Riigi info Uuendatud 19.10.2017

TÄHELEPANUKS

Eestil  puudub Kõrgõzstanis välisesindus ja seetõttu soovitame reisiinfo ja reisihoiatuse saamiseks tutvuda teiste riikide reisiinfo ja reisihoiatustega (Suurbritannia, Saksamaa, Soome, Prantsusmaa, Ameerika ÜhendriigidKanada, Austraalia).

Kasulikud lingid:
Kõrgõstani reisiinfo

Konsulaarabi saab Eesti akonsulaadist Biškekis või lähimast Euroopa Liidu liikmesriigi esindusest.

RIIKI SISENEMISE TINGIMUSED

Välisministeeriumi andmetel võivad Eesti kodanikud viibida Kõrgõzstanis viisavabalt kuni 60 päeva.

Kui te viibite Kõrgõzstanis kauem kui 60 tööpäeva, tuleb oma kohalolek registreerida. Registreerimine toimub hotellis, küllakutse esitaja elukohajärgses passilauas või maapiirkonnas viibides politseijaoskonnas. Täpsem info registreerimise kohta ja registreerimisvormi leiate siit.

Kui soovite sõita Kõrgõzstani kauemaks kui 60, kuid vähemaks kui 90 päeva, peate selleks taotlema viisa. Turismiviisat ja äriviisat saab taotleda elektroonses viisasüsteemis E-visa. E-visa kaudu saadud viisaga peab Kõrgõzstani sisenema Biškeki või Oši rahvusvahelise lennujaama või Kasahstani-Kõrgõzstani piiril asuva rahvusvahelise piiriületuspunkti Ak-Jol kaudu. Täpsemat infot E-visa kohta leitate siit.

Juhime tähelepanu sellele, et Kõrgõzstanil on õigus muuta riiki sisenemise ja seal viibimisega seotud reegleid ning ei pruugi sellest teisi riike  koheselt teavitada. Seetõttu ei vastuta Välisministeerium reisiinfo õigsuse ega selle kasutamisest tekkida võiva kahju eest.

Täiendavate küsimuste korral pöörduge palun lähimasse Kõrgõzstani saatkonda:

Kõrgõzstani saatkond Minskis
57, Starovilinskaya str.
Tel: (+375) 1723 491 17
Faks: (+375) 1723 416 02
E-mail: manas@kgembassy.by
http://kgembassy.by

Soovitame info riiki sisenemise tingimuste kohta üle kontrollida reisiinfo käsiraamatust Travel Information Manual´i (TIM), kus reisisihi, passiandmete ja reisi eesmärgi sisestades saate informatsiooni viisa vajalikkuse, passi kehtivuse ja täiendavate nõuete kohta.

Kontaktid

Saatkonnad

  Aukonsulid

  • Eesti Vabariigi aukonsul Biškekis

   Hr. Viktor Kryltsov

   3/2 Baitik-Baatyr str.

   Bishkek

   +996 312 512 140, +996 312 51 21 32

   viktor.kryltsov@mfa.ee


   Konsulaarpiirkond: Kõrgõzstan