Leedu NATO tippkohtumine

Seoses NATO tippkohtumisega Vilniuses (11-12.07.2023) tõhustatakse Leedus ajavahemikul 07-13.07.2023 sisepiirikontrolli. Julgeoleku tagamiseks kontrollitakse dokumente ja viisasid nii Schengeni alasse kuuluvate riikide vahel lennujaamades, meresadamates kui ka maismaapiiril Poola ja Lätiga. Alates 29.06.2023 tõhustatakse Valgevenest ja Kaliningradi oblastist saabuvate isikute kontrollimist. Arvestada tuleb täiendavast kontrollist tingitud seisakute ja ajakuluga Leedu piiripunktides.