Riigi info Uuendatud 05.03.2017

TÄHELEPANUKS

Välisministeerium soovitab Liibanoni reisides olla väga tähelepanelik, kuna julgeolekuolukord võib ootamatult muutuda.
Soovitame vältida reisimist Liibanoni idaossa, eriti Süüriaga piirnevatele aladele.

Eestil puudub Liibanonis välisesindus ja seetõttu soovitame reisiinfo ja reisihoiatuse saamiseks tutvuda teiste riikide reisiinfo ja reisihoiatustega (Suurbritannia, Saksamaa, Soome, Prantsusmaa, Ameerika ÜhendriigidKanada, Austraalia). 

Poliitiline olukord Liibanonis on ebastabiilne, olukorda pingestavad sündmused Süürias. Liibanonis on mitmeid kuritegelikke grupeeringuid, mis tegelevad salakaubaveo, narkokaubanduse ja inimröövidega ning tuleb arvestada võimaliku terrorismiohuga. Viimastel aastatel on riigis toimunud mitmeid rünnakuid kõrgete ametiisikute suhtes, milles on kannatada saanud lähikonnas viibijad.

Konsulaarabi saab Eesti aukonsulilt Beirutis või lähimast Euroopa Liidu liikmesriigi esindusest.

RIIKI SISENEMISE TINGIMUSED

Välisministeeriumi andmetel vajab Eesti kodanik Liibanoni reisimiseks viisat.

Juhime tähelepanu sellele, et Liibanonil on õigus muuta riiki sisenemise ja seal viibimisega seotud reegleid ning ei pruugi sellest teisi riike koheselt teavitada. Seetõttu ei vastuta Välisministeerium reisiinfo õigsuse ega selle kasutamisest tekkida võiva kahju eest.

Täiendavate küsimuste korral pöörduge palun lähimasse Liibanoni saatkonda:

Liibanoni saatkond Varssavis
1B/10 Starościńska Street, 02-516 Warsaw
Tel: (+48 22) 8445 065
Faks: (+48 22) 6460 030
E-mail: visa@lebanon.com.pl
http://www.lebanon.com.pl/

Lennufirmad kasutavad riiki sisenemise õiguse kontrollimisel reisiinfo käsiraamatut Travel Information Manual´i  (TIM), kus reisisihi, passiandmete ja reisi eesmärgi sisestades saate informatsiooni viisa vajalikkuse, passi kehtivuse ja täiendavate nõuete kohta.

Passis ei tohi olla Iisraeli piiriületustempleid. Liibanonist ei ole võimalik reisida otse Iisraeli ega Iisraelist Liibanoni.

Kontaktid

Saatkonnad

  Aukonsulid

  • Eesti Vabariigi aukonsul Beirutis

   Hr Fouad Fadel

   96 St. Joseph's street, T. Fadel Bldg # 50, 1st floor

   Bauchrieh

   ffadel@fadelgroup.com


   Konsulaarpiirkond: Beiruti kubernerkond