukrainasse reisimist vältida. Ukrainas viibivatel Eesti kodanikel palume kindlasti oma viibimine registreerida Välisministeeriumi kodulehel või helistada +372 5301 9999.

Eesti kodanikel palume iseseisvalt riigist lahkuda. Õhuruum on suletud ja kasutada tuleb maismaatransporti suunaga lääne poole. Piiriületuseks soovitame kasutada EL liikmesriike.