Hiina (meeleavaldused) 20200117

1.07.2020 jõustus Hongkongis julgeolekuseadus, mis kehtib nii riigis viibijaile kui väljaspool olijaile (eksterritoriaalselt). Seaduse rikkumise kahtluse korral (sh isiku varasemad sõnavõtud sotsiaalmeedias) võidakse Hongkongi saabuja kinni pidada ja Mandri-Hiinale välja anda, maksimaalseks karistuseks on kuni eluaegne vangistus. Hongkongis viibides soovitame hoiduda poliitiliste teemade kommenteerimisest, vältida suuri rahvakogunemisi ja järgida kohalike ametivõimude korraldusi.