Ukraina 24.02.2022

Ukrainas viibivatel Eesti kodanikel palume riigist lahkuda esimesel võimalusel ja tagasi pöörduda Eestisse. Venemaa sõjalisest tegevusest tulenevalt soovitame täielikult Ukrainasse reisimist vältida. Ukrainas viibivatel Eesti kodanikel palume kindlasti oma viibimine registreerida Välisministeeriumi kodulehel või helistada +372 53019999.

Eesti kodanikel palume iseseisvalt riigist lahkuda, mitte jääda ootama evakuatsiooni. Õhuruum on suletud ja kasutada tuleb maismaatransporti suunaga lääne poole. Piiriületuseks soovitame kasutada EL liikmesriike.