Myanmari riigipööre 04.02.2021

01.02.2021 toimus riigivõimu üleminek sõjaväele. Riigis on kehtestatud liikumispiirangud, häireid võib esineda nii interneti, kui ka side- ja maksevahendite kasutamisel, piiratud on lennuliiklust, osades piirkondades on välja kuulutatud sõjaseisukord. Välistada ei saa olukorra edasist teravnemist.