Pingete kasv IRN (20200120)

Soovitame täielikult riiki reisimist vältida, samuti vältida reisimist Iraaniga piirnevatele aladele.