Koroonaviirusest tingitud eriolukorra info

Katkenud transpordiühenduste ja kehtestatud karantiinireeglite tõttu on riikidevaheline liikumine ja Eestisse tagasipöördumine väga keeruline.  Kui olete veendunud, et saate kriisiajal välismaal turvaliselt hakkama, ei pea te tagasi pöörduma. Välisministeerium soovitab vältida reisimist, kui see on vähegi võimalik. Eriti puudutab see koroonaviiruse riskigruppi kuulujaid, kellel on reisides suurem tõenäosus nakatuda viirusesse. Välismaal viibides tuleb järgida kohalike ametivõimude juhiseid ning veenduda, et ei rikutaks ka eriolukorra jooksul viisa ja muid välisriigis viibimise tingimusi.

Kui otsustate jääda ajutiselt välisriiki, tasub silmas pidada:

  • Tõenäoliselt kestab kriis pigem kauem. Peaksite olema valmis olema praeguses asukohas vähemalt kaks kuud.
  • Transpordivõimaluste arv pidevalt väheneb. Eesti piirid jäävad Eesti kodanikele ja alalistele elanikele alati lahti, kuid juba on tekkinud olukord, et Eestisse tulevad vaid väga üksikud lennud ja transpordivõimalused võivad sootuks katkeda.
  • Riigid reeglina pigem karmistavad tingimusi enne kui need leevenema hakkavad. Palume arvestada, et sulguda võivad majutus- ja söögikohad, kaduda kohapealsed hooajatöö võimalused.
  • Palun veenduge, et täidate kõiki nõudeid asukohariigis seaduslikuks viibimiseks (kontrollige, kas vajate viisat või viisapikendust, elamisluba, peate end registreerima immigratsiooniametis vms). Infot asukohariigi nõuete kohta tuleb küsida konkreetse riigi immigratsiooniametist või kui kohapeal on Eesti saatkond, võite pöörduda ka sinna.

Välisministeerium jagab oma kodulehel infot meile teadaolevate tagasipöördumise võimaluste kohta: Reisi- ja konsulaarinfo (06.04 seisuga). Uuendame meile teadaolevat infot riikide piirangute kohta võimalikult operatiivselt ka Reisi Targalt lehel. Otsi endale huvipakkuvat riiki siit: Riikide info kaardil

Loe ka rubriiki Korduma kippuvad küsimused Välisministeeriumi kodulehel. 

Kui Eesti kodanik soovib koju pöörduda ja jääb kehtestatud piirangute (tühistatud lennud, suletud piirid vm) tõttu välisriiki lõksu, palume võtta ühendust Eesti välisesindusega asukohariigis või helistada konsulaarabi hädaabitelefonil: +372 53 01 9999 (24 h).


Piirangud Eestisse sisenemisel

Eestis on ajutiselt (alates 17.03) kehtestatud piirikontroll ja piiratakse riiki sisse liikumist. Eesti kodanikud ja Eesti elamisluba või elamisõigust omavad Eesti elanikud, samuti nende lähisugulased, saavad riiki ka pärast seda. Samuti kehtib erand välismaalastele, kes reisivad läbi Eesti oma kodumaale. Loe lähemalt valitsuse erilehelt: Eriolukord Eestis