Pingete kasv LBN (20200108)

Seoses kasvanud pingetega regioonis soovitame reisimisel säilitada valvsus, regulaarselt jälgida arenguid meedia vahendusel ning järgida kohalike ametivõimude juhiseid. Soovitame vältida reisimist Liibanoni idaossa, eriti Süüriaga piirnevatele aladele.