SLOVAKKIA

Riiki lubatakse ainult Slovakkia kodanikke ja nende lähisugulasi, Slovakkia lühiajalise või alalise elamisloaga isikuid. Loe täpsemat infot: Eesti saatkond Viinis