Hispaania metsapõlengud 18.07.22

Erakordselt kõrgetest temperatuuridest tingituna esineb Hispaanias ulatuslikke metsa- ning maastikupõlenguid. Põlengutega seoses võib esineda teede sulgemisi või muid piiranguid, samuti levib mitmetel põlengutega piirnevatel aladel tihe ning tervisele ohtlik suits.
Palume kohapeal olles järgida kohalike ametivõimude korraldusi.