Konsulaarosakond E-N 8:30-12:00 ja 13:00-15:00; R 8:30-12:00
+372 6377 440
Hädaabi 24h
+372 5301 9999
REGISTREERI REIS
Konsulaarosakond E-N 8:30-12:00 ja 13:00-15:00; R 8:30-12:00
+372 6377 440
Hädaabi 24h
+372 5301 9999

Reisil olles

Lastekaitse

Kui välisriigis elav Eesti kodanikust alaealine (ehk alla 18-aastane) vajab mingil põhjusel välismaal abi, alustavad kohalikud võimud kõigi asjaolude väljaselgitamiseks juurdlust ja peavad tagama lapse heaolu ning turvalisuse. Seetõttu võidakse juurdluse ajaks laps paigutada asendusperre või asenduskodusse. Tuleb arvestada, et juhtumite lahendamine toimub lapse tegelikus elukohariigis ning vastavalt tolle (välis)riigi seadustele. Lapse Eesti kodakondsuse aluselread more

Konsulaarabi EL kodanikule

Kui Euroopa Liidu kodanik, sh Eesti kodanik on hädas väljaspool Euroopa Liitu, kus tema kodakondsusjärgsel riigil puudub välisesindus, on tal õigus saada abi mõnelt teiselt Euroopa Liidu riigilt (EL riikide saatkondade kontaktid). Abi saab selle riigi kodanikega võrdsetel tingimustel. Nii nagu Eesti kodanikul on õigus abi tekkimise riigis, kus Eesti saatkond puudub, pöörduda mõne EL riigiread more

Kinnipidamine

Välisriigis kinnipidamise korral tuleb meeles pidada, et kinnipeetul on kindlad õigused: peab olema tagatud võimalus võtta ühendust Eesti välisesindusega; peab olema tagatud õigusabi ehk advokaadi teenus; vajadusel peab olema tagatud ka tõlge kinnipeetu jaoks arusaadavasse keelde.   +  Mida konsul saab teha isiku kinnipidamisel? Konsul saab jälgida, et Eesti kodanike kohtlemine kinnipidamisel ning vanglas vastaks rahvusvahelisele tavale. Juhul,read more

Surmajuhtum

Välismaal toimunud surmajuhtumi puhul soovitame võtta ühendust rahvusvahelist matuseteenust pakkuva ettevõttega. Juhul, kui oli sõlmitud reisikindlustus, tuleks tingimata ühendust võtta ka kindlustusega. Põrmu tuhastamise ja transpordiga seonduvad kulud katab kindlustus või selle puudumisel sugulased või lähedased. Konsul nõustab omakseid surma registreerimise ja põrmu Eestisse transportimise osas. Eelkõige tähendab see, et lähedastel palutakse leida rahvusvahelist litsentsiread more

Kriisiolukorda sattumine

Kuidas välisriiki minnes kriisiolukorraks valmis olla Loe Välisministeeriumi soovitusi reisi sihtkoha kohta vastava riigi lehel (sihtkoha otsing jaluses). Registreeri oma reis välisministeeriumi veebilehe kaudu. Siis saame kriisiolukorras abivajajatega kiiresti ühendust võtta. Teavita lähedasi oma reisiplaanidest, jäta neile oma kontaktandmed ning reisikindlustuspoliisi ja reisidokumendi koopia. Tee endale selgeks kohalik hädaabinumber ning käitumisjuhised õnnetuste puhul. Salvesta oma telefoniread more

Arstiabi ja retseptiravimid

Kust saada abi? Kergemate terviseprobleemide korral on võimalik saada esmast meditsiinilist nõu helistades Eesti perearsti nõuandeliinile, mis töötab ööpäevaringselt ja pakub abi nii eesti kui ka vene keeles. Haigestumise või õnnetusjuhtumi korral tuleks võtta ühendust oma lähedastega ja seejärel kindlustusega. Konsul saab vajadusel anda nõu, kust saada asukohariigis vajalikku arstiabi ning abivajaja palvel teavitada juhtunust isikuread more

Raha kaotus

Raha kaotamisel peaksite abi saamiseks pöörduma lähedaste või sõprade poole. Eesti konsulid või aukonsulid sellistel juhtudel raha anda ei saa, kuid konsul aitab teil vajadusel võtta ühendust lähedastega ning nõustab rahaülekannete tegemisel. Raha kaotuse korral on võimalik lähedastel raha saatmiseks hättasattunule kasutada ka rahvusvahelist kiirrahakaardi saatmise teenust, mida pakuvad näiteks MoneyGram, Western Union ja Wise.read more

Kuriteo ohvri abistamine

Välismaal reisides juhtub kahjuks ka seda, et reisija satub mõne kuriteo (rünnak, asjade või nt auto vargus, pettus vms) ohvriks. Selliste olukordade vältimiseks on kasulik tutvuda üldiste soovitustega ja uurida lähemalt ka konkreetset sihtkohta puudutavat infot (valides lehe jaluse või avalehe otsingu kaudu huvipakkuva riigi). +  Mida konsul saab teha? Vahendab kuriteo ohvrile infot meditsiini-read more

Reisidokumendi kaotus

Kuhu pöörduda Riigis, kus Eestil on välisesindus ja/või aukonsul, väljastab konsul või aukonsul teile Eestisse tagasi sõitmiseks tagasipöördumistunnistuse (TPT) või -loa (TPL). Kui dokument läheb kaduma riigis, kus Eestil ei ole välisesindust ega aukonsulit, saate tagasipöördumiseks vajaliku dokumendi taotleda mõnest Euroopa Liidu liikmesriigi välisesindusest ja sellisel juhul väljastatakse teile Emergency Travel Document. Te võite Euroopa Liiduread more