Maastikupõlengud AUS (20190105)

Seoses maastikupõlengute kiire levikuga on Lõuna-Austraalias välja antud kõrgeima ohutasemega hoiatus. Peamiselt on mõjutatud New South Walesi, Queenslandi, Victoria ja Tasmaania piirkonnad, kus elanikele on antud korraldus evakueeruda. Jooksev info põlengute leviku kohta: https://www.rfs.nsw.gov.au/fire-information/fdr-and-tobans?a=1421.
Põlengutega seoses võib esineda teede sulgemisi, samuti levib mitmetel põlengutega piirnevatel aladel tihe ning tervisele ohtlik suits, palume järgida kohalike ametivõimude korraldusi.