Registreeri oma reis

Lühiajalise välisriigis viibimise registreerimise eesmärgiks on tagada võimalikult kiire ja efektiivne konsulaarabi Eesti kodanikule või Eestis elavale välismaalase passi omanikule, kes viibib välisriigis turistina.

Registreerimine on kasulik, sest see võimaldab teie või teie lähedastega kiiresti kontakti saada juhul kui:

  • on põhjust karta tõsist ohtu teie elule või tervisele ning Välisminsiteerium soovib teile kiiresti edastada mingi olulise juhise edasiseks käitumiseks (näiteks võidakse teile teada anda, et piirkonnas on tõstetud mingi sündmuse tulemusena ohutaset, antud looduskatastroofi hoiatus vms),
  • kui välisriigis on juba toimunud mingi sündmus, mis võis ohustada teie turvalisust ning Välisministeerium soovib veenduda, et teiega on kõik korras ning täpsustada, kas vajate Välisministeeriumi abi ohupiirkonnast lahkumiseks (näiteks on piirkonnas toimunud terrorismirünnak, aset leidnud looduskatastroof vms),
  • olete sattunud õnnetusse, kuid mingil põhjusel ei saa te ise lähedastega kontakteeruda; sellisel juhul saab teie poolt esitatud info alusel võtta vajadusel kiiresti ühendust teie lähedastega.

Kui reisite reisifirma vahendusel, siis täpsustage üle oma reisikorraldajaga, kas registreerimine on korraldatud ühiselt või mitte. Üldjuhul ei tegele reisifirmad reisijate registreerimisega ning selle võimaluse kasutamine on jäetud iga reisijia otsustada.

Pidage silmas, et mida täpsemat informatsiooni annate registreerimisel (sh kaasreisijad, andmed grupijuhi, peatumiskohtade ning marsruudi kohta), seda kiiremini saab Välisministeerim teiega ohuolukorras kontakteeruda. Registreerimisel esitatud andmeid ei kasutada muul kui konsulaarabi  eesmärgil  ning need on kaitstud isikuandmete seadusega.

Aastal 2016 registreeriti iga päev ligi 70 reisi, aastas kokku ligi 25 000 reisi. Välisministeerium kasutas registreerimisel saadud infot mitmete kriiside puhul, sealhulgas terrorirünnakud Brüsselis ja Nizzas, samuti mitmete sündmuste puhul, mis leidsid aset Türgis. Looduskatastroofide puhul olid registreerimisandmed kasutusel näiteks Itaalias toimunud maavärinate puhul.

Kuidas registreerimine käib?

  • Kõige lihtsam on oma reis registreerida interneti teel aadressil https://rakendused.vm.ee/eelregistreerimine/
  • Juhul kui eelistate nutiseadmeid, saab reis registreerida läbi mobiilirakenduse Reisi targalt (AppStore | Google Play).
  • Samuti võite soovi korral registreerimise taotluse (PDF) (14.12 KB, PDF) esitada  kas paberil või elektrooniliselt Välisministeeriumi konsulaarosakonnale (konsul@mfa.ee), Eesti välisesindusele või aukonsulile.
  • Kui soovite korraga registreerida suurema grupi, siis soovitame saata e-kiri konsul@mfa.ee, tuues välja taotluses nõutud andmed ning lisades kirjale (kas failina või ka e-kirja sees) reisijate nimekirja ning isikuandmed.