ŠVEITS

Euroopa Liidu kodanikele on kehtestatud sissesõidukeeld. Reisijate transiit ja kaubaveod on lubatud.