Pingete kasv IRN (20200120)

Soovitame täielikult riiki reisimist vältida, samuti vältida reisimist Iraagiga piirnevatele aladele.